Регистрация Забравена парола

home home   Мобилна версия

Любопитно

Добави коментар

Ное 22, 2012

Коментари: 1

С приближаване на отоплителния сезон все по-актуална става темата за енергийната ефективност на дома ни.  Знаем ли как можем да се възползваме от безвъзмездна помощ при реализация на проект за подобряване на енергийната ефективност на жилището ни, с отпуснат за целта банков кредит?


Какво представлява програма REECL?    

Програма REECL предоставя на домакинства или сдружения на собственици от цялата страна възможност да се възползват от предимствата на енергийната ефективност и да получат целеви кредити и безвъзмездна финансова помощ чрез мрежата на български търговски банки.

Кои са финансиращите банки?

  •  ПроКредит Банк   (Максимална сума: 50 000 евро, Максимален срок: 10 години);
  •  Райфайзенбанк  (Максимална сума: 17 500 евро, Максимален срок: 10 години);
  •  Банка ДСК            (Максимална сума: 17 500 евро, Максимален срок: 10 години); 
  •  СИБанк                  (Максимална сума: 17 500 евро, Максимален срок: 10 години).

Кой може да получи кредит по Програмата?

Програмата е отворена за сдружения на собственици на етажна собственост и физически лица/групи от лица, които възнамеряват да изпълнят енергоспестяващи проекти, отговарящи на изискванията по Програма REECL в съществуващи жилища и жилищни сгради, въведени в експлоатация и надлежно вписани в имотните регистри на Република България, притежавани или обитавани от тях или техните съпрузи, братя/сестри и роднини по пряка линия.

Всеки кредитополучател по Програмата ли има право безвъзмездна помощ?

Всяко лице, което получи кредит по Програмата REECL има право да ползва безвъзмездна помощ, която е процентна част от разходите за реализация на кредитирания енергоспестяващ проект, след като той бъде успешно завършен и след като са били изпълнени условията на тази програма.

Каква е безвъзмездната помощ при индивидуални проекти?

При спазване на правилата и условията на Програмата REECL, кредитополучателите могат да получат безвъзмездна помощ в размер на 20% от главницата на кредита за доставка и монтаж на енергоспестяващите мерки, които се изпълняват като индивидуален проект.

Каква е безвъзмездната помощ при групови проекти?

При спазване на правилата и условията на Програмата REECL, кредитополучателите, собственици на етажна собственост, имат право да получат помощ в размер на 30% от главницата на кредита за доставка и монтаж на енергоспестяващите мерки, които се изпълняват като групов проект, одобрен на общо събрание, или 35% при условие, че груповият проект се реализира с кредит, предоставен на сдружение на собственици на етажна собственост, и включва задължително поне едно подобрение на сградната обвивка (изолация и/или смяна на дограма) и поне едно подобрение на сградните инженерни системи.

Какъв минимален брой кредитополучатели са необходими за реализация на групов проект?

Едно сдружение на собственици на етажна собственост или поне три или повече домакинства, които притежават или обитават отделни жилища в една и съща жилищна сграда в режим на етажна собственост, които възнамеряват да изпълнят една и съща одобрена технология, финансирана с фирмен или потребителски кредити по Програмата.

Кои енергоспестяващи подобрения във вашия дом са приемливи?

Финансираните енергоспестяващи подобрения (съоръжения и материали) трябва да са нови, да не са рециклирани или реновирани. Внедряването на следните енергоспестяващи проекти в жилищни сгради могат да имат право на субсидирано финансиране по тази програма:

-  Енергоефективна дограма;

-  Изолация на стени, подове и покриви. Частично полагане на изолации по фасади на многоетажни жилищни сгради не се финансира!

-  Енергоефективни печки и котли на биомаса и системи;

-  Слънчеви колектори за топла вода и системи;

-  Енергоефективни газови котли и системи;

-  Термопомпени системи за отопление и климатизация;

-  Сградни фотоволтични системи;

-  Абoнатни станции и сградни инсталации;

-  Газификационни системи. Газификация на единични апартаменти не се финансира! Финансира се газификация на цяла сграда!

-  Рекуперативни вентилационни системи.

Как се кандидатства за кредит?

Взима се писмена оферта от доставчик на подходящи енергоспестяващи подобрения и се кандидатства за кредит в клон на финансираща банка по правилата и условията на Програма REECL.

