Регистрация Забравена парола

home home   Мобилна версия

ЛИЦЕНЗИРАНЕ НА АГЕНЦИИТЕ ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ

28.01.2011 - Правни казуси - 23 Отговори     (0)

Трябва ли да бъдат лицензирани агенциите за покупко-продажба?
Каква сума трябва да се депозира на банковата сметка на фирмата-ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗВЪРШЕНИТЕ СДЕЛКИ (според мен не по-малко от 100 000лв.)
Трябва ли да има инстанция която да следи за наличността на тази сума в банковата сметка на фирмата.


Отговори (23)   

											Георги Палпурин

Георги Палпурин

28.01.2011

Отговор: Не разбира се.
Всеки може да си направи застраховка, ако се наложи гаранция би било безумие да вържеш сумата Х.
Кой ще ме лицензира - държавата, която се е доказвала като вредител за бизнеса хиляди пъти?
Или ще овласти някой да лицензира на принципа - да създадем монопол за нашите хора, както винаги.
Ако приемем посочената гаранция колко консултанти и посредници ще могат да я заплатят?
Лицензирането на агенция е помощ за окрупняване на бизнеса и ще навреди на конкуренцията.
Ако се тръгне в посока лицензиране то трябва да бъде за лице не за фирма, така самите извършващи дейност ще имат стойност и хората ще знаят, че за тях работи компетентно лице.
Ако се лицензира фирма /което няма как да стане/ как ще се гарантира, че хората работещи в нея са с необходимите знания и умения.
За повече информация: http://palpurin.blogspot.com/ | За контакти

28.01.2011

Отговор: Аз съм едноличен търговец,плащам патент за извършванта дейност -
СЪЩО НЕ СЪМ СЪГЛАСЕН С ЛИЦЕНЗИРАНЕТО НА АГЕНЦИИТЕ ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИЗа повече информация: http://www.imoti-vd.hit.bg | За контакти

											Младен Садинов

Младен Садинов

28.01.2011

Отговор: Според мен е необходимо хората, които ще извършват такава дейност, да бъдат сертифицирани след подходящо обучение. Трябва да съществува браншова структура, която да изработи правила за работа на канторите, които са нейни членове. Без, обаче, членството в нея да е задължително.
Относно застраховката - трябва да се въведе професионална такава като задължителна.За контакти

28.01.2011

Отговор: Съществува такава организация-
Национално сдружение Недвижими имоти /НСНИ/ е създадено през 1992 г. като организация с нестопанска цел и е регистрирано по Закона за лицата и семействата. В последствие с настъпилите промени в българското законодателство сдружението бе пререгистрирано през 2001 г. по Закона за юридическите лица с нестопанска цел.
АДРЕСА НА ОРГАНИЗАЦИЯТА:
http://www.nsni.bg/За повече информация: http://www.imoti-vd.hit.bg | За контакти

											Младен Садинов

Младен Садинов

28.01.2011

Отговор: Знам, колега... :) :)


За контакти

											Георги Палпурин

Георги Палпурин

28.01.2011

Отговор: Колега,
едно време тази организация издаваше лицензи на своите членове - без да има лицензионен режим!
Аз определях това като нелоялна конкуренция, защото наложиха мнението, че има лицензионен режим и по този начин вкарваха в заблуда потребителите давайки конкурентно предимство на тези които си плащаха таксите.
Може ли да се довериш на една организация в частна полза, която обслужва корпоративни интереси?
Чух, че там има значителна промяна - дано да е така.
За мен много по - стойностна ще е една неправителствена организация на посредниците и консултантите, най - малкото за да има равновесие между корпоративния и личния интерес на професионалистите в бранша при лобирането за законодателни регулационни режими.

