Регистрация Забравена парола

home home   Мобилна версия

Дадени отговори - личен профил

Успешно добавено в бележника!

Изпрати съобщение

адвокат Милена Миткова

36126
точки

Адвокат

423
кредити

Няма проблем, има възможност!

Отговори: 3115 Съвети: 3 Посещения:58386
Въпроси: 0 Публикации: 2 Коментари: 0
Website: https://www.facebook.com/%D0%90%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D1%82-%D0%9C%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D0%9C%D0%B8%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0-179133508775535/?ref=settings
Фирма: Адвокатска кантора Още от тази фирма
Включи се към моята мрежа: https://ceb.bg/index/register/inv/331 - Линк за покана
Дадени отговори: 3115
покупка на част от идеални части земя, прилежащи към апартамент
Купих апартамент в кооперация и ми трябваше и земя. Продавачът ми продаде част от идеалните части от земята, прилежаща към друг негов апартамент в същата кооперация. Нотариусът сметна, че няма нищо нередно, но наскоро друг нотраиус ме информира, че не може да се продават самостоятелно прилежащи части земя към неприлежащ им апартамент. Кое е вярното и какви са последствията? Тази земя сега моя ли е и мога ли да се разпореждам с нея?Задайте въпроса си тук!
Раздел:

Покупка на имот

Зададен на: 20.03.2019 Последен отговор: 20.03.2019
 

Отговор на адвокат Милена Миткова : Вторият нотариус е сметнал земята за общи части към обекта, което не е съвсем така. Земята, че е Ваша, Ваша е. И да, можете да се разпореждате с нея. Спецификата тук е как е била описана земята в акта за собственост на Вашия продавач. Като ...Апартамент Х с прилежащите му Х% части от земята или като Апартамент Х, заедно с Х% части от земята. Ако е налице втората хипотеза, няма пречка да си ги прехвърляте още.

Дата на отговора: 20.03.2019  
 
Отговори на въпроса
Свързани въпроси
Дървен навес- трябва ли ми разрешително
Здравейте, искам да направя навес на двора, на калкан, зад къщата, която е по границите на имот със съсед. Имам нотариалнохзаверено съгласие от него, че мога да строя по границата. Искам и тясната страна по границата със съседа да е от тухли. Основа - бетонна площадка. Трябва ли ми разрешително за поставяне или строеж и ако ми трябва, ако махна стената и всичко е от дърво, отново ли ще трябва разрешително или може да мине за градински елемент? Нямам и отстояние от съседа, но пък имам документ за съгласие.
Раздел:

Правни казуси

Населено място:

Перник област

Зададен на: 20.03.2019 Последен отговор: 20.03.2019
 

Отговор на адвокат Милена Миткова : Опасявам се, че навесът не е градински или парков елемент. В най-оптимистичния му вариант, може да се тълкува, като второстепенна постройка на допълващо застрояване по смисъла на чл.46 от ЗУТ. За този вид застрояване не се изисква инвестиционен проект, но разрешението за строеж е задължително. Ако искате законно изграден навес, разбира се. В допълнение, според трайната съдебна практика и с оглед липсата на дефиниция за "градиснки и паркови лементи", счита се, че такива могат да бъдат обекти, който са поставени в паркове и градини - в поземлени имоти, които по ПУП са отредени за зони, като озеленявне или парк. Ако обектът е трайно прикрепен към земята, а Вие пишете, че ще има бетновоа основа, той няма как да бъде и в категорията "преместваеми обекти".

Дата на отговора: 20.03.2019  
 
Отговори на въпроса
Свързани въпроси
Покажи въпросът и останалите отговори
вдигане на договорна ипотека върху недв.имот / апарт./
В предв. договор продавача предлага вдигане на ипотеката между банка и него 2 седмици след подписването на нот. акта когато купувачът е заплатил вече 90% от продажната цена. Какви варианти за купувача са възможни с цел предотвратяване риска от измама?
Раздел:

Покупка на имот

Населено място:

София

Зададен на: 19.03.2019 Последен отговор: 19.03.2019
 

Отговор на адвокат Милена Миткова : Тук основен момент е по коя сметка ще платите. Следва задължително това да е сметката на продавача, по която се обслужва кредита. Следващия задължителен момент е референция от банката. От нея следва да е видно колко точно е дължимата сума към дата Х, по коя сметка следва да се плати. Както и че след получаване на плащането, банката се задължава да заличи ипотеката. Всичко това, следва да е описано и в нотариалния акт, като начин и условия на плащане. Ако подписвате предварителен договор, в него също. Подобни сделки са честа практика, но е препоръчителен адвокат.