Как се получава кредит?

Финансиращата банка оценява кредитоспособността на кредитоискателя и приемливостта на предложения проект за енергоспестяване в дома.

Къде мога да подам молба за кредит по тази програма?

Молби за кредит могат да се подават във всеки клон на участваща банка или в офисите или магазините на фирми-партньори на участващите банки.

Има ли краен срок за кандидатстване за безвъзмездна помощ?

Да, кредитополучателят трябва да кандидатства за полагаемата се помощ не по-късно от 4 месеца след датата на подписване на кредитния договор и след успешно завършване на проекта за енергоспестяване, финансиран с кредит от участваща банка.

Кой отговаря за получаване на всички необходими разрешителни?

Кредитоискателите носят отговорност за получаване на всички необходими разрешителни и съгласувателни документи от компетентните власти (като например Техническа служба, собственик на жилището/сградата и други) и декларират в искането за кредит, че имат законното право да монтират енергоспестяващите технологии на адреса на монтаж, както са описани в офертата, приложена към искането за кредит.

Може ли да се кандидатства за повече от един кредит по Програмата?

Може да се кандидатства и ползват повече от един кредит по Програма REECL за финансиране на енергоспестяващи подобрение в жилища на различни адреси и за различни подходящи технологии във всяко от тях, но само при условие, че не се дублират едни и същи технологии в едно и също жилище или сграда и че не се надвишават таваните за безвъзмездна помощ за отделните технологии.

Колко пъти една сграда в режим на етажна собственост може да се възползва от групов проект по програмата?

Всяка сграда в режим на етажна собственост може да се възползва само веднъж от групов проект по прилагане на една мярка. Изключение се прави само за проекти за изолиране на фасади, когато се изпълняват единични фасади по отделно.

Възможностите, които предоставя Програмата не са никак малки и в случай че жилището ни има нужда от подобряване на енергийната ефективност можем да се възползваме от тях.

*В статията са използвани материали от официалния сайт на Програма REECL.


Автор: Момчил Лалев
Анализатор потребителски финанси
„МОИТЕ ПАРИ” - Българският Финансов Пътеводител

www.moitepari.bg

 
 

Добави коментар

 

Коментари: (1)

Вместо вафли с млечни резенчета при прекъсванията на турските сериали да показват реклами на Програмата . Правителството трябва да инвестира пари за обяснение, с картинки, що е Енергийна ефективност, вместо крадливи шефове на болници и кметове да ги изнасят в чужбина !

Още публикации

Тагове

енергийната
  
ефективност
  
дома
  
можем
  
възползваме
  
безвъзмездна
  

помощ

  
реализация
  

проект

  
подобряване
  
жилището
  

кредит

  
програма
  

reecl

  
предоставя
  
домакинства
  
сдружения
  
собственици
  
получат
  
кредити
  
банки
  
кои
  
максимална
  
сума
  
евро
  
максимален
  
срок
  
години
  
кой
  
получи
  

програмата

  
етажна
  
собственост
  
лица
  
възнамеряват
  
изпълнят
  
енергоспестяващи
  
проекти
  
жилища
  
жилищни
  
сгради
  
право
  
успешно
  
условията
  
каква
  
безвъзмездната
  
при
  
спазване
  
правилата
  
кредитополучателите
  
могат
  
размер
  
главницата
  
кредита
  
доставка
  
монтаж
  
енергоспестяващите
  
мерки
  
изпълняват
  
имат
  
групов
  
условие
  
сдружение
  
поне
  
подобрение
  
изолация
  
системи
  
необходими
  
съща
  
сграда
  
режим
  
потребителски
  
подобрения
  
материали
  
финансиране
  
фасади
  
финансира
  
енергоефективни
  
котли
  
системи;
  
сградни
  
газификация
  
единични
  
как
  
кандидатства
  
подходящи
  
клон
  
банка
  
енергоспестяване
  
участваща
  
получаване
  
разрешителни
  
искането
  
технологии
  
може
  
различни
  
възползва
  

Полезни сайтове

  • bgtop.net

    Топ класацията на българските сайтове

Анкета

Имаме ли нужда от закон, който да регламентира дейността на брокерите?
Резултати Архив