Дано не се стига до регулация, че ще съсипят пазара, а тъкмо се поизчисти .За повече информация: http://palpurin.blogspot.com/2011/01/blog-post_21.html | За контакти

											\"Четирите Серафима\"

\"Четирите Серафима\"

28.01.2011

Отговор: Поддържам мнението на колегата Палпурин - регистрационен или лицензионен режим на брокерите/консултантите на недвижими имоти е по-желателен. Ако лицензът е за фирма, си представете аналогията с аптеките: фирми-фармацевти, а не специалисти-фармацевти.
Лицензирането/регистрирането на специалисти обаче е хубаво да е закрепено институционално - да е на базата на правила. Да се предоставя от Камара и да е задължително за работа в областта на недвижимите имоти. Иначе пак ще се обезсмисли капитал Знание.
Гаранция от 100 000 лева е абсурд. Противоречи, според мен, на новите тенденции за по-нисък праг на бизнесдейностите. За 2 лева капитал, 300 лева хонорар регистрираме фирма, а изискваме 100 000 за да се работи?!?
Може да се въведе изискване за професионална застраховка - като при лекарите. Също индудивуално за всеки брокер/консултант, а не за фирмата. Не е зле да се обявява офис, място, регион, персонал. Желателно е това да е на базата на закон за дейности в областта на недвижимите имоти.За повече информация: 4ser@mail.bg | За контакти

											Кристина Найденова

Кристина Найденова

29.01.2011

Отговор: Здравейте Колеги,

Интересна и навременна тема за дискусия.
В момента няма нито един нормативен акт, който да регламентира нашата дейност.
Моето мнение е, че трябва да има две браншови организации в тази област - едната да обединява агенциите за недвижими имоти, а другата да обединява брокерите. И агенциите и брокерите трябва да бъдат на регистрационен режим. Да са включени в списъци на фирмите и лицата имащи право да упражняват тази дейност, списъците да са публични. Никой, които не е регистриран в тези списъци да няма право да упражнавя такава дейност. Това ще гарантира качеството на услугите и намали измамите. В момента всеки може да се обяви за брокер, независимо колко е компетентен или некомпетентен, дали плаща данъци и осигуровки или - не. Това ще премахне и нелоялната конкуренция. Виждам, че в Националното сдружение за недвижими имоти членуват около 300 агенции. По неофициални данни агенциите за недвижми имоти в България са около 3000. В сдружението членуват около 10% от всички агенции. Това е много малък процент и ме навежда на мисълта, че членството там е недостъпно или непривлекателно за фирмите или и двете едновременно. От нас зависи да се организираме и да защитаваме интересите си и като брокери и като управители на агенции-посредници.
Ще е добре брокерите да имат застраховка "професионална отговорност" с покритие поне 100 000 евро.За контакти

31.01.2011

Отговор: Мисля,че в този сайт ние трябва да уточним какви са правата и задълженията на посредника
при сделка с недвижим имот.
1. ПОСРЕДНИКА СЪБИРА ИНФОРМАЦИЯ - ЗА ТОВА КОЕТО СЕ ТЪРСИ И ПРЕДЛАГА.
2.ПОСРЕДНИКА ПРОДАВА ТАЗИ ИНФОРМАЦИЯ НА СВОЯ КЛИЕНТ.
3.ПОСРЕДНИКА КОНСУЛТИРА СВОЯ КЛИЕНТ
- документи за доказване на собственост
- цени на подобни имоти
НОТАРИУСА ПРИКЛЮЧВА СДЕЛКАТА

АКО ПОСРЕДНИКА Е ЛИЦЕНЗИРАН И Е ДЕПОЗИРАЛ НЯКАКВА СУМА КАТО ГАРАНТ
ТОЙ ЕДВА ЛИ ЩЕ РИСКУВА ДА ЗАГУБИ ТАЗИ СУМА И ЛИЦЕНЗ ЗА НЯКАКВА ДРЕБНА ИЗМАМАЗа повече информация: http://www.imoti-vd.hit.bg | За контакти

											Владимир Йосифов

Владимир Йосифов

04.02.2011

Отговор: Тази дискусия е безплодна.
Голяма част от колегите са хора без никаква представа какво работят.

От разводач по огледи не може да се направи брокер.
Поздрави,За контакти

											Георги Палпурин

Георги Палпурин

04.02.2011

Отговор: Получава се добра дискусия!
Задавам си един въпрос, който според мен е от съществена важност за намирането на истината.
Защо всички искаме по някакъв начин някой да ръководи процеса, излизайки от позицията, че регулацията е решение. Само по себе си това означава да пренебрегнем индивидуалната гледна точка за това как трябва да се случват нещата и да се вкараме в зависимост от група овластени хора.
Направете анализ на нивото на услугите в сектора днес и преди три години.
Самият пазар според мен изчиства ненужното, и за това са кризите, погледнато от добрата страна. Даже ги разглеждам като оздравителен процес.

