Регистрация Забравена парола

home home   Мобилна версия

документи при покупка на парцел ?

14.07.2017 - Покупка на имот - 3 Отговори     (0)

Здравейте,

Искам да закупя един имот и проблема, с който се сблъсквам е следния:

Продавачът разполага с:
1. Нотариален акт на един голям парцел.
2. Скица, на която се вижда, че големия парцел е разделен на 2 малки. Имат ЕКАТТЕ-идентификатори. Аз искам да купя един от тези малки имоти.

Но продавачът НЕ разполага с:
1. Административен документ (заповед или друг), според който големия парцел се разделя на 2 малки.
2. Нотариален акт за малките имоти поотделно.


Въпросите ми са:
1. Как така може да има скица и ЕКАТТЕ идентификатори без да има адм.документ и нот.акт за малките парцели?
2. Какво трябва да се направи в случая, така че всичко по сделката да е изрядно?

Поздрави

									Купувач

Купувач Друго

Отговори (3)    Коментара (4)

											адвокат Милена Миткова

адвокат Милена Миткова

14.07.2017

Отговор: Продавачът не е длъжен да разполага с нотариални актове за два малки парцела, в случая. Това, че той няма административен акт за разделянето им, не значи, че такъв няма. Още повече, щом е нанесено в кадастъра.
Говорите за ЕКАТТЕ и парцели, което са две различни неща.
Нека продавачът да извади комбинирана скица и/или копие и графична част от регулационния план, в който план е станало раздлянето. Някъде в скицата трябва да пише и стар номер на имотите и той би трябвало да съвпада с номера на големия имот.За повече информация: http://mitkovalawyers.com | За контакти

											Купувач

Купувач

15.07.2017

Коментар: Благодаря за отговора.
Съжалявам, явно не съм наясно какви точно са тези идентификатори в реда където споменавам ЕКАТТЕ.

Засега продавача има "комбинирана скица" на големия имот и "скица" на малкия, който искам да купя.
Ако правилно разбирам "комбинирана скица" и "скица" са две различни неща (поне изглеждат различно - на скицата няма граници в различни цветове както на комбинираната).

На Скицата на малкия имот има следните данни:
---------------------------------------------------
Поземлен имот с идентификатор XXXXX.XXXX.XXXX
По кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед XX-XX-XX/ДД.ММ.ГГГГ на изпълнителен директор на АГКК.
Последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР
Адрес:
Площ:
Трайно предназначение:
Начин на трайно ползване:
Стар идентификатор: ZZZZZ.ZZZZ.ZZZ
Номер по предходен план: няма
Съседи: ..............
Собственици:
---------------------------------------------------

Това, което виждам е че:
- стария идентификатор ZZZZZ.ZZZZ.ZZZ съвпада с идентификатора на големия имот от Комбинираната скица на големия имот.
- в съседи има идентификаторите на всички съседни имоти, включително другия малък парцел, който е бил част от големия.

Значи, ако продавача извади и Комбинирана скица на малкия имот мога да съм спокоен, че нещата са изрядни, така ли ?За контакти

											Купувач

Купувач

15.07.2017

Коментар: Благодаря за отговора.
Съжалявам, явно не съм наясно какви точно са тези идентификатори в реда където споменава ЕКАТТЕ.

Засега продавача има "комбинирана скица" на големия имот и "скица" на малкия, който искам да купя.
Ако правилно разбирам "комбинирана скица" и "скица" са две различни неща (поне изглеждат различно - на скицата няма граници в различни цветове както на комбинираната).

На Скицата на малкия имот има следните данни:
---------------------------------------------------
Поземлен имот с идентификатор XXXXX.XXXX.XXXX
По кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед XX-XX-XX/ДД.ММ.ГГГГ на изпълнителен директор на АГКК.
Последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР
Адрес:.......
Площ:.......
Трайно предназначение:......
Начин на трайно ползване:.......
Стар идентификатор: ZZZZZ.ZZZZ.ZZZ
Номер по предходен план: няма
Съседи: ..............
Собственици:
---------------------------------------------------

Това, което виждам е че:
- стария идентификатор ZZZZZ.ZZZZ.ZZZ съвпада с идентификатора на големия имот от Комбинираната скица на големия имот.
- в съседи има идентификаторите на всички съседни имоти, включително другия малък парцел, който е бил част от големия.

Значи, ако продавача извади и Комбинирана скица на малкия имот мога да съм спокоен, че нещата са изрядни, така ли ?За контакти

											Купувач

Купувач

15.07.2017

Коментар: Благодаря за отговора.
Съжалявам, явно не съм наясно какви точно са тези идентификатори в реда където споменава ЕКАТТЕ.