Дата на отговора: 19.03.2019  
 
Отговори на въпроса
Свързани въпроси
Покажи въпросът и останалите отговори
Продажба на имот
Имам наследствена къща с голям двор в една от най хубавите и чисти части на централната част на гр. Враца - "Кемера". Къщата е построена през 1963г. върху държавна земя с договор за отстъпено право на строеж между тогавашния градски съвет и баща ми, който вече е покойник. Тъй като аз не живея във Враца от много години обявих имота за продажба, но няколко кандидат купувачи, които проявиха интерес, се отказваха след като разберат, че земята (дворът) не е мой. Интересувах се и разбрах, че за да закупя земята, трябва да платя такава сума, която ако се прибави към цената на къщата, я прави почти два пъти по голяма, тоест непродаваема. Какви са опасенията на клиентите да закупят къща на държавна земя със законен договор и заплатени всички дължими данъци и как се процедира при подобни случаи?
Раздел:

Продажба на имот

Населено място:

Враца

Зададен на: 19.03.2019 Последен отговор: 19.03.2019
 

Отговор на адвокат Милена Миткова : Опсения има само там, където няма достатъчно информация или знания. Няма причина за опасения. Както Вие, така и последващ купувач, сте безспорен собственик на сградата И правото на строеж за същата. Което значи, че ако утре сградата погине по някаква причина, то нейният собственик има право да си я построи отново. Безспорно също, сте законен ползвател на цялото незастроено място и плащате данък и за земята. Това произтича от отменения през 1996г чл. 15 от Закона за собствеността. Всички договори за отстъпено право на строеж от държавата или общините, сключени до 1996г, касаят не само строежа, но и ползването на цялото място, без оглед дали това изрично е записано или не. До общината може да се наложи да се стигне, едиствено ако собственикът на сградата реши да достроява/пристроява нещо към вече съществуващата сграда. Имайте предвид, че ако все пак решите да купувате земята, то оценката й не би следвало да е висока. Тъй като имотът е вече застроен. Вие, например, за колко бихте купил земя без сградата върху нея, върху която земя не може да се строи, защото вече е застроена? Можете да подадете молба за закупуване и когато общинския съвет приеме оценката на земята да обжалвате решението. Почти сигурно, административния съд ще я намали доста. Дори и да се стигне до заповед за закупуване на земята от Вас, не сте длъжен да я купите, както и няма последствия за Вас в този случай. В заключение и по същество на въпроса Ви, нямам обяснение за страховете на купувачите, освен едно - незнание или некомпетентност на техни съветници.

Дата на отговора: 19.03.2019  
 
Отговори на въпроса
Свързани въпроси
Данъчно несъответствие
Имам наследствена къща в централната част на гр.Габрово. Построена е върху държавна земя с договор за отстъпено право между общината и баща ми през 1955г. Баща ми почина през 2000г. и наследници останахме аз и майка ми. Преди няколко месеца почина и майка ми. Когато отидох в МДТ за да подам декларация за прехвърляне на имота на мое име ми казаха, че през цялото време сме плащали данък не само за къща, а за земя и къща. Какво следва от това и как мога да се възползвам от факта, че повече от 50 години плащаме данък за земя, която не е била наша?
Раздел:

Данъци и такси

Населено място:

