Регистрация Забравена парола

home home   Мобилна версия

Анализи

Добави коментар

Авг 27, 2013

Анализът на състоянието на пазара на земеделски земи по области на страната сочи, че отново област Плевен отчита най-активен пазар на земеделските земи. Сключени са 14 160 сделки за 139 899 дка земя. Средната пазарна цена за областта е 353 лв./дка и това представлява ръст в цените с 6 на сто спрямо 2010 година. Анализът на състоянието на пазара на земеделски земи по области на страната сочи, че отново област Плевен отчита най-активен пазар на земеделските земи. Сключени са 14 160 сделки за 139 899 дка земя. Средната пазарна цена за областта е 353 лв./дка и това представлява ръст в цените с 6 на сто спрямо 2010 година. През 2011 година за първи път се отчита изключително активен пазар на земеделските земи в област Враца – сключени са 7 895 сделки за 96 926 дка земя. Средната пазарна цена през 2011 година отчита значителен ръст и е 401 лв./дка.

ВИДИН

През 2011 година в област Видин се наблюдава активизиране на пазара на земеделски земи. Сключени са 5 042 сделки, което е два пъти повече от равнището за 2010 година. Земята обект на покупко-продажба е 82 249, което отново е двоен скок спрямо предходната година. Средната пазарна цена бележи леко повишение – 272 лв/дка. Най-много сделки са сключени в община Видин – 1 693 за 17 786 дка земеделска земя. Средната пазарна цена е една от най-високите за областта – 358 лв/дка. Сравнително активен е пазара на земеделски земи в община Димово. В сравнение с 2010 година се отбелязва почти двоен ръст. Сключени са 539 сделки за 15 177 дка земя. Средната пазарна цена е 244 лв/дка. Най-слаб пазарът на земеделски земи е в община Чупрене. Сключени са само 22 сделки за 548 дка земеделска земя. В общината се наблюдава и най-ниската пазарна цена за област Видин – 158 лв/дка.

ВРАЦА

В област Враца се наблюдава активизиране на пазара на земеделски земи през 2011 година. Сключени са 7 895 сделки, което е с 38 на сто повече от равнището през 2010 година. Продадената земя е 96 926 дка или увеличението е с 66 на сто. Средната пазарна цена за област Враца е 401 лв/дка, което е с 10 на сто повече от предходната година. Най-много сделки за втора поредна година, са сключени в община Бяла Слатина – 1 554. Продадената земя е 16 075 дка. Средната пазарна цена е най-висока за областта – 531 лв/дка. Регистрира се активизиране на пазара на земеделски земи и в община Оряхово. Сключени са 1 115 сделки за 12 315 дка земеделска земя. Най-слаб пазарът на земеделски земи е в община Мездра – едва 186 сделки за 2 008 дка земя.

ЛОВЕЧ

През 2011 година отново се отчита изключително слаб пазар на земеделски земи в област Ловеч. Сключени са 629 сделки, което е с 53 на сто по-малко от равнището на 2010 година. Продадената земя е с 27 на сто повече от, спрямо 2010 година и възлиза на 9 390 дка. Средната пазарната цена бележи понижение с 37на сто и е 169 лв/дка. Най-голям брой сделки са реализирани в община Луковит – 195 за 4 338 дка земеделска земя. Средната пазарна цена за общината е най-висока за района – 244 лв/ дка. В община Ловеч също се наблюдава активен пазар на земеделски земи. Сключени са 52 сделки за 1 787 дка земя. Средната пазарна цена е една от най-ниските за района – 149 лв/дка. Най-слабо е търсенето и предлагането в община Угърчин.

МОНТАНА

От направеното проучване на в област Монтана за 2011 година, се отчита активизиране на пазара на земеделски земи. Сключени са 5 003 сделки за 52 495 дка земя. Средната пазарна цена е 288 лв/дка. най-активен е бил пазара в община Монтана. Сключени са 970 сделки за 6 564 дка земеделска земя за категория „ниви”. Средната пазарна цена е сравнително висока за областта – 253 лв/дка. В община Брусарци търсенето също е високо. Сключени са 859 сделки за 6 970 дка земя. Средната пазарна цена е най-високата за областта – 357 лв/дка. Най-слаб пазарът на земеделски земи е в община Чипровци. Сключени са 6 сделки за 118 дка земя за категория „ниви”. Средната пазарна цена е най-ниската за областта – 223 лв/дка.

