Регистрация Забравена парола

home home   Мобилна версия

аренден договор за ползване на земеделска земя

12.07.2019 - Земеделска земя - 3 Отговори     (0)

Съпругът ми и сестра му наследиха земеделска земя.Докато уредят взаимоотношенията си и пристъпят към доброволна делба,тя отдава земята,като сключва 8 годишен аренден договор с фирмата на мъжа си,като го упълномощава да подпише договора.В качеството си на пълномощник,той сключва договора със собствената си фирма.Въпросът ми е дали това е правилно и какво може да се направи в този случай,тъй като през тези 8 години съпругът ми е собственик/вече има извършена делба/ а не може да се разпорежда с неговата част?

									Иванка Стойчева

Иванка Стойчева Друго

Отговори (3)    Коментара (1)

											адв.Галина Чанкова

адв.Галина Чанкова

12.07.2019

Отговор: Здравейте госпожо Стойчева!
Казусът Ви включва няколко момента, които според мен могат да бъдат изчистени, в смисъл изяснени при лична среща с адвокат. Най-правилното в случая е договорът за аренда да бъде прекратен, а основанията за прекратяването му са посочени в чл.27 от Закона за арендата в земеделието, а именно:Чл. 27. (1) Договорът за аренда се прекратява:
1. с изтичане на срока, за който е сключен;
2. при неизпълнение - по общия ред, доколкото в този закон не е предвидено друго;
3. (доп. - ДВ, бр. 35 от 1999 г.) по взаимно съгласие на страните, изразено писмено с нотариална заверка на подписите;
4. с едностранно предизвестие - в предвидените в този закон случаи;
5. (нова - ДВ, бр. 35 от 1999 г.) освен по други причини, посочени в закона, още и със смъртта или с поставянето под запрещение на арендатора, съответно с прекратяването на юридическото лице-арендатор, доколкото в договора не е предвидено друго;
6. (нова - ДВ, бр. 35 от 1999 г.) при принудително отчуждаване на арендувана земя за държавни и общински нужди по реда на глава трета от Закона за държавната собственост и на Закона за общинската собственост.
(2) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 35 от 1999 г., изм. - ДВ, бр. 99 от 2002 г., изм. - ДВ, бр. 43 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 61 от 2016 г., в сила от 05.08.2016 г.) Прекратяването на договора за аренда на земя се вписва в службата по вписванията и се регистрира в съответната общинска служба по земеделие.
Т.е., най-доброто е разбира се по взаимно съгласие да се прекрати арендния договор, но ако това не се случи следва задължително по съдебен ред. Подчертавам още веднъж - по съдебен ред. Освен това съпругът Ви има право на обезщетение за ползите от които е бил лишаван за времето през което е бил сключен договора.
С уважение,
адв.Чанкова
София, ул. Три уши, 1, етаж 3, офис 1
телефон за връзка: 0887 201 222За контакти

											Адвокат Николина Митова

Адвокат Николина Митова

12.07.2019

Отговор: Съгласно чл. 3, ал. 4 от Закона за арендата в земеделието договор за аренда, както и споразумение за неговото изменение или прекратяване може да се сключи със собственик, съсобственик на земеделска земя, чиято собственост е повече от 50 на сто идеални части от съсобствен имот или с лице, упълномощено от собственик или съсобственици, притежаващи общо с него повече от 50 на сто идеални части от съсобствения имот. Упълномощаването трябва да бъде с нотариално заверено изрично пълномощно. В тези случаи отношенията между съсобствениците се уреждат съгласно чл. 30, ал. 3 от Закона за собствеността.
В случая не сте посочили всеки от съсобствениците какви идеални части притежава и кога е сключен договорът за аренда, тъй като разпоредбата е в сила от 22.05.2018 г. Във всички случаи съпругът Ви има право на арендно плащане съобразно идеалните части, които притежава от земеделската земя. В тази връзка е препоръчително да изпратите писмена покана до сестра му и до дружеството.За контакти

											Иванка Стойчева

Иванка Стойчева

15.07.2019

Коментар: Благодаря Ви за компетентните отговори!
Да внеса малко яснота относно детайлите, които съм пропуснала:
Наследниците са двама и притежават равни дялове-т.е. по 50 на сто идеални части,а договора за аренда е сключен и заверен от нотариус на 31.05.2018 г./след изменението на чл.3,ал.4 от Закона за арендата влязло в сила от 22.05.2018 г/
В такъв случай да разбирам ли, че тези действия са неправомерни и незаконосъобразни,и ако е така, какво трябва да се предприеме?
Отново благодаря!За контакти

											Адвокат Николина Митова

Адвокат Николина Митова

15.07.2019

Отговор: Другият съсобственик, който не е дал съгласие за сключване на договора за аренда, може да претендира от собственика, сключил договора дължимата му рента от датата на писмената покана.
Във всички случаи може да се прекрати договорът за аренда поради неспазване на правилото на чл. 3, ал. 4 от Закона за арендата в земеделието за сключването му.За контакти

Популярни въпроси - Земеделска земя

Виж всички въпроси

Рибарски водоем на земеделска земя Ще правя изкоп 2-3 декара с цел риболовен водоем, а около него "сглобяеми" микро вилички. Парцелът е земеделска земя категория 4 и е около 6-7 декара общо. Би... Последен отговор - 29.11.2022 от Адвокат Николина Митова

3 Отговори

Земеделска земя Възможно ли е да брат ми да се откаже от своя дял в моя полза от наследствени общи земи,лозя и овощни градини като ние двамата заедно с братовчеди се... Последен отговор - 10.12.2022 от адв.Галина Чанкова

1 Отговори

Намиране на информация за земи Здравейте! Опитвам се да помогна на дядо с намирането на наследствените му земи. След много четене в интернет напреднахме, но стигнах до задънена улица... Последен отговор - 22.01.2023 от Адвокат Николина Митова

1 Отговори

Сервитут Взето е решение през земя, чийто наследник съм и аз, да се прокара канализация за В и К.Общо наследниците сме 10. Но два от тях отказват да дават... Последен отговор - от

0 Отговори

. . Последен отговор - от

0 Отговори
Виж всички въпроси

Задай въпрос!

Колебаете се дали да закупите имот в даден район? Искате да научите каква е реалната стойност на вашия дом? Получете съвет от тези, които знаят! Ceb.bg дава възможност на потребителите да задават въпроси относно покупка, продажба, наем, стопанисване, управление, ремонт и всичко останало около имотите. Питайте и ще получите отговор от експертите в бранша!

Задай въпрос!

Полезни сайтове

  • bgtop.net

    Топ класацията на българските сайтове

Анкета

Имаме ли нужда от закон, който да регламентира дейността на брокерите?
Резултати Архив