Габрово

Зададен на: 18.03.2019 Последен отговор: 18.03.2019
 

Отговор на адвокат Милена Миткова : Когато преди години общината/държавата отстъпваше право на строеж, по силата на отменения през 1996г чл.15 от Закон за собствеността, собствениците на сградата имат право да ползват незастроената част от мястото, като му плащат и данъка. Няма логика, съгласете се, собственикът на земята, който и да е той, да не позлва по никакъв начин двора Ви, но да му плаща данък. Ако Ви се струва несправедливо, то сега въпросът се урежда съобразно чл.64 от Закона за собствеността. А той гласи, че собственикът на сградата, построена в чужд имот, има право да ползва двора, само колкото е необходимо за обслужване на сградата - вход и прилежаща площ от 3м около сградата. В заключение, ползата Ви е, че имате право да разполагате с целия двор, но му плащате данък. Тоест, ползватели сте. Ако имате идея, че е станал Ваш, заради плащането на данъка, не е така. Ако решите, винаги можете да купите и земята, без търг.

Дата на отговора: 18.03.2019  
 
Отговори на въпроса
Свързани въпроси

Тагове

банка
  

имота

  
възможност
  
разходи
  
могат
  
наем
  
застрояване
  
земи
  
ползването
  
площ
  
продукция
  
сгради
  
лица
  

част

  
договор
  
предмет
  
недвижим
  
имот
  
ограда
  
2010
  
лице
  
2005
  
нарушенията
  
него
  
длъжностно
  
наказателните
  
постановления
  
разлика
  
ремонт
  
съсобственик
  
собственик
  
земята
  
ателие
  
жилище
  
мазе
  
изложение
  
ателието
  
продавача
  
идеални
  

части

  
общите
  
сградата
  
банката
  
лицето
  
правото
  
ползване
  
съсобственици
  
обработвате
  
деца
  
изпълнителен
  
лист
  
собственост
  
преминаване
  
право
  
достъп
  
чужд
  
учредяване
  
заповед
  
майка
  
сестра
  
договора
  
следва
  
държавна
  
строеж
  
приемане
  
съпруг
  
брака
  
сила
  
общината
  
постройката
  
цена
  
данък
  
посредничество
  
брокера
  
данни
  
собствеността
  
основание
  
разрешение
  
наемодателят
  
отговаря
  
наемателят
  
иска
  
сметка
  
нивата
  
разходите
  
идеална
  
случая
  
дължите
  
цената
  
между
  
продажната
  
датата
  
дяловете
  
местите
  
плащате
  
наемателя
  
нормативно
  
узаконява
  
парцела
  
най-малко
  
метра
  
повърхност
  
решението
  
промяна
  
предназначението
  
къщата
  
работите
  
трудов
  
часа
  
време
  
наследяват
  
починалият
  
оставил
  
степен
  
кадастъра
  
бабата
  
сума
  
наследството
  
увеличението
  
образование
  
адрес
  
делба
  
имотът
  
десет
  
години
  
предизвестие
  
страна
  
брак
  
българия
  
гражданство
  
лична
  
плащане
  
съпруга
  
наследник
  
тогава
  
леля
  
такса
  
искова
  
молба
  
съдът
  
кадастралната
  
карта
  
сграда
  
скицата
  
общинската
  
служба
  
земеделие
  
държавен
  
вестник
  
плана
  
земеразделяне
  
суми
  
решение
  
домоуправителя
  
размера
  
сделката
  
лични
  
срок
  
земеделски
  
турция
  
търговски
  
обекта
  