Засега продавача има "комбинирана скица" на големия имот и "скица" на малкия, който искам да купя.
Ако правилно разбирам "комбинирана скица" и "скица" са две различни неща (поне изглеждат различно - на скицата няма граници в различни цветове както на комбинираната).

На Скицата на малкия имот има следните данни:
---------------------------------------------------
Поземлен имот с идентификатор XXXXX.XXXX.XXXX
По кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед XX-XX-XX/ДД.ММ.ГГГГ на изпълнителен директор на АГКК.
Последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР
Адрес:
Площ:
Трайно предназначение:
Начин на трайно ползване:
Стар идентификатор: ZZZZZ.ZZZZ.ZZZ
Номер по предходен план: няма
Съседи: ..............
Собственици:
---------------------------------------------------

Това, което виждам е че:
- стария идентификатор ZZZZZ.ZZZZ.ZZZ съвпада с идентификатора на големия имот от Комбинираната скица на големия имот.
- в съседи има идентификаторите на всички съседни имоти, включително другия малък парцел, който е бил част от големия.

Значи, ако продавача извади и Комбинирана скица на малкия имот мога да съм спокоен, че нещата са изрядни, така ли ?За контакти

											адв.Галина Чанкова

адв.Галина Чанкова

16.07.2017

Отговор: Здравейте!
За да бъде един УПИ поделяем, то той трябва да отговаря на условията посочени в чл.19 от ЗУТ. Ако става въпрос за образуване на парцел, който има площ , намалена с 1/5, то тогава съгласно чл.19, ал.3 от ЗУТ решава общински експертен съвет.
По-нататък - задължително трябва да има ПРОЕКТ за разделяне на имота на две. По-нататък собственикът или упълномощено от него лице подава този проект в Службата по геодезия, картография и кадастър за изготвяне на СКИЦА - ПРОЕКТ. Ако става въпрос за договор за доброволна делба, то задължително следва заверка при Нотариус и тогава договорът отива в Службата по вписвания. Но, и да не става въпрос за доброволна делба - също се минава през тази процедура.
След това следва изработването на проект и внасянето му в Служба по геодезия, картография и кадастър, може да бъде осъществено разделяне на съсобствен имот, сграда или самостоятелен обект в сграда като съсобствеността ще се пренесе в същите пропорции върху новите имоти , сгради и самостоятелни обекти в сгради .Необходимо да се представи и удостоверителен документ от общинската администрация за допустимост на разделянето.
Въз основа на одобрения ПУП се извършва промяна на кадастралната карта и кадастралните регистри.
Описах Ви процедурата по разделяне на УПИ.
Значи, за да се стигне до издаване на ЕКАТЕ би следвало да е била извървяна цялата тази процедура и при това положение следва да може да се осъществи продажбата. Е, няма как да получиш ЕКАТЕ на два нови парцела от УПИ, без да е изминала описаната по - горе процедура. Върнете се по обратният ред и проверете отново основанието за издаване на всички документи. Редно е в такива случаи да извървите целият път на проверка заедно с адвокат, за да установите липсва ли елемент от цялата процедура.
Но, след като има ЕКАТЕ за два отделни малки парцела от големия, според мен процедурата е спазена и не е задължително собственикът да има нотариални актове за тях.
Успех Ви пожелавам!
С уважение,
адв.Чанкова
София, ул. "Три уши", 1, етаж 3, офис 1
телефон - 0887 201 222За контакти

											Кристина Найденова

Кристина Найденова

16.07.2017

Най-добър отговор*: Големият парцел може наистина да е разделен на два по-малки, но може само да изглежда, че е разделен и това да е грешка. Това, че двата по-малко парцела имат отделни идентификатори не означава, че не е станала грешка. Трябва да се види комбинираната скица, а също и по-стари скици, ако има такива. Това, че собственикът-продавач няма документ за разделянето на парцела на два по-малки не означава, че изобщо не съществува такъв документ. Може просто да го е загубил. Ако парцелите наистина са два отделни, не е задължително да има два отделни нотариални акта. Може да има един нотариален акт, но трябва да има и съпътстващи документи. Трябва да се видят всички налични документи.