Няма да се съглася с колежката, че няма нормативен акт. Живеем в страна със закони казващи какво е правилно и какво не. Ако клиентите са взискателни и ако фирмите отговарят на очакванията им и се конкурират за тях при равни условия, се получава развитие.
Има достатъчно закони за да покрият предпоставките за закононарушения във всяко едно отношение.
Не би трябвало сектора на услугите който е един от най - динамично развиващите се да бъде поставян в рамка чрез лиценионен режим.
Отделно съсредоточаването на влияние в малка група хора винаги води до предпоставки за изкривяване на обектовните общи нужди, на всички пряко заинтересовани страни: търговци - потребители.
Ако има работещи съдебни и извън съдебни способи за уреждане на взаимоотношенията между търговците и потребителите когато имат нужда, ще е много по - полезно от колкото васяка дейност да се лицензира.
Когато при нанесени релани вреди се изплащат обезщетения всеки ще бъде внимателен, ще се отвори пазар за застраховки риск. Обичайно застрахователя вдига премията при "злополуки", което пък ще кара ползвателите да бъдат внимателни.

ПоздравиЗа повече информация: http://palpurin.blogspot.com/ | За контакти

											Антон Илиев

Антон Илиев

04.02.2011

Отговор: Аз съм за и съм против, може би истината е някъде по средата между това всеки консултант, който се занимава с недвижими имоти да има минимум базови познания в материята, а в същото време да не се поставят ограничения като лицензи и т.н. защото се създават предпоставки за много злоупотреби. За мен по-скоро е важно клиентите да са защитени от към подвеждаща, неточна, заблуждаваща реклама, но и за това си има КЗП и КЗК. Когато предлагаш имот за продажба не може да не си запознат с документалната история на имота, не можеш да предлагаш имот, който не си виждал и т.н. все неща, които са факт в много голяма степен. И ако от една стана тези фирми започнат сами да угасват поради некъдърността, неумението си или поради некоректността си то все пак кой ще възстанови изгубеното време на техните клиенти и на техните колеги имали нещастието по една или друга причина да работят някак си с тях. Парична компенсация ок, но най-грантирано невъзстановяващия се ресурс това е времето, а възможността такива фирми да работят излага на риск моето и вашето време. Само от тази гледна точка съм за да има някакви рамки, но не за фирмите, а по-скоро за техните служители, защото ако една "лицензирана" фирма хване служители "от кол и въже" какво от това, че управителя на фирмата е платил за някаквъ лиценз...


За повече информация: http://www.tbm2.net | За контакти

05.02.2011

Отговор: Здравейте,
Зададох този въпрос по няколко причини:
1.При отговорите на някой въпроси,много от колегите пишат-трябва да има някакъв регламент
за работа като посредник,някакви изисквания, не всеки втори да става посредник.
СПОРЕД МЕН-самите клиенти определят,доволни ли са от посредника с който работят.
Клиента сам вижда кои ще му свърши работата.
2.За да се наруши закона,самият нарушител трябва да е запознат много добре със самия
закон-трябва да знае всички вратички по който може да се измъкне.
3.Направата на един оглед,не значи че си добър посредник,но да не забравяме,че един
адвокат също може да извърши сделката /без да има агенция за имоти/,а и самия нотариус
за да приключи сделката - ще изиска необходимите документи за доказване собствеността
на имота за продан.За повече информация: http://www.imoti-vd.hit.bg | За контакти

											Младен Садинов

Младен Садинов

06.03.2011

Отговор: Не споделям мнението, че клиентите и пазара ще отсее добрите консултанти. Този принцип важи за услуги, които се потребяват значително по-често. Да, ако човек не е доволен от фризьора, след един месец ще отиде при друг. Но ако консултанта или брокера не си свърши работата както трябва - вредите за клиента могат да бъдат много големи! Да не говорим за това, че имаме достъп до документи на клиенти, с които недобронамерения човек много лесно може да злоупотреби. Поради тези причини смятам за целесъобразно да има изисквания за образователния и професионален ценз. Необходимо е да се създаде РАБОТЕЩ механизъм, който да поставя изисквания на входа на дейността. А пазарът и способностите ще покажат изхода на тези, които трябва да излязат от бизнеса. Факт е, че в момента има много брокери и фирми, чиято работа е ... като на слон в стъкларски магазин! Пораженията, които нанасят на клиентите, на колегите, на пазара и на бизнеса са много тежки.


