Регистрация Забравена парола

home home   Мобилна версия

Анализи

Добави коментар

Яну 23, 2015

Настоящият материал е част от образователната кампания за използване на Потребителски кредити, която се организира с подкрепата на Societe Generale Експресбанк.

Част 1: От къде да започнем

Потребителските кредити са едни от най-често ползваните и популярни продукти сред клиентите на банките. Интересът към тях е обоснован, защото се одобряват сравнително бързо, максималните суми и срокове позволяват да се покрият планирани или внезапни разходи, а разходите по обслужването им стават все по-ниски. Макар потребителските кредити да са толкова познати, като че ли някои детайли са позабравени, а други са напълно неизвестни, особено за бъдещите кредитоискатели.

Кредит за нашите нужди

Няма да е пресилено, ако кажем, че разнообразието от оферти е огромно. Когато, обаче, се пристъпи към избор на една от тях, тогава възниква въпросът: „Има ли кредит за ...?”. Всеки, решил да кандидатства за кредит, търси финансиране за някаква конкретна своя нужда. Средства може да са необходими за покупка на стоки, за рефинансиране на кредит/и, за лечение, за покриване на нужди до следваща заплата, за ремонт и подобрения на дома и т.н. Целите могат да бъдат най-различни, но няма конкретно създадени продукти за всяка от тях. Изключение правят само потребителските кредити, предназначени изключително за обединяване на задължения и тези, които по преценка на банаката са създадени за определена цел (напр. студентски кредит). Изхождайки от това трябва да отбележим, че по правило потребителските кредити са подходящи за всякакви нужди и не е необходимо обезателно да се търси продукт за точно определена цел. При потребителските кредити за банката е важен качественият кредитоискател, а за какво ще похарчи сумата след това, преценката е негова.

Процесът на избор на потребителски кредит едва започва с определяне на нуждите. Следващите важни елементи от този процес са как да се избере дадената оферта и на кого да се гласува доверие. Без тях изборът също би бил възможен, но дали ще е правилен, остава под въпрос.

На кого да гласуваме доверие

Проучване от MoitePari.bg показа, че търсещите потребителски кредит се доверяват най-вече на преценката на банката, която ползват. 28% от ползващите потребителски кредит именно така отговорят на въпрос кой е бил водещият критерий при сравнението на различните предложения. В това няма нищо лошо и е съвсем логично, когато има нужда от финансиране, първо да се проверят офертите на обслужващата банка. Като неин клиент, кандидатстващият може да получи по-изгодно предложение. Интересът на банката е да задържи максимално дълго своите клиенти, поради което допитване до обслужващата банка е много добра отправна точка в търсенето на подходящата оферта.

Популярна остава практиката да се следват съвети и напътствия на познати, приятели, роднини. Всеки от тях има своя опит и изхожда от него, формулирайки препоръката си. Разбира се, че това също е начин за вземане на решение, но ние препоръчваме повишено внимание в такива случаи. Кредитът, за който ще кандидатствате може да е най-добрият за Вас от гледна точка на Вашите близки и приятели, но не те ще го изплащат впоследствие. Все пак, когато говорим за гласуване на доверие при такова начинание, най-добре е да се доверим на специалисти в областта. Те със сигурност биха дали по-адекватна препоръка от човек от личното обкръжение, който не е специалист в тази област. Банковите служители и служителите в специализираните фирми за кредитно посредничество са хората, от които ще получите професионален съвет, а ако кандидатът за кредит държи на мнението на своите близки, нека то да остане само такова.

С получаването на оферта от обслужващата банка започва пътешествието сред предложенията и на останалите банки. Обслужващата банка дава готово решение според нейните виждания и очаквания на клиента. За да получи, обаче, оферти, които да сравни с вече наличната, той трябва да си изясни още няколко детайла.

Избор на валута, срок и обезпечение

Изборът на валута е детайл, който трябва да се има предвид, когато търсещият кредит очаква да получи максимален брой оферти, сред които да избира. Практиката показва, че офертите за левови потребителски кредити са повече от тези за еврови. От тази гледна точка изборът предварително в голяма степен е предрешен. Разликата в цената на кредитите е минимална и наистина изборът на валута, различна от лев е по-скоро решение на база специфично предпочитание, отколкото обусловена от параметри по кредита.

Срокът на кредита пък е един от съществените фактори, които определят размера на месечната вноска, а от там и тежестта за личния или семейния бюджет. По-дълъг срок означава по-ниска вноска, но в същото време означава и по-голяма общо изплатена сума. Финансовите възможности на кандидата дават част от отговора на въпроса дали срокът на кредита да е по-кратък или по-дълъг. Потребителските кредити рядко дават възможност за срок по-дълъг от 10 години. Това е подробност, която е добре да се има предвид, за да се предвиди опция за удължаване на срока на кредита, ако по неблагоприятни стечения на обстоятелствата той стане труден за обслужване. Невинаги с оглед минимална вноска изборът на максимален срок е най-добрата стратегия. Следва ли този подход, в случай на нужда, кредитополучателят сам намалява възможностите кредита да бъде разсрочен.

Обезпечение по кредита – един от най-важните моменти при избор на потребителски кредит. За мнозина може би това е поръчителят. Да, той е една от популярните форми за гарантиране на кредита и до началото на финансовата криза беше широко прилагана. Промените в икономическите условия, обаче, наложиха нови правила и банките вече предпочитат превод на работна заплата на кредитополучателя, пред това друго лице да гарантира кредита. Именно преводът на заплата в настоящите условия е по-сигурен залог клиентът да получи по-добри параметри по кредита. Преводът на заплата улеснява кандидата за кредит, защото може да го освободи от ангажимента да осигури поръчител – задача, трудно изпълнима в днешните трудни времена. Според проучването на MoitePari.bg, кандидатите за кредит приемат тези изисквания на банките и от своя страна са склонни да предложат своята работна заплата като гаранция по заема. Постигането на подобно съгласие прави одобрението на кредита по-лесно, а параметрите – по-изгодни.

 

Източник: MoitePari.bg

 
 

Добави коментар

 

Още публикации

Полезни сайтове

  • bgtop.net

    Топ класацията на българските сайтове

Анкета

Имаме ли нужда от закон, който да регламентира дейността на брокерите?
Резултати Архив