Регистрация Забравена парола

home home   Мобилна версия

Наем на общинска земя

23.02.2016 - Земеделска земя - 2 Отговори     (0)

Здравейте,искам да попитам какъв е реда и условия за наемане на общинска земеделска земя под наем.Нямам нищо наследено на мое име(бях чела че има други условия за безимотни и малоимотни лица)

									radka lutskanova

radka lutskanova

Отговори (2)   

											Адвокат Николина Митова

Адвокат Николина Митова

24.02.2016

Отговор: Здравейте, редът и условията за наемане на земеделска земя - частна общинска собственост са регламентирани в Закона за общинската собственост и Наредба, издадена от съответния общински съвет. Според Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община Бургас в 14дневен срок от обявяване на решение на ОС - БУРГАС за отдаване под наем на земи от общинския поземлен фонд, имате право да подадете искане в този смисъл. Следва да сте с постоянно местоживеене в населеното място, в чието землище се намират земите, както и да не притежавате право на собственост върху други земеделски земи в страната - за безимотните, а малоимотните да не притежават повече от 2 дка земеделска земя.
Тези обстоятелства се установяват с декларация за гражданство и имотно състояние.За контакти

											Таня Китик

Таня Китик

17.03.2016

Отговор: В допълнение към отговора на колегата Митова:
Земите от общинския поземлен фонд могат да се отдават под наем или аренда без търг или конкурс:
1. когато са заети с трайни насаждения;
2. когато не са били използвани две или повече стопански години;
3. които не могат да се обособят в самостоятелни масиви и за тях не са сключени договори за наем или за аренда, преди издаването на заповед за разпределение за ползване (т.нар. бели петна) могат да бъдат предоставени на ползватели на съответните масиви по тяхно искане със заповед на министъра на земеделието и храните или на оправомощено от него лице, съответно на кмета на общината. Договорът се сключва за едногодишно ползване след заплащане на по-високата сума между най-високата тръжна цена за землището за земите от държавния поземлен фонд за годината и размера на средното годишно рентно плащане за землището в общината.
4.на собственици или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ, когато земите са пасища, мери или ливади ( в случай, че се занимавате с животновъдство);
5.както и в други случаи, определени със закон

Общинският съвет по предложение на кмета на общината определя маломерни имоти от общинския поземлен фонд, които могат да се отдават под наем за една година без търг или конкурс.
Министърът на земеделието и храните или оправомощени от него лица и общинските съвети могат да предоставят на гражданите безвъзмездно правото на ползване от държавния или общинския поземлен фонд върху слабопродуктивни земи и върху земи в обезлюдени райони, определени от Министерския съвет. Лицата, обработвали предоставената им земя повече от десет години, могат да придобият безвъзмездно правото на собственост по решение на общинския съвет, а когато се придобива правото на собственост върху земя от държавния поземлен фонд - със заповед на министъра на земеделието и храните.За контакти

Популярни въпроси - Земеделска земя

Виж всички въпроси

наследяване на земеделска земя Баща ни имаше наследствена земеделска земя. След неговата смърт, къде трябва да се отиде с удостоверението за наследници за да се наследи земеделската... Последен отговор - 17.03.2019 от адв.Галина Чанкова

2 Отговори

недвижим имот Здравейте! Притежавам недвижим имот в София с нотариален акт, празен парцел земя. От известно време са се самонастанили хора /роми/ и са вдигнали ограда... Последен отговор - 28.04.2019 от адв.Галина Чанкова

2 Отговори

Здравейте имаме наследтсво от дядо ми 3ма наследници сме 47 декара в град Върбица... Здравейте 47 декара имаме 3ма наследници сме в град върбица имаме 47 декара но не са възстанивени какво можем и как да ги възстановим ? Последен отговор - 19.05.2019 от адв.Галина Чанкова

2 Отговори

декларация на земеделска земя Здравейте. Земеделска земя получена като дарение трябва ли да се декларира в годишна данъчна декларация и гараж придобит чрез покупко-продажба трябва... Последен отговор - 14.03.2019 от Адвокат Николина Митова

1 Отговори

Доброволна делба на земеделска земя извън регулация Здравейте! С брат ми,след като починаха родителите ни,получихме в наследство 34 дка земя.Парцелите са от 14;7;6;3,5;2 и 1.5 дка-6 на брой.Възможно ли е при... Последен отговор - 17.06.2019 от Адвокат Николина Митова

1 Отговори
Виж всички въпроси

Задай въпрос!

Колебаете се дали да закупите имот в даден район? Искате да научите каква е реалната стойност на вашия дом? Получете съвет от тези, които знаят! Ceb.bg дава възможност на потребителите да задават въпроси относно покупка, продажба, наем, стопанисване, управление, ремонт и всичко останало около имотите. Питайте и ще получите отговор от експертите в бранша!

Задай въпрос!

Полезни сайтове

  • bgtop.net

    Топ класацията на българските сайтове

Анкета

Имаме ли нужда от закон, който да регламентира дейността на брокерите?
Резултати Архив