Регистрация Забравена парола

home home   Мобилна версия

Статии

Добави коментар

Мар 20, 2014

Общински парцел може да се закупи от общината по пазарни цени, обяснява адвокат Антоанета Ненова. За целта се подава молба до кмета с искане за оценка и закупуване на парцела. След като купувачът плати цената съгласно оценката, се сключва договор за покупко-продажба на земята с кмета, тогава става собственик.

Ако собственикът на вече съществуваща сграда желае да пристроява, процедурата е същата – молба, оценка на правото на строеж, договор за покупко-продажба на право на строеж. В случай че надстроява (сградата, която ще пристроява не е на един етаж) се заплаща и правото на строеж на надстройката.

Цената на правото на строеж е по-ниска от тази на земята, така че може да се закупи само право на строеж, допълва юристът. Така собственикът пак ще има право да владее и да ползва целия парцел.

Ако имотът вече е застроен, това се взема предвид, посочва адвокат Милена Миткова. Тогава оценката ще е по-ниска от такава за незастроен имот.

Право на надстрояване и/или на пристрояване на сграда, построена върху имот – частна общинска собственост, се учредява от кмета на общината без търг или конкурс на собственика на сградата, коментира Ненова.

Продажба на земя – частна общинска собственост, на собственика на законно построена върху нея сграда се извършва от кмета на общината без търг или конкурс по ред, определен в наредбата по чл. 8, ал. 2 от ЗОС.

Следователно собственикът на сградата, построена върху имот частна общинска собственост, има право на избор – да закупи земята или да закупи правото на при/надстрояване на сградата.

Експертът подчертава, че следва да се държи сметка и за предвижданията на ПУП (подробния устройствен план) – каква етажност и застроителна площ са допустими.

По принцип собствениците на законно построени сгради върху общински терен, купуват земята без търг, но по пазарни цени, разкрива Миткова. Те се определят от оценител. След това общинският съвет гласува и приема оценката.

Ако на собственика му се струва, че цената е завишена, може да обжалва решението на ОС пред съответния съд, който по правило намалява цената. Ако има право на строеж, общината в бъдеще няма право да продава земята на търг, защото тя вече е застроена.

Ако сградата е построена някога чрез учредяване на право на строеж, то на собственика изобщо не му се налага да купува земята. Той просто си я ползва.

При положение че сградите върху общинската земя са с отстъпено право на строеж (ОПС), оценката, която прави лицензираният оценител, е само на земята, коментира адвокат Лазар Белев. ОПС-то се приема за критерий, намаляващ оценката.

 
 

Добави коментар

 

Още публикации

Полезни сайтове

  • bgtop.net

    Топ класацията на българските сайтове

Анкета

Имаме ли нужда от закон, който да регламентира дейността на брокерите?
Резултати Архив