Регистрация Забравена парола

home home   Мобилна версия

Нотариален акт и Удост. за търпимост

09.12.2012 - Правни казуси - 6 Отговори     (0)

Здравейте. Не знам дали ще задам въпроса си правилно, но ще се постарая. Имам магазин, построен върху общинско място. Нямам никакви строителни книжа за него. Скоро ми издадоха удост. за търпимост, в което е описано, че магазинът е построен през 1978 г.със строително разрешение номер.... от 1978 г. Въпросът ми е следният: мога ли на базата на удост. за търпимост да си извадя нотариален акт за магазина, тъй като наистина е имало разрешение за строеж и да си го узаконя?Уточнение - магазинът съм го закупил от държавна фирма преди 3 години и затова нямам никакви строителни книжа. Благодаря Ви предварително.

									Стоян Димитров

Стоян Димитров

Отговори (6)    Коментара (5)

											Стоян Димитров

Стоян Димитров

09.12.2012

Коментар: Искам да допълня-магазина е купен с обикновен договор за покупка и е нот.заверен.


За контакти

											Антоанета Ненова

Антоанета Ненова

12.12.2012

Отговор: Въпросът е станал ли сте собственик на земята? От въпроса Ви се разбира, че праводателят Ви (държавна фирма) не Ви е прехвърлила собствеността върху земята, вероятно защото не е бил собственик. От друга страна недвижимите имоти могат да се придобиват по давностно владение (5 г, 10 г.), но общинските и държавните имоти не могат да се придобиват по давност (ЗС до 1996 г, ЗОбС след 1996 г.). От 2006 г. в Закона за собствеността се допълни разпоредба, според която давността за придобиване на общински имоти спира, не тече, като срокът в момента е удължен до края на 2014 г. Следователно не бихте могли да станете собственик на земята по давностно владение. Бихте могли да я закупите от общината след търг или конкурс.За контакти

											Антоанета Ненова

Антоанета Ненова

12.12.2012

Отговор: Относно собствеността върху магазина: следва да имате договор с общината (Вие или праводателят Ви) за отстъпено право на строеж, ако магазинът не е движима вещ (напр.павилион).


За контакти

											адвокат Милена Миткова

адвокат Милена Миткова

13.12.2012

Отговор: Право на строеж няма как да има, тъй като става ясно, че магазинът е купен, след като вече е бил построен. Но за него не е имало строителни книжа и по тази причина е вадено удостоверение за търпимост. Не е необходимо да вадите нот.акт. Напълно достатъчни са Ви договорът за продажба на обекта и удостоверението за търпимост. Ако все пак държите на нотариален акт, можете да се снабдите с констативен такъв. Той се съставя от нотариус на база писмени документи и най-общо казано, с него нотариусът Ви признава за собственик на обекта. По принцип това се прави, когато за недвижим имот има много документи, делби, дълга история на имота и т.н., както и за имоти, придобити по завещание.


За повече информация: http://www.mitkovalawyers.com | За контакти

											Стоян Димитров

Стоян Димитров

13.12.2012

Коментар: Здравейте.Благодаря Ви много за отговорите.Земята е общинска собственост,а магазина е лична моя собственост.Понеже договора за продажба на магазина е съвсем обикновен,съдията по вписване не иска да го впише,тъй като трябвало да е като нот.акт продажбата.Затова си мисля че е най добре да си изкарам конст нот.акт ,с който да мога да си закупя мястото без търг или конкурс(поне така си мисля).Нотариуса обаче ми казва следното:не може на базата на този обикновен договор за продажба на магазин и това удост.за търпимиост да ми издаде конст.нот акт.Ходих в нашата община да искам поне разрешението за строеж от 1978;но не ми го дават,тъй като самото разрешение било на друго име.


За контакти

											адвокат Милена Миткова

адвокат Милена Миткова

13.12.2012

Отговор: Договорите, чрез които държавата придобива имоти и се разпорежда с имоти - частна държавна собственост, се сключват в писмена форма и се вписват по разпореждане на съдията по вписванията по местонахождението на имота. Същото се отнася и за общинските имоти. Пред съответната служба по вписвания трябва да се подаде молба за вписване с точно описание на имота, скица или кадастрална схема на обекта, данъчна оценка и квитанция за платена такса вписване, която е в размер на 0.1% от данъчната оценка.
Няма обикновени и необикновени договори за продажба. Когато продавач е държавата или общината, формата е писмен договор, издаден на основание заповед за продажба и е без нотариални заверки на подписите. Този договор подлежи на задължително вписване. За това, вместо да се чудите какво и как, направете всичко необходимо за вписване на договора, като приложите изискуемите документи. Не могат да Ви откажат да входират молбата, заедно с приложенията. И ако ще отказва вписване, съдията по вписвания трябва да издаде мотивиран отказ. Който подлежи на обжалване.За повече информация: http://www.mitkovalawyers.com | За контакти

											адвокат Милена Миткова

адвокат Милена Миткова

13.12.2012

Отговор: Понеже виждам, че сте писал, че продавачът е държавна фирма, може ли да поясните коя е тя и на какво основание е продала магазина /пише го в договора/-приватизация, търг, конкурс.