За повече информация: http://www.agencyevina.com | За контакти
* Потребителят задал въпроса е гласувал за този отговор като най-добър

											Купувач

Купувач

08.08.2017

Коментар: Благодаря за отговорите!
Продавачът в крайна сметка успя след подаване на заявление до агенцията по кадастър да получи "Удостоверение", в което се цитира номер на заповед на кмета, с която е станало разделянето на големия парцел на двата малки.
Така че сега следва да извади актуална комбинирата скица на малкия и данъчна оценка и ще можем да осъществим сделката :)За повече информация: | За контакти

Тагове

здравейте
  
искам
  

имот

  
продавачът
  
разполага
  
нотариален
  
парцел
  

скица

  

големия

  
разделен
  
малки
  
имат
  
купя
  
имоти
  
административен
  
документ
  
заповед
  
малките
  
екатте
  
идентификатори
  
парцели
  
случая
  
сделката
  
нотариални
  
актове
  
парцела
  
разделянето
  
значи
  
такъв
  
различни
  
неща
  
извади
  
комбинирана
  
част
  
план
  
станало
  
скицата
  
стар
  
номер
  
съвпада
  
благодаря
  
отговора
  
съжалявам
  
явно
  
наясно
  
реда
  
засега
  
продавача
  
малкия
  
правилно
  
разбирам
  
поне
  
изглеждат
  
различно
  
граници
  
цветове
  
комбинираната
  
следните
  
данни
  
---------------------------------------------------
  
поземлен
  
идентификатор
  
xxxxx
  
xxxx
  
кадастралната
  
карта
  
кадастралните
  
регистри
  
одобрени
  
xx-xx-xx
  
гггг
  
изпълнителен
  
директор
  
агкк
  
последно
  
изменение
  
издадена
  
кккр
  
адрес
  
площ
  
трайно
  
предназначение
  
начин
  
ползване
  
zzzzz
  
zzzz
  
предходен
  
съседи
  
собственици
  
виждам
  
стария
  
идентификатора
  
идентификаторите
  
съседни
  
включително
  
другия
  
малък
  
мога
  
спокоен
  
нещата
  
изрядни
  
споменава
  
---------------------------------------------------
  
става
  
въпрос
  
тогава
  
по-нататък
  
задължително
  
проект
  
разделяне
  
собственикът
  
службата
  
геодезия
  
картография
  
кадастър
  
доброволна
  
делба
  
следва
  
процедура
  
сграда
  
сгради
  
процедурата
  
издаване
  
екате
  
цялата
  
документи
  
такива
  
отделни
  
наистина
  
по-малки
  
грешка
  
двата
  
означава
  

Популярни въпроси - Покупка на имот

Виж всички въпроси

Покупко продажба на имот със запретено лице като съсобственик Здравейте, Бих искал да продам голям 4 стаен апартамент за ремонт и да закупя 2 или 3 стаен след ремонт или завършен до ключ. Казусът е следният:... Последен отговор - 21.05.2023 от адв.Галина Чанкова

2 Отговори

Закупуване на общинска земя под къщата Здравейте, Имам следният казус: Преди години общината купува от дядо ми земята под къщата която към настоящият момент е съсобственост на роднини. Към... Последен отговор - 24.06.2023 от адв.Галина Чанкова

2 Отговори

Закупуване на парцел придобит по суперфикция. Здравейте, През 1983г. е отдадена общинска земя с прово на строеж на моята баба, която след 1 година преотстъпва правото на строеж на баща ми. Всички... Последен отговор - 22.05.2023 от Адвокат Николина Митова

1 Отговори

Закупуване на парцел придобит по суперфикция. Здравейте, През 1983г. е отдадена общинска земя с прово на строеж на моята баба, която след 1 година преотстъпва правото на строеж на баща ми. Всички... Последен отговор - 25.05.2023 от адв.Галина Чанкова

1 Отговори

Покупка на къща върху общинска земя Здравейте, имам намерение да закупя къща построена върху общинска земя. Къщата е наследена от две сестри, в момента се стопанисва от семеен приятел(... Последен отговор - 23.09.2023 от Адвокат Николина Митова

1 Отговори
Виж всички въпроси

Задай въпрос!

Колебаете се дали да закупите имот в даден район? Искате да научите каква е реалната стойност на вашия дом? Получете съвет от тези, които знаят! Ceb.bg дава възможност на потребителите да задават въпроси относно покупка, продажба, наем, стопанисване, управление, ремонт и всичко останало около имотите. Питайте и ще получите отговор от експертите в бранша!

Задай въпрос!

Полезни сайтове

  • bgtop.net

    Топ класацията на българските сайтове

Анкета

Имаме ли нужда от закон, който да регламентира дейността на брокерите?
Резултати Архив