Регистрация Забравена парола

home home   Мобилна версия

Любопитно

Добави коментар

Мар 27, 2015

Стартова помощ от 15 000 Евро за малки стопанства

Новата подмярка вълнува много земеделски производители с малки стопанства, защото ще се прилага за първи път в България и ще им дава възможност да получат подпомагане от 15 000 евро.

Основен въпрос е кой ще може да кандидатства и какви са минималните изисквания за допустимост?

Земеделските стопани, които искат да подадат своите заявления за подпомагане трябва да имат регистрация като земеделски производители по Закона за подпомагане на земеделските производители. Освен това Стандартният производствен обем (СПО) на стопанството им трябва да бъде от 2000 до 7999 евро. За цялата земя, с която ще кандидатства стопанинът трябва да има документ за собственост и/или договор за аренда/наем с минимален срок от 5 години. Друго задължително изискване е минимум 33% от общия му доход за преходната година да е от земеделска дейност.

Също така в представения бизнес план кандидатът трябва да покаже увеличаване на икономическия размер на стопанството спрямо първоначалния размер с минимум 2000 евро, измерен също в СПО, като изпълнението на бизнес плана трябва да започне в срок до 9 месеца от датата на издаване на заповедта за одобрение.

Помощта от 15 000 евро ще се изплаща на 2 транша: 10 000 евро ще се плащат след одобрение на заявлението за подпомагане, а втория от 5 000 евро след проверка на изпълнението на бизнес плана. Помощта може да се изразходва за инвестиции и текущи разходи, които са необходими за постигане на целите в бизнес плана.

Приоритет ще се дава на производители, които към момента на подаване на заявлението имат регистрирани животновъдни обекти и отглеждат едри и дребни преживни животни, свине, зайци, птици и пчели; производствата им са от секторите плодове, зеленчуци, етерично-маслени култури; земеделското им стопанство е в планински район съгласно наредбата за определяне на критериите за необлагодетелстваните райони и териториалния им обхват - наредбата е приета с ПМС 30 от 15.02.2008 г.; ДВ, бр. 20 от 2008 година; както и стопанства, които са преминали към биологично производство или са вече одобрени ползватели на помощ по мярка 10 "Агроекология и климат" от ПРСР за периода 2014-2020 година.

 
 

Добави коментар

 

Още публикации

Полезни сайтове

  • bgtop.net

    Топ класацията на българските сайтове

Анкета

Имаме ли нужда от закон, който да регламентира дейността на брокерите?
Резултати Архив