Регистрация Забравена парола

home home   Мобилна версия

Анализи

Добави коментар

Яну 18, 2013

Голям брой промоции по ипотечни кредити приключиха в края на годината. При 9 банки промоциите по тези кредити приключиха на 31.12.2012 г. Почти всички от тях бяха удължени, като по-изгодните условия на тези банки ще са валидни поне още месец. 

При срочните депозити банките показаха необичайно слаба активност за тази част от годината. Едва-две банки предприеха корекции в лихвите си, което е ясен сигнал за пасивността им. Данъкът върху лихви по депозити не активизира активността на трезорите, противно на някои очаквания. 
 
При потребителските заеми банките показаха умерена активност, като 4 от тях коригираха условията си. Част от тях преустановиха промоции, а друга удължиха техния срок.
 
 
Последният месец от 2012 г. се оказа скучен, по отношение на корекции на банките по срочни депозити. Едва две бяха трезорите, предприели корекции по тези продукти. Една от банките удължи съществуваща промоция, а другата стартира коледна кампания, с което подобри част от офертите си.
В началото на месец декември Райфайзенбанк удължи промоцията по стандартните си срочни депозити за физически лица, като запази лихвите непроменени. Промоционалните условия по 12-месечните депозити на банката са валидни до 28.12.2012 г.
 
В средата на последния месец от годината МКБ Юнионбанк започна промоционална коледна кампания по депозит „Отличен 6” и 6-месечните стандартни срочни депозити в лева и евро. Промоционалната надбавка е 0.50% над стандарната лихва и важи за депозити, открити до края на 2012 г.
 
 
При потребителските заеми банките бяха по-активни. Част от банките удължиха съществуващи промоции, а друга преустановиха тяхното предлагане и върната стандартните условия.
 
Пощенска банка не удължи промоцията по кредита си с фиксирана лихва. Промоцията по този кредит беше до 15.12.2012 г. В резултат на това бяха възвърнати стандартните такси по заема и по-конкретно такса за отпускане на кредит от 1.5% и такса за разглеждане на документи от 40 лв. В същото време банката удължи срока на промоционалните условия по всички останали продукти (без кредитите с фиксирана лихва) до 21.12.2012. След като измина тази дата банката не удължи промоцията, в резултат на което по тези потребителски заеми на банката беше възвърната стандартната такса за отпускане на кредит от 1.00% и таксата за разглеждане на документи в размер на 40 лв
 
Alpha bank удължи срока на промоцията по стандартния си потребителски кредит със застраховка „Защита на плащанията”. Промоцията се изразява в следното:
 
По-ниска лихва с 1.50%
По-ниска такса за усвояване с 50%
Такса кандидатстване – 15 лева
 
Тя е валидна за подадени искания до 31.03.2013 г. 
В случай, че клиента не желае да ползва застраховка “Защита на плащанията”, промоцията е валидна само с по-ниските такси за кандидатстване и усвояване.
 
ОББ върна таксата за разглеждане на документи при кандидатстване за кредит. Нейният размер е 30 лв.
 
 
Очакването за слаба активност на банките в края на годината беше потвърдена. Това поведение всъщност не беше изненадващо, тъй като голяма част от тях вече бяха заявили месеци преди това, че актуалните условия по продукти ще продължат да са в сила до 31.12. Така и се случи. В края на годината изтекоха промоциите на 9 банки, като с изключение на две, всички останали отново ги удължиха.
С удължени промоционални условия са:
 
до 31.01.2013 г. - Пощенска банка и Райфайзенбанк;
до 28.02.2013 г. – БАКБ и УниКредит Булбанк. УниКредит Булбанк беше една банката, която наред с удължаването на промоцията по основните си продукти, предложи и някои новости по тях. С по-изгодни условия са кредитите в евро с променлива лихва за първите 12 месеца. Тя вече е по-ниска с 20 б.п. При кредита с плащава лихва за целия перид, отново в евро, тя е по-ниска с 29 б.п. Банката също така поднови предлагането на кредитите си с фиксирана лихва за първите 5 години, които се предлагат само в евро.
до 31.03.2013 г. – ОББ и Alpha bank;
до 28.06.2013 г. – Алианц Банк България.
 