За повече информация: http://www.apbg.eu | За контакти

06.03.2011

Отговор: Ако се лицензират агенциите за покупко-продажба на недвижими имоти,
то никои освен тях няма да могат да извършват сделки /покупко-продажба/,дори собствениците
на самия имот.
Пример - застрахователите.За повече информация: http://www.imoti-vd.hit.bg | За контакти

											Младен Садинов

Младен Садинов

06.03.2011

Отговор: :) :) :) :)


За контакти

											Георги Палпурин

Георги Палпурин

06.03.2011

Отговор: Дори и да има регламент, който да казва кой може и кой не да упражнява дейността логично е да не е за агенция а за лице което я упражнява. Ако се лицензират агенции по никакъв начин няма да може да се постигнат резултатати.
Отделен е въпроса, че тази професия изисква персонално брокера/посредника/консултанта да има определени качества и знания а не размитото юридическо лице.
А противно на демокрацията е чрез закони да отнемаш възможността от правоносителя да се разпорежда със собствеността си и да му се налага да ползва законово набутан регламент - да минава през лицензирана агенция.
Сигурен съм, че подобен сценарий ще се приеме добре от корпоративния интерес но ще е вреден за свободата на пазара, а рано или късно това се плаща.За повече информация: http://palpurin.blogspot.com/ | За контакти

											Младен Садинов

Младен Садинов

07.03.2011

Отговор: Споделям мнението, че изискванията трябва да бъдат към хората, които упражняват тази професия. А не към фирмата.
Надявам се, че никой не е приел извън кръга на шегата ограничението собственик да може да продава своя си имот! :))
На регулиране трябва да подлежи дейността на посредниците при сделки с недвижими имоти.За контакти

07.03.2011

Отговор: Здравейте,
Според мен,или трябва да се лицензира (при което не всеки ще може да извършва тази деиност
/включително собственика на имота/)
Или всеки да може (регистрирани фирми за извършване на посредничество при покупко-продажба на недвижими имоти),да извършва тази деиност.
Дадох ви пример за застрахователите,също мога да кажа за заложните къщи ...................За повече информация: http://www.imoti-vd.hit.bg | За контакти

											Анета Симеонова

Анета Симеонова

29.08.2012

Отговор: Трябва да има лиценз за брокерите като лица и на агенциите като такива. Трябва да има и регламент за комисионните защото българина е свикнал да не плаща или да плаща колкото може по-малко без да си дава сметка за загубите. Ако има лиценз за брокерите ще отпаднат много от така наречените "домашни брокери" , които пускат въпросните фалшиви обяви. За съжаление няма гаранция, че някой ако е решил да прави имотна измама не може да вземе лиценз.


За повече информация: http://www.realnet.bg | За контакти

											Михаил Михайлов

Михаил Михайлов

19.10.2012

Отговор: Категорично съм против лицензионен режим за агенциите и брокерите. Има си Търговски закон, по който работят стопанските субекти, повече не е нужна никаква регулация. Нека пазарът(клиентите оценяват) брокерите и агенциите, а не закостенели, некадърни и корумпирани държавни чиновници, които от първия си работен ден стоят зад бюрата и не са били на реалния пазар и един ден.
Нека да погледнем трезво и да оценим, че благодарение на свободата в бранша, непознатата за БГ услуга-посредничество в недвижимите имоти се разви бурно и спокойно може да се каже, че вече нашите фирми са на много добро ниво. Който е ходил по изложения по света го знае,
С никаква секретна информация не боравят брокерите на имоти- нот. актове, скици -това си е публична информация. а и нима от досегашната практика може да се каже, че е тенденция да има злоупотреби? Категорично не.
Едва ли е нужна и професионална застраховка за нанесени вреди на клиент. В крайна сметка всяка имотна сделка се изповядва пред нотариус, който е натоварен с юридическата страна на нещата. Дейността на брокера е по-скоро търговска, маркетингова, консултантска, а не правна - разбира се.
Всяко усложняване на достъпа до тази професия ще има за последица влошаване на услугата, мафиотизиране на браншовите или държавните структури, издаващи лицензите и от това ще изгубят не само клиентите, а и самите агенции за недвижими имоти и хората, работещи в тях.
Нека да обичаме свободата, вкл. и стопанската,За контакти

