Регистрация Забравена парола

home home   Мобилна версия

Интервюта

Добави коментар

Юли 18, 2012

Сдруженията за саниране не плащат парното на съседа

Какво трябва да направим, ако искаме да санираме блока, в който живеем? Кои са най-важните етапи преди да се пристъпи към ремонт? И какво може да блокира енергийното обновяване на домовете ни? Дартс нюз потърси отговор на тези въпроси от шефката на дирекция "Жилищна политика" в регионалното министерство Десислава Йорданова. 

- Г-жо Йорданова, наскоро стартира подаването на заявления за саниране. Къде хората са най-активни?

- Заявленията пристигат първо при проектните мениджъри, а там където няма такива - в общините. Създали сме организация, така че хората имат възможност да подават документи и до местните управи на тези 36 града, които участват в проекта. Очаквано, най-активни са софиянци и жителите на големите градове. Процесът стартира на 2-ри юли и предполага технологично време, в което да се вземат важни решения. Тези, които са подали вече заявленията, са взели решенията отдавна. Формулярът може и да не се подава толкова бързо, защото няма краен срок. Първо, хората трябва да се договорят по между си, че искат да участват в проекта, да са наясно, че са готови финансово да подсигурят санирането. Ако са убедени в това, преминаването от единия етап към другия няма да е проблем.

- Какви са сградите, за които са подадени заявления до този момент? Отговарят ли те на критериите на проекта?
 
-  Към момента това, което е написано на хартия отговаря на изискванията, но не значи, че е така. Първо трябва да се направи оглед и да се види дали е спазено изискването за блок секция. Защото има подадени заявления от един вход, но може да се окаже, че той не е блок секция. Дали блок секцията се състои от един или два входа зависи от разположението на дилатационните фуги. Другите изисквания са да е на три етажа, да има минимум шест самостоятелни обекта, да е проектиран преди 26 април 1999 година. Някои от хората директно са отишли да си подадат заявлението, без да са консултирани. Те са попълнили документите, които са качени на сайта и са ги подали. В тези случаи е необходим оглед. Мисля, че ще бъде по-добре домоуправителят или собствениците, които имат желание да се включат в проекта преди да подадат заявление да направят една среща с проектния мениджър, за да получат информация от извора и да са сигурни, че сградата им е наистина допустима.
 
- Знаем, че специалистите трябва да преценят конструктивната устойчивост на сградата пред да се пристъпи към саниране. В тази връзка бутнати носещи стени ще спрат ли дейностите по енергийно обновяване?

- Не мога да кажа дали бутната стена или нещо, което е направено неправомерно от собствениците ще доведе до проблем. Но хората трябва да са наясно, че подобни неща няма да възпрепятстват тяхното участие в проекта и те няма да бъдат санкционирани. Сега не
можем да гадаем дали има проблем по сградата. Обследването ще се направи, след като бъде направен бюджет и са минали всички стъпки. Съществува опция, ако се направи техническо обследване, и то предпише, че трябва да бъдат направени укрепващи ремонти хората да кажат да кажат, че не могат да ги финансират. В този случай, те ще си получат техническото обследване и техническия паспорт. И няма да плащат, ако се откажат. Така, че по-добре е хората да не предугаждат събитията, защото може да се окаже, че няма проблем по сградата и да продължат нататък. Може да се окаже също, че има конструктивни мерки, които не изискват толкова голяма инвестиция и собствениците биха могли да ги финансират. Важно е хората да знаят, че ако трябва да се вземат конструктивни мерки, те няма да бъдат задължени да ги финансират. Ще имат право на избор и всички средства, които са вложили - преведените 500 лева по сметката на МРРБ и осигурените 30 %, след сключване на споразумението като първа вноска ще им се възстановят изцяло. Техническият паспорт ще им излезе безплатно.

- Не се ли притеснявате, че по този начин проектът ще се блокира?

- Не, защото има един междинен етап, в който ще се направи оглед на сградата. Ако по видими белези се създава впечатление, че блоковете ще се окажат конструктивно неустойчиви, това ще бъде коментирано. Но не можем да сме сигурни, докато не се направи техническото обследване.
По-скоро проблемът е за нас, защото можем да направим повече технически обследвания и паспорти без реално да имаме санирана сграда накрая. Но на базата на това техническо обследване и технически паспорт, хората така или иначе ще трябва да си направят конструктивните мерки. Може би не веднага с оглед да продължат участието си проекта, но ще имат срок, в който да си изпълнят тези мерки. Защото техническият паспорт казва какво е необходимо да бъде