За повече информация: http://www.mitkovalawyers.com | За контакти

											Стоян Димитров

Стоян Димитров

13.12.2012

Коментар: Отново много Ви благодаря.Магазина е бил собственост на потребителна кооперация(затова си мисля че е държавна).И понеже най вероятно са им трябвали пари и го продават с фактура и този обикновен договор.Даже съдията по вписванията ми каза че потр.кооперация нямали право да продават по този начин на физическо лице.Магазина е купен без търг или конкурс,тъй като бяхме наематели доста време.В самия договор пише:ПК.... продава на...... магазин построен с разр.за строеж номер 54 от 1978г. в квартал .... за сумата от ....Представените документи са удост. за търпимост и фактура.


За контакти

											Стоян Димитров

Стоян Димитров

13.12.2012

Коментар: И още нещо интересно да Ви добавя:Не би ли следвало в удост.за търпимост да не се описва че е имало разр.за строеж номер еди си кой от еди си коя година?Защото ми се струва че удост.за търпимост се издава затова че не се притежават никакави строит.книжа или аз нещо бъркам.Знам че разр.за строеж е по официален документ,отколкото удост.за търпимост.В крайна сметка според Вас,като е описано в удост.за търпимост че обекта е построен с разрешително 54/1978 г(което аз го нямам естествено) и е елемент от плана на общината,може ли нотариуса да ми състави конст.нот.акт. въз основа само на това удост.за търпимост.


За контакти

											адвокат Милена Миткова

адвокат Милена Миткова

13.12.2012

Най-добър отговор*: Определено, сега ми стана ясно. Можете да направите три неща. Да чакате да минат 10 години от датата на договора и да го придобиете по давност /магазина/. Да поканите кооперацията да се яви в определен ден и час при нотариус за сключване на окончателен договор /нотариален акт/. И ако не се явят да се мисли за дело. При всички положения, нужно е решение на общото събрание на кооперацията, с което се решава да се продаде имота. Прав е и нотариуса, и съдията по вписвания, че в случая е необходима нотариална форма на договора. В краен случай, винаги можете и да осъдите кооперацията да Ви върне платеното, поради липса на основание. На практика, с този "договор" и фактура, реално не сте купил имот, защото не е спазена формата - нотариален акт.


За повече информация: http://www.mitkovalawyers.com | За контакти
* Потребителят задал въпроса е гласувал за този отговор като най-добър

											Стоян Димитров

Стоян Димитров

13.12.2012

Коментар: Много съм Ви благодарен.Весели празници


За контакти

Тагове

здравейте
  
знам
  
въпроса
  
магазин
  
построен
  
никакви
  
строителни
  
книжа
  
него
  

удост

  

търпимост

  
описано
  
магазинът
  
1978
  
разрешение
  
номер
  
въпросът
  
мога
  
базата
  
нотариален
  

магазина

  
имало
  
строеж
  
държавна
  
фирма
  
години
  
затова
  
благодаря
  
искам
  
купен
  
обикновен
  

договор

  
собственик
  
земята
  
праводателят
  
собствеността
  
вероятно
  
имоти
  
могат
  
придобиват
  
давностно
  
владение
  
общинските
  
давност
  
1996
  
бихте
  
могли
  
общината
  
търг
  
конкурс
  
право
  
ясно
  
необходимо
  
продажба
  
обекта
  
нотариус
  
документи
  
имот
  
имота
  
собственост
  
понеже
  
договора
  
съдията
  
вписване
  
мисля
  
конст
  
поне
  
нотариуса
  
издаде
  
държавата
  
форма
  
вписванията
  
вписвания
  
оценка
  
формата
  
основание
  
подлежи
  
пише
  
кооперация
  
продават
  
фактура
  
разр
  
кооперацията
  

Популярни въпроси - Правни казуси

Виж всички въпроси

Несеквестируем доход Здравейте! Може ли да ми кажете, какво би следвало да се удържа при запор. Ще получавам чиста заплата в размер на 850лв. Имам две деца под 18г. Не знам дали... Последен отговор - 11.01.2019 от адв. Симеонова

1 Отговори

отстъпено право на строеж Здравейте, имаме заведение построено върху отстъпено право на строеж в Пловдив, което искаме да продадем. Клиентите , проявяващи интерес обаче, се... Последен отговор - 14.01.2019 от адвокат Димитър Петков

1 Отговори

Заплата Здравейте! Може ли да ми кажете, какво би следвало да се удържа при запор. Ще получавам чиста заплата в размер на 850лв. Имам две деца под 18г. Не знам дали... Последен отговор - 13.01.2019 от адв.Галина Чанкова

1 Отговори

Придобиване на имот при трайна (12 г.) фактическа раздяла Здравейте, Обръщам се към вас, тъй като вече получих две противоречиви мнения по следния казус. Със съпруга ми сме във фактическа раздяла от... Последен отговор - 14.01.2019 от адвокат Димитър Петков

1 Отговори

Заплата след запор Здравейте! Може ли да ми кажете, какво би следвало да се удържа при запор. Ще получавам чиста заплата в размер на 850лв. Имам две деца под 18г. Не знам дали... Последен отговор - от

0 Отговори
Виж всички въпроси

Задай въпрос!

Колебаете се дали да закупите имот в даден район? Искате да научите каква е реалната стойност на вашия дом? Получете съвет от тези, които знаят! Ceb.bg дава възможност на потребителите да задават въпроси относно покупка, продажба, наем, стопанисване, управление, ремонт и всичко останало около имотите. Питайте и ще получите отговор от експертите в бранша!

Задай въпрос!

Полезни сайтове

  • bgtop.net

    Топ класацията на българските сайтове

Анкета

Имаме ли нужда от закон, който да регламентира дейността на брокерите?
Резултати Архив