кредит
  
необходима
  
погасяване
  
ипотеката
  
ипотека
  
купувача
  
комин
  
сделка
  
ползвателя
  
вариант
  
глобата
  
пари
  
купувачът
  
предназначение
  
обща
  
делбата
  
вещото
  
изготвя
  
имотите
  
протокол
  
декара
  
дело
  
кредиторът
  
съделителите
  
наследници
  
краен
  
резултат
  
оценка
  
получи
  
запазената
  
равна
  
доходите
  
агресивна
  
среда
  
вредни
  
места
  
публична
  
продан
  
разрешението
  
родителите
  
задължения
  
доходи
  
декларира
  
дали
  
данъчното
  
облекчение
  
ползва
  
година
  
данъчно
  
2009
  
задълженото
  
съгласно
  
издадено
  
брачен
  
придобиват
  
земя
  
република
  
размер
  
разход
  
продавачът
  
имат
  
събрание
  
взето
  
собственици
  
имущество
  
разликата
  
удостоверение
  
зддфл
  
жилфонд
  
заличаване
  
нищожност
  
давност
  
запазена
  
низходящи
  
продажба
  
министерството
  
имате
  
дарение
  
продадете
  
купили
  
продавате
  
лева
  
завещание
  
двора
  
зуес
  
линия
  
дела
  
начина
  
трайно
  
извършва
  
реда
  
съгласие
  
искът
  
доказан
  
уважение
  
правилно
  
съда
  
стопанска
  
помещението
  
проектиране
  
обекти
  
търговска
  
дейност
  
маси
  
доход
  
декларация
  
облагаеми
  
другата
  
ремонта
  
2011
  
раждане
  
баба
  
продадат
  
къща
  
лихвата
  
превежда
  
взискателя
  
длъжника
  
договорът
  
изпълнител
  
двамата
  
имоти
  
служи
  
банките
  
дъщеря
  
застраховка
  
момента
  
закона
  
прехвърлянето
  
нотариуса
  
купил
  
търг
  
завещанието
  
данъците
  
тавана
  
баща
  
етажи
  
общи
  
стени
  
помещения
  
град
  
софия
  
апартамент
  
трети
  
купи
  
агенцията
  
заплатата
  
цялата
  
чичо
  
възнаграждение
  
удържа
  
осъденото
  
получава
  
месечно
  
издържа;
  
целта
  
следите
  
съгласен
  
съдебна
  
възбрана
  
основа
  
автомобила
  
януари
  
децата
  
частта
  
дядото
  
скица
  
апартамента
  
защита
  
първата
  
втората
  
плаща
  
учредяването
  
процедурата
  
авансово
  
признати
  
съвет
  
проект
  
платите
  
оградата
  
границата
  
дарителят
  
техническите
  
паспорти
  
производствени
  
технически
  
паспорт
  
жилищни
  
категория
  
височина
  
етажа
  
декември
  
втази
  
влизат
  
смесени
  
съоръжения
  
обществено
  
обслужване
  
застроена
  
капацитет
  
1000
  
посетители
  
работни
  
веднага
  
плати
  
възбраната
  
дядо
  
собственика
  
режим
  
разделност
  
придобие
  
кредитори
  
ползвателят
  
вписване
  
кооперацията
  
половина
  
документ
  
ползвате
  
братовчедката
  
родител
  
етаж
  
по-малки
  
търга
  
основно
  
купите
  
павилион
  
целия
  
копия
  
атакува
  
смъртта
  
продава
  
търсите
  
аренда
  
развод
  
близнак
  
парцел
  
името
  
данъка
  
платил
  
придобиване
  
общинска
  
възраст
  
декларацията
  
делото
  
срещу
  
входират
  
стари
  
данъци
  
права
  
декларирате
  
пълномощното
  
оценката
  
обезщетение
  
дължи
  
повърхност;
  
