Регистрация Забравена парола

home home   Мобилна версия

Анализи

Добави коментар

Сеп 29, 2012

Тенденции в новите предложения на банките

Отпускането на жилищни кредити вече четвърта година стагнира. Статистиката
на БНБ показва, че от началото на годината новоразрешените такива заеми се движат
под и около 100 млн. лева месечно при равнища от над 300 млн. лева преди 2009 г.
Причините за този отлив могат да се търсят най-вече в кредитоискателите, тъй като
банките разполагат с достатъчно свободни средства да кредитират и лихвата по
новите кредити трайно намалява от 2010 г. пак според същата статистика.

Намаленото търсене на жилищни заеми е обективен процес и се дължи на
високата несигурност, която донесе финансовата и икономическа криза в световен
план. Нарастващата безработица, несигурните и нерегулярни доходи, забавените
разплащания – всичко това кара домакинствата да се въздържат от поемане
на дългосрочни финансови ангажименти въпреки падащите цени на имотите
и приемливите лихвени нива. Лоша шега изиграха и започналите през 2008 г.
неколкократни повишения на лихвите по вече изтеглени кредити от повечето банки.
Това поведение на банките, макар и в повечето случаи продиктувано от обективни
пазарни процеси, внесе недоверие в банковата система и нежелание за теглене на
нови заеми.

В последно време пазарът обаче успешно се нагоди към тези промени
в търсенето и много банки внесоха изменения в офертите си или предложиха
изцяло нови продукти. Появиха се жилищни кредити с фиксирана лихва за една,
три, пет или дори седем години. Някои банки обвързаха променливите си лихви с
прозрачни пазарни индекси (EURIBOR, SOFIBOR, ОЛП). В някои оферти се появиха
т.нар. „буфери”, които да предпазват от повишаване на лихвата при увеличение
на променливата компонента в лихвообразуването. Банките масово започнаха да
предлагат паралелно с кредитите застраховки срещу нежелана безработица, различни
спестовни и рентни застраховки. Вече не остана кредитна институция, която да не
предлага рискова застраховка „Живот”, а в голяма част от банките тази застраховка
е задължително изискване. Всички тези застраховки внасят известна доза сигурност
макар и на съответната цена. Кредитоискателят се предпазва от редица рискове
като временното обслужване на кредита или пълното му погасяване е осигурено от
застрахователя в случай на съкращение на работното място, злополука, смърт и
други.

Трябва да отбележим и значителната гъвкавост при обслужването на заемите,
която се предлага от някои банки. Появи се например предложение за автоматично
намаление на вноската с 50% или алтернативно удвояване на вноската за период от 6
месеца два пъти през срока на обслужване на кредита. Същата финансова институция
дава и опция на клиента да пропуска плащането на една месечна вноска годишно.
Естествено всяка намалена и пропусната вноска се капитализира в главницата по
заема, но опцията да контролира плащанията си без да излиза в просрочие носи
значително спокойствие на кредитоискателя.

В ситуацията на намалено търсене на нови жилищни кредити банките, в
стремеж да привлекат нови клиенти, се насочиха и към разработването на един
друг пазар – рефинансирането на съществуващи кредити. Появиха се оферти

за рефинансиране на заеми с облекчени условия на одобрение, намалени или
премахнати изцяло такси за разглеждане, администриране и усвояване на заема.
За да се облекчи клиента в процедурата по „прехвърляне на заема” някои кредитни
институции дори предлагат в сумата на новия кредит да се включат и всички
административни разходи по учредяване на ипотека, таксите за предсрочно
погасяване на старите заеми и други. В създалата се конкуренция на банковия пазар
и борба за всеки клиент, кредитоискателите могат да се възползват от благоприятния
момент да управляват активно настоящите си дългове. Освен намаление на лихвата
и на цялостната цена на заема рефинансирането на кредити може да постигне и други
паралелни ефекти: окрупняване на потребителски кредити, кредитни карти или други
малки задължения в едно; съкращаване на срока или разсрочване във времето на
настоящия кредит; промяна на валутата на заемите; отпускане на допълнителна сума
и други.

В условията на намалено търсене на жилищни заеми и ежемесечно нарастване
на привлечените депозити в банковата система се очертава все по-ясно обостряне
на конкуренцията между банките за отпускане на кредити. Ситуацията на пазара е
динамична и промоционалните оферти с подобрени параметри валят една след друга.
За да изберат най-подходящият продукт, кредитоискателите трябва внимателно да
проучат актуалните предложения на различните банки, да филтрират информацията
и да вземат оптималното решение. За целта препоръчваме съвет от професионален
кредитен консултант, който безпристрастно да представи банковите оферти, да сравни
предложенията и да прецени възможността да се получи одобрение при оптимални за
кредитоискателя параметри на заема.Автор: Петър Илиев, Кредитен Консултант, Кредитланд

 
 

Добави коментар

 

Още публикации

Полезни сайтове

  • bgtop.net

    Топ класацията на българските сайтове

Анкета

Имаме ли нужда от закон, който да регламентира дейността на брокерите?
Резултати Архив