Регистрация Забравена парола

home home   Мобилна версия

Новини

ДНСК се отчете - 97 проверки за тримесечие

Дирекцията за Национален строителен контрол отчете дейността си за първото тримесечие на тази година.

 
През периода м.януари-м.март 2011г., работни групи към РДНСК са извършили 97 проверки върху дейността на Общинските администрации по спазване разпоредбите на Закона за устройство на територията (ЗУТ)
 
При проверка на преписки, избрани на принципа на случайния подбор, най-често срещаните пропуски и нарушения, са както следва:
 
-неспазване на установените в ЗУТ срокове за одобряване на инвестиционни проекти и издаване на разрешения за строеж, както и за регистриране въвеждането на строежите в експлоатация,
 
-издадени строителни книжа без извършена оценка за съответствието на всички части на инвестиционните проекти със съществените изисквания към строежите, извършена чрез приемане от експертен съвет на одобряващата администрация, и като комплексен доклад, съставен от лицензирана фирма – консултант,
 
-издадени строителни книжа без наличие на предварителни договори с експлоатационните дружества за присъединяване към мрежите на техническата инфраструктура.
 
При проверките е установено, че не всички главни архитекти изпълняват задължението си по ЗУТ, за писмено уведомяване на съответните РДНСК в 7-дневен срок от издаването на разрешенията за строеж и изпращане копие от тях. В някои от Общините са установени лошо поддържани технически архиви и липса на част от регистрите, изискващи се по ЗУТ.
 
Във връзка с извършените проверки през I-то тримесечие на 2011г., към настоящия момент са образувани 62 бр. административнонаказателни производства за извършени административни нарушения от длъжностни лица, вкл. кметове на Общини/райони и от участници в строителния процес.
 
По отношение на образуваните около 120 бр. административнонаказателни производства срещу виновни длъжностни лица, в резултат на проверките в Общините през IV-то тримесечие на 2010г., до настоящия момент са приключили 93 от тях, като са издадени 80 бр. Наказателни постановления за налагане на глоби и 13 бр. резолюции за прекратяване на административнонаказателните производства.

Коментара : (0)

Добави коментар

Полезни сайтове

  • bgtop.net

    Топ класацията на българските сайтове

Анкета

Имаме ли нужда от закон, който да регламентира дейността на брокерите?
Резултати Архив