Регистрация Забравена парола

home home   Мобилна версия

Анализи

Добави коментар

Май 16, 2012

Последните месеци на пазара се появиха все по-голям брой оферти за ипотечни кредити с фиксирана лихва, което привлича потребителите заради сигурността и лесното планиране на вноските. Тази сигурност, която клиентите чувстват наред с техния основен интерес към лихвените нива, доведе до подценяване на редица други показатели, които имат своето значително отражение върху крайната цена на кредита.
Погрешният избор на период за погасяване може да доведе до значителни сътресения на семейния бюджет и дори изпадане в невъзможност за погасяване на вноските или пък до излишно оскъпяване на дълга. „Определянето на най-подходящия срок на кредита е сложен процес и трябва да се направи след внимателен преглед на редица показатели”, коментира Тихомир Тошев, изпълнителен директор на КредитЦентър.

„Клиентите обикновено стартират избора на кредит от офертата за лихва. Ако считат, че този показател е приемлив за тях, продължават нататък. И не си дават сметка, че не самата лихва, а лихвата плюс периода ще определят финалния разход. И ако преди 4 години потребителите масово се спираха на по-дълги срокове, вярвайки, че приходите им ще продължават да растат, то през последните две години сроковете постепенно намаляват. Основната причина за тази тенденция е в желанието на домакинствата да се освобождават по-бързо от тежестта на кредита, но често това води до надценяване на възможностите за месечни вноски”, разказва Тошев.

По думите му и изборът на дълъг срок също крие рискове, особено когато финансовата стабилност в далечното бъдеще е несигурна, докато наличните в настоящия момент средства са ясни и  достатъчни да покрият и по-сериозни месечни вноски. В тези случаи според Тошев ангажирането с ипотечен заем за десетилетия напред е несъстоятелно решение.

Дългосрочната ипотека има смисъл, ако:

- имате минимален собствен капитал
- всичките ви спестявания покриват по-малко от шест месеца ежедневните ви разходи
- има вероятност приходите ви да паднат - поради нестабилност на работното място, традиционно променлив доход, предстоящо пенсиониране, напускане на работа за получаване на по-висока образователна степен, удължен отпуск и други
- спестяванията ви за инвестирани в продукти с фиксиран доход, но за дълъг период от време
- държите на по-голяма сигурност при прогнозиране на семейните парични потоци

Ипотеката с кратък срок на погасяване може да бъде добро решение, ако:

- планирате да платите на по-големи вноски ипотеката с по-малко оскъпяване или да продадете дома си в рамките на следващите няколко години
- имате достатъчно спестени средства, които биха покрили по-високите месечни вноски при непредвидени проблеми с регулярните ви доходи;
- сте сигурни, че вноската няма да се увеличи през определен период и сте избрали фиксиран лихвен процент за този период, който е далеч по-нисък от дългосрочните плаващи лихвени проценти;
- сте убедени, че можете да си позволите по-високи месечни вноски, т.е. имате сигурни и високи доходи

Ипотеките през април

Тенденцията през последните 6 месеца сочи съкращаване на сроковете по изтеглените ипотечни кредити. Това показва определен оптимизъм сред теглещите кредити, но се дължи и на намаляването на размера на теглените кредити, което позволява дори и при запазените нива на доходите срокът и общият разход на кредита да намаляват.

През април средният размер на изтеглените ипотечни кредити демонстрира ръст спрямо март и е равен на 31 117 евро, показва анализът. Все по-осезаема става и тенденцията за теглене на кредити в български пари. В лева са изтеглени около 21% от ипотечните заеми през изминалия месец.

Размерът на изтеглените кредити в София през отминалия месец е 34 152 евро, което бележи ръст спрямо предходния месец. Покачване се наблюдава и в другите големи градове. Във Варна средният размер на изтеглените кредити е 36 980 евро, в Бургас – 27 450 евро, а в Пловдив – 21 680 евро. Тенденцията левовите заеми да стават все по-популярни е видна най-вече в тези три града, в които в българска валута са над 20% от ипотечните заеми.

Традиционно най-активните кредитополучатели и през април са хората между 26 и 35 години. Те представляват около половината от всички, макар да отбелязват известен спад в активността спрямо март. Известно активизиране пък демонстрират кредитополучателите между 36 и 45 години, които нарастват с около 3% през април спрямо март.

Кредитите между 10 хил. и 30 хил. евро остават най-разпространени и през април – на 45% от всички. Заемите между 30 хил. и 50 хил. евро отново заемат втората по популярност позиция и са близо 36% от всички. Наблюдава са известен ръст при кредитите за над 90 хил. евро.

Общо 95,4% от кредитите през април са изтеглени с цел покупка на жилище.

Запазва се най-висок процентът на хората, решили да изберат срок на погасяване между 16 и 20 години. През април този процент е близо 45%. Следващият най-предпочитан период на изплащане на ипотечния заем остава между 21 и 25 години –  близо 23% от потребителите.

И през месец април най-често срещаният процент на финансиране отново е между 70% и 80%. Такъв дял на кредита от общата стойност на сделката използват почти 33% от потребителите. Между 60% и 70% външно финансиране са поискали 19,4% от хората. Процентът на потребителите, решили да покрият с кредит между 80% и 90% от стойността на сделката си, през април е бил 14,2%.

Източник: Investor.bg

 
 

Добави коментар

 

Още публикации

Полезни сайтове

  • bgtop.net

    Топ класацията на българските сайтове

Анкета

Имаме ли нужда от закон, който да регламентира дейността на брокерите?
Резултати Архив