											Ивелин Косев

Ивелин Косев

11.06.2013

Отговор: Слава богу, че има и интелигентни и мислещи хора в този иначе така професионален сайт. Чета и не мога да повярвам на очите си колко много комплексирани и неуверени колеги има в тоя сайт, а най-вероятно и още хиляди други, които не списват тук. Има една много показателна българска поговорка - на калпавата ракета и космоса и е крив, има я и в нецензурен вариант. Регулации, нормативни актове, изисквания, лицензиране, застраховки ........ КАКВО ПО ДЯВОЛИТЕ????? Вие нормалните ли сте бе хора, умните и успелите хора драпат със зъби и нокти за свобода на вземането на решения, на действие, на развитие, а вие с това овчемислие си слагате хомота сами, за да може някой да ви води юздите. И защо е цялата работа, щото някой си "домашен брокер" ви отмъкнал някой клиент ли?? Охохохохо смях в залата, щом е способен да го направи значи има някакви умения, а на вас ви липсват такива. Искате някой да ви гарантира работа и клиенти, защото вие сте неспособни да си я създадете и да я мултиплицирате, за да имате по-добри резултати. Е не е това решението, което си мислите, по-добре и си купете литература, запишете се на курсове ако трябва, за да вдигнете вие ценза и уменията, там е проблема, там нещо куца, не във системата!!!! А изказванията ви, че ви пукало за щетите, които некадърните колеги нанасяли на клиентите... ооооооооо я СТИГА, много моля, това е като да твърдиш, че здравното министерство му пука за здравето на хората и затова забрани пушенето на обществени места, я се осъзнайте бе хора. Работил съм в доста различни компании и кантори, защо го казвам, защото съм се убедил на 100%, че клиентите работят с ХОРА, ПРОФЕСИОНАЛИСТИ, НЕ С ФИРМИ и заглавия на кантори... търсят мен не фирмата, много простичко нали, когато съм доволен знам на кого да се обадя и кого да препоръчам. Замислете се!! Респект на колегите Георги Палпурин и Михаил Михайлов, че им отваряте очите на заблудените!!!


За контакти

											Ивелин Косев

Ивелин Косев

12.06.2013

Отговор: Частна Камара на брокерите извлича печалба за сметка на останалите заети в бранша:
През 2012 г. от едно от сдруженията на брокерите в страната, наречено Национално сдружение „Недвижими имоти” (НСНИ), в което членуват около 250 фирми са съставили законопроект за регулиране на посредническата дейност и стартираха мащабна ПР кампания в търсене на подкрепа за него.

Същността на този законопроект, се състои в това, че „авторите” му желаят да регистрират/да учредят от свое име частна браншова структура, наречена Камара на брокерите. Тези лица настояват държавата да им делегира по силата на закон правото да администрират бранш „Недвижими имоти” като посредством частната Камара извличат печалба за сметка на останалите заети в бранша (над 20 000 брокери) под формата на различни такси и глоби.

Според законопроекта на НСНИ правомощията на частната Камара на брокерите са: да създаде и поддържа Национален регистър на брокерите; Комисия в състав от 7 брокера – учредители на камарата да разрешава на желаещите да упражняват професията и на своите конкуренти да се впишат в регистъра (чл.27 и чл.39 ал.1 от проекта на НСНИ); Друга комисия по етика в състав от 9 брокера – учредители на тази частна браншова структура (камара) да глобява/да налага имуществени санкции от 500 до 50 000 лева на своите конкуренти, на основания, записани във вътрешен документ (етичен кодекс), приеман и изменян от така създадената частна браншова структура по нейно усмотрение; Комисия в състав от 7 брокера – учредители на камарата има право да лишава своите конкуренти от право да упражняват професията; Всички брокери се задължават да участват в периодични платени обучения по програма и с продължителност определени, чрез подзаконови актове от така създадената частна браншова структура.