заявлението
  
таван
  
възлагане
  
заповедта
  
тече
  
изпълнителното
  
отговорност
  
тежести
  
надстрояване
  
правите
  
покрив
  
адвокат
  
сумата
  
изплати
  
колата
  
пълномощно
  
община
  
таванско
  
помещение
  
възразите
  
разноски
  
прехвърлят
  
швейцария
  
база
  
детски
  
надбавки
  
мазета
  
друго
  
жалба
  
комисия
  
издръжката
  
опише
  
копие
  
прадядо
  
покана
  
заличаването
  
отказ
  
физическото
  
наследяването
  
урежда
  
наследодателят
  
дете
  
справка
  
около
  
адресът
  
кореспонденция
  
октомври
  
показанията
  
детето
  
починал
  
преди
  
брат
  
обявено
  
банков
  
възстановени
  
дарението
  
живеете
  
данъчна
  
вещта
  
закон
  
гледане
  
починалия
  
наследява
  
поземлен
  
гараж
  
съпругата
  
синът
  
наследство
  
пенсии
  
наследствена
  
пенсия
  
наследниците
  
сградите
  
2003
  
широчината
  
улици
  
населените
  
предишна
  
населени
  
зони
  
тротоари
  
вилните
  
бащата
  
възбрани
  
купувач
  
приземния
  
2008
  
общинския
  
2007
  
цени
  
виза
  
кредитите
  
търпимост
  
парите
  
представите
  
наема
  
мазето
  
била
  
регистър
  
кредитора
  
заличена
  
период
  
братовчеди
  
тоест
  
заплата
  
лихва
  
братовчед
  
общото
  
приблизително
  
направи
  
давността
  
дялове
  
значение
  
прехвърли
  
изминали
  
трудово
  
починалата
  
камерите
  
нанесен
  
младоженците
  
представят
  
семейно
  
положение
  
обжалва
  
останалата
  
стоп
  
капарото
  
платеното
  
признаване
  
зспзз
  
комина
  
110кв
  
съответните
  
промени
  
водите
  
предаде
  
паркомясто
  
издръжка
  
разваляне
  
внесе
  
молбата
  
нива
  
сдружението
  
кредита
  
наследодателя
  
независимо
  
гражданин
  
срокът
  
общински
  
завещателя
  
разпределяне
  
премахване
  
жалбата
  
такава
  
границите
  
сина
  
предвидено
  
завърши
  
строителни
  
книжа
  
рднск
  
търпим
  
нотариус
  
документи
  
подала
  
хипотеза
  
узнаването
  
разрешения
  
място
  
агенция
  
самоуправство
  
налице
  
дълговете
  
причината
  
прекратяване
  
данъчната
  
пише
  
редове
  
номер
  
условия
  
вероятно
  
единия
  
запори
  
забранява
  
експлоатация
  
продажбата
  
брокер
  
съберат
  
откажете
  
управител
  
брата
  
наследявате
  
строежа
  
проблем
  
уведомление
  
страната
  
връчване
  
съобщението
  
чрез
  
връчването
  
ответникът
  
намери
  
връчителят
  
залепва
  
уведомлението
  
канцеларията
  
става
  
служител
  
наличието
  
трафопост
  
вода
  
поставяне
  
сглобяема
  
откъде
  
сумите
  
кучето
  
цялото
  
землища
  
устройствен
  
план
  
длъжник
  
визовите
  
правила
  
дружеството
  
членството
  
съдружник
  
гаража
  
нотариален
  
дели
  
братя
  
сестри
  
почине
  
регистрирате
  
глоба
  
постройките
  
допълващото
  
свободно
  
урегулирания
  
постройки
  
граница
  
актове
  
сметката
  
тежест
  
станало
  
парцели
  
бракуван
  
купувате
  
например
  
служебно
  
етажна
  
новия
  
купила
  
представлява
  
нотариална
  
заверка
  
упълномощи
  
етажната
  
тоалетна
  
полицата
  
очевидно
  
виновно
  
мпс-то
  
построена
  
разбира
  
владее
  
принудително
  
настаняване
  
лечение
  
съдебно
  
заседание
  
запис
  
декларирала
  
въводът
  
майката
  
ликвидация
  
вуйчо
  
споразумеете
  
оценител
  
съпругът
  
ползуване
  
погасява
  
описан
  
наредба
  
елин
  
пелин
  
органи
  
терасата
  
тераса
  
действие
  
митко
  
непосредствено
  
съседните
  
акта
  
установи
  
правилника
  
органа
  
наложил
  
заличи
  
вписвания
  
влиза
  
такъв
  
строи
  
определението
  
предяви
  
същия
  
вече
  
живее
  
връзка
  
разгъната
  
площта
  
обектът
  
водата
  
случай
  
възложи
  
кота
  
улица
  
кредитор
  
възбраните
  
искане
  
прехвърлите
  
платен
  
2018г
  
двор
  
искате
  
иванка
  
архитекта
  
улицата
  
отказа
  
клон
  
вписванията
  

Полезни сайтове

  • bgtop.net

    Топ класацията на българските сайтове

Анкета

Имаме ли нужда от закон, който да регламентира дейността на брокерите?
Резултати Архив