Ново предложение, в самия край на декември, бе представено от Креди Агрикол България. На своите клиенти банката предложи нов кредит в лева с 5.40% лихва, фиксирана за първата година и формирана от 3 месечен SOFIBOR + надбавка 3.45%, мин. 7.25% при ползване на “бонус продуктите” на Банката:
 
дебитна карта Visa Electron с регулярно месечно постъпление към нея (при отказ за ползване – завишение на посочения по - горе лихвен процент с 0,30%);
кредитна карта Visa с максимален кредитен лимит до 2% от размера на разрешения ипотечен кредит, но не повече от 1 500 евро/левовата равностойност (при отказ за ползване – завишение на посочения по - горе лихвен процент с 0,20%);
 
Единствената банка, която след изтичане на промоционалния период за офертите, не предприе нови стъпки, беше МКБ Юнионбанк. Промоционалните продукти, които бяха актуални до края на годината, вече не се предлагат и банката се върна към стандартните си условия.
По подобен сценарий се разви и стратегията на СИБанк. В края на годината предложението за кандидатстване за кредит без такса за разглеждане на документи приключи и банката възстанови таксата в размер на 50 лв.
 
Индекси МОИТЕ ПАРИ - анализ
 
3М депозити в лева и евро
Ниската активност на банките пролича и при индексите за 3-месечни депозити на МОИТЕ ПАРИ. И в двата индекса промени нямаше, което означава, че нито една от банките не коригира най-добрите си 3-месечни депозити в лева и евро. Така стойностите на индексите се запазиха непроменени. Този в лева за месец декември е 3.36%, а този в евро 3.42%.
 
Потребителски кредити с и без поръчител
Слабата активност на банките не подмина и този вид продукти.  Илюстрация на това е липсата на корекции при кредитите с поръчител. В резултат на това индексът запазва ноемврийската си стойност от 15.42%. При индекса по кредити без поръчител през декември отчитаме малко подобрение. Стойността на индекса достигна ниво от 15.48%, което е с 9 б.п. по-малко от ноемврийската стойност. Причината за това е подобрението е промоционалната оферта на Societe Generale Експресбанк, която е с 0.80 п.п. по-добра от досегашната. Подобрението се дължи на по-ниската с 0.70 п.п. лихва.
 
Ипотечни кредити в лева и евро
 
През отминалия месец декември активността на банките по отношение корекции на своите продукти. Разбира се това дава отражение върху индексите, като този в лева остава непроменен спрямо ноемврийската си стойност – 8.30%.
Евровият индекс достигна ниво от 8.35% или 6 базисни пункта по-малко от ноемврийската му стойност. През декември активността на банките беше слаба и само една от тях промени в положителна посока своите предложения. Това беше УниКредит Булбанк. Най-доброто предложение на банката вече е с 32 б.п. по-изгодно и именно на това се дължи понижението на индекса.
 
 
Източник: Екип финансови анализатори на www.MoitePari.bg
 
 

Добави коментар

 

Още публикации

Тагове

промоции
  
ипотечни
  
кредити
  
приключиха
  
края
  
годината
  
банки
  
промоциите
  
2012
  
бяха
  
удължени
  
условия
  
валидни
  
месец
  
при
  

депозити

  

банките

  
показаха
  
слаба
  
активност
  
част
  
корекции
  
лихвите
  
активността
  
трезорите
  
някои
  
потребителските
  
заеми
  
преустановиха
  
друга
  
удължиха
  
отношение
  
срочни
  
продукти
  
удължи
  
коледна
  
кампания
  
офертите
  
декември
  
промоцията
  
стандартните
  
непроменени
  
промоционалните
  

банката

  
юнионбанк
  
лева
  
евро
  
промоционалната
  
надбавка
  
лихва
  
потребителски
  
кредити
  
банка
  
кредита
  
фиксирана
  
кредит
  
резултат
  
такси
  
такса
  
отпускане
  
разглеждане
  
документи
  
срока
  
останали
  
кредитите
  
потребителски
  
таксата
  
размер
  
застраховка
  
плащанията”
  
по-ниска
  
50%
  
усвояване
  
кандидатстване
  
валидна
  
2013
  
върна
  
вече
  
отново
  
уникредит
  
булбанк
  
предложи
  
първите
  
предлагат
  
българия
  
предложение
  
своите
  
ползване
  
карта
  
visa
  
отказ
  
завишение
  
посочения
  
горе
  
лихвен
  
процент
  
моите
  
пари
  
евро
  
индексите
  
3-месечни
  
индекса
  
промени
  
поръчител
  
ноемврийската
  
стойност
  
достигна
  
ниво
  
по-малко
  
подобрението
  
дължи
  

Полезни сайтове

  • bgtop.net

    Топ класацията на българските сайтове

Анкета

Имаме ли нужда от закон, който да регламентира дейността на брокерите?
Резултати Архив