Сдружение Брокери на Имоти (СБИ) подкрепя идеята за регламентиране на бранша, чрез специален закон, но са категорично против законопроекта, предложен от НСНИ.

брокерите считат, че естествените резултати от приемане на такъв законопроект биха довели до оскъпяване на услугата по посредничество, ограничаване на конкуренцията, налагане на монополни положения на пазара на недвижими имоти и елиминиране на фирмите от малкия и среден бизнес.

От Сдружение Брокери на Имоти считат, че текстовете във въпросния законопроект противоречат на основни конституционни принципи, законови забрани, съществуващите европейски практики, европейските ценности за защита на конкурентна бизнес среда и европейските ценности по отношение на потребителските права. По тази причина е инициирана петиция в интернет на адрес: http://www.peticiq.com/protiv-zakonoproekt-nsni, която предстои да бъде внесена в 42-то Народно Събрание на Република България, с която брокерите изразяват несъгласието си със законопроекта на НСНИ.

Те предлагат конкретни мерки за държавно регулиране на бранш „Недвижими имоти” , като се създаде Национален регистър на брокерите – държавна собственост. Вписванията в Регистъра да се извършват от държавни служители към Агенция по вписванията или към друг държавен орган, на основания посочени в специален Закон. Имуществените санкции за неизпълнение на задълженията на брокерите да се налагат от българските съдилища. Професионалните обучения на брокери да се осъществяват по реда на Закона за професионалното обучение и образование в свободно избрано от всеки брокер учебно заведение.

Сдружение Брокери на Имоти е учредено на 13 Април 2013 г. към момента членове на сдружението са 155 фирми. Сдружението цели защита на правата и интересите на своите членовете и на потребителите на посреднически услуги чрез специален закон, чийто принципал да бъде Държавата, чрез съществуващи Държавни институции.

Целите на сдружението са запазване свободата на стопанска инициатива в бранш „Недвижими имоти“, чрез недопускане налагането на монополни положения от страна на частни икономически субекти, извън Държавата и нейните институции; Създаване на публичен Национален регистър на брокери и агенти на недвижими имоти към Агенция по вписвания или друг държавен орган, както и въвеждане на изисквания за професионална квалификация и/или брокерски стаж и спазване на професионална етика.За контакти

Тагове

агенциите
  
покупко-продажба
  
сума
  
банковата
  
сметка
  
сделки
  
по-малко
  
фирмата
  
разбира
  
направи
  
застраховка
  
гаранция
  
лицензира
  
държавата
  
бизнеса
  
хиляди
  
някой
  
хора
  
винаги
  
консултанти
  
могат
  
лицензирането
  
агенция
  
конкуренцията
  
лицензиране
  
лице
  
фирма
  
самите
  
дейност
  
имат
  
хората
  
работи
  
гарантира
  
работещи
  
необходимите
  
знания
  
умения
  

недвижими

  
необходимо
  
извършват
  
такава
  
обучение
  
съществува
  
браншова
  
структура
  
правила
  
работа
  
членове
  
обаче
  
членството
  
задължително
  
въведе
  
професионална
  
национално
  
сдружение
  

имоти

  
нсни
  
организация
  
нестопанска
  
закона
  
лицата
  
сдружението
  
лица
  
знам
  
колега
  
време
  
лицензи
  
своите
  
лицензионен
  
режим
  
конкуренция
  
мнението
  
начин
  
потребителите
  
частна
  
дано
  
посредниците
  
консултантите
  
между
  
корпоративния
  
интерес
  
бранша
  
стига
  
регулация
  
пазара
  
палпурин
  
регистрационен
  

брокерите

  
базата
  
камара
  
областта
  
недвижимите
  
иначе
  
капитал
  
лева
  
брокер
  
консултант
  
закон
  
здравейте
  
колеги
  
дискусия
  
момента
  
нормативен
  
моето
  
обединява
  
списъци
  
фирмите
  
право
  
упражняват
  
услугите
  
обяви
  
плаща
  
членуват
  
около
  
агенции
  
българия
  
интересите
  
брокери
  
добре
  
сайт
  
правата
  
задълженията
  
посредника
  
сделка
  
имот
  
информация
  
продава
  
своя
  
клиент
  
документи
  
доказване
  
едва
  
лиценз
  
измама
  
голяма
  
колегите
  
работят
  
получава
  
въпрос
  
истината
  
гледна
  
точка
  
нещата
  
група
  
сектора
  
самият
  
пазар
  
страна
  
закони
  
клиентите
  
развитие
  
отношение
  
чрез
  
води
  
предпоставки
  
съдебни
  
извън
  
колкото
  
нанесени
  
вреди
  
застраховки
  
риск
  
против
  
злоупотреби
  
по-скоро
  
предлагаш
  
запознат
  
имота
  
факт
  
фирми
  
сами
  
поради
  
техните
  
клиенти
  
друга
  
причина
  
възможността
  
такива
  
някакви
  
служители
  
лицензирана
  
причини
  
посредник
  
изисквания
  
клиента
  
свърши
  
работата
  
знае
  
значи
  
сделката
  
самия
  
споделям
  
услуги
  
човек
  
доволен
  
консултанта
  
брокера
  
професионален
  
създаде
  
дейността
  
пазарът
  
лицензират
  
дори
  
пример
  
застрахователите
  
регламент
  
упражнява
  
професия
  
определени
  
налага
  
свободата
  
регулиране
  
извършва
  
посредничество
  
мога
  
имотна
  
категорично
  
субекти
  
нужна
  
нека
  
държавни
  
каже
  
актове
  
услугата
  
очите
  
резултати
  
забрани
  
различни
  
кантори
  
кого
  
печалба
  
останалите
  
заети
  
„недвижими
  
имоти”
  
законопроект
  
бранш
  
частната
  
законопроекта
  
национален
  
регистър
  
комисия
  
състав
  
учредители
  
камарата
  
конкуренти
  
регистъра
  
етика
  
санкции
  
основания
  
създадената
  
обучения
  
специален
  
считат
  
монополни
  
положения
  
бизнес
  
европейските
  
ценности
  
защита
  
вписванията
  
държавен
  
орган
  

Популярни въпроси - Правни казуси

Виж всички въпроси

Височина на магазин за нехранителни стоки Здравейте, въпросът ни е следния, кооперацията на съседите ни с които сме на калкан е въве-дена в експлоатация 1999г., като сграда с два ,три етажа в едно с... Последен отговор - 20.03.2023 от Алексан Чубукчиян

4 Отговори

Наследство след смърт на единия съпруг Здравейте Съпруга ми е наследник на бащиния имот. Аз като негова съпруга ще получа ли наследство върху този имот, ако той почине преди мен? Последен отговор - 18.02.2023 от адв.Галина Чанкова

3 Отговори

Трудов стаж и клас прослужено време Здравейте! Оказва се,че в една администрация служител с 1 година стаж и служител с 30 години стаж и с по-висока квалификация на еднакви длъжности са с... Последен отговор - 28.01.2023 от адв.Галина Чанкова

2 Отговори

казус за продажба на имот Здравейте! Казусът е следният: Искаме да продадем селска къща и имот от няколко години, но не можем да открием една от наследничките. Търсихме я къде ли... Последен отговор - 4.03.2023 от адв.Галина Чанкова

2 Отговори

Незавършен строеж, може ли да се узакони Здравейте, закупихме дворно място със строеж, който не е завършен, построен е само приземен етаж,няма покрив, на плоча е. Нямаме никакви документи,... Последен отговор - от

0 Отговори
Виж всички въпроси

Задай въпрос!

Колебаете се дали да закупите имот в даден район? Искате да научите каква е реалната стойност на вашия дом? Получете съвет от тези, които знаят! Ceb.bg дава възможност на потребителите да задават въпроси относно покупка, продажба, наем, стопанисване, управление, ремонт и всичко останало около имотите. Питайте и ще получите отговор от експертите в бранша!

Задай въпрос!

Полезни сайтове

  • bgtop.net

    Топ класацията на българските сайтове

Анкета

Имаме ли нужда от закон, който да регламентира дейността на брокерите?
Резултати Архив