ПЛЕВЕН

Пазарът на земеделски земи в община Плевен през 2011 година е активен. Сключени са 14 160 сделки, което е с 43 на сто повече от равнището за предходната година. Продадената земя е с 27 на сто повече, спрямо 2010 година и възлиза на 139 899 дка земя. Средната пазарна цена за област Плевен е 353 лв/дка, което е с 6 на сто повече. Както всяка година най-много е продадената земя в община Плевен – 29 821 дка със средна цена за общината от 230 лв/дка. В община Червен бряг е отчетено активизиране на пазара на земеделски земи, като търсенето доминира над предлагането. Сключени са 873 сделки за 11 708 дка земя. В община Белене за втора поредна година са регистрирани най-високите цени на земеделски земи за областта. Сключени са 1 774 сделки за 10 530 дка земя, със сред- на цена от 660 лв/дка. Най-слаб е пазарът на земеделски земи в община Искър. Там са сключени едва 220 сделки за 2 864 дка земя.

Пазарът на земеделски земи в България е обект на проучване от САПИ от 1998 година насам. Условно състоянието на пазара, според основните му качествени характеристики може да се раздели на четири периода:

Първият включва периода от 1998 до 2003 година, когато основната характеристика на пазара беше неговата неатрактивност, предлагането на земя многократно надвишаваше търсенето. В резултат на това сделките бяха малко на брой и отчетената пазарна цена в този период се стабилизира на равнище от 140 лв./дка.

Вторият етап се характеризира с активизиране на пазара на земеделски земи и основна предпоставка за това бяха преговорите за присъединяване на страната към ЕС и съответно прилагането на Общата селскостопанска политика. В периода 2004-2006 година пазарът на земеделски земи отчита изключителна активност в по-голямата част от страната. За периода сме свидетели на рязко повишаване на цената на земята, като средната пазарна цена за трите години се повиши с 24 на сто и достигна до 175 лв./дка.

Третият период обхваща периода, в който страната стана пълноправен член на ЕС и активността на пазара на земеделски земи отчита изключителна активност. През 2007-2009 година се отчита агресивно търсене на земи. Общо в този период са продадени 3,6 млн.дка, а реализираните сделки са над 374 хил. на брой. Средната пазарна цена в края на периода достигна до 300 лв./дка за страната за земеделски земи.

Периодът 2010-2012 година не се различава съществено по интензивност на пазара на земеделски земи. Сключени са 235 279 сделки за двете години за общо 2 522 911 дка. През 2011 година средната пазарна цена за страната достига до 361 лв./дка.

Данните са от анализа „Състояние и тенденции в развитието на пазара на земята в България”, изготвен от САПИ със съдействието на МЗХ, август 2013 г.


Източник: Economynews.bg

 
 

Добави коментар

 

Още публикации

Тагове

състоянието
  
пазара
  
земеделски
  

земи

  
области
  
страната
  
сочи
  
отново
  
област
  
плевен
  
отчита
  
най-активен
  
пазар
  
земеделските
  
сключени
  

сделки

  

земя

  
средната
  
пазарна
  
цена
  
областта
  
представлява
  
ръст
  
цените
  
спрямо
  
2010
  

година

  
2011
  
изключително
  
активен
  
враца
  
през
  
видин
  
наблюдава
  
активизиране
  
равнището
  
земята
  
обект
  
двоен
  
предходната
  
бележи
  
най-много
  
община
  
земеделска
  
най-високите
  
сравнително
  
най-слаб
  
пазарът
  
общината
  
най-ниската
  
продадената
  
втора
  
поредна
  
най-висока
  
едва
  
ловеч
  
възлиза
  
брой
  
района
  
търсенето
  
предлагането
  
проучване
  
монтана
  
категория
  
„ниви”
  
пазарът
  
сапи
  
1998
  
периода
  
бяха
  
период
  
изключителна
  
активност
  
години
  
достигна
  
общо
  

Полезни сайтове

  • bgtop.net

    Топ класацията на българските сайтове

Анкета

Имаме ли нужда от закон, който да регламентира дейността на брокерите?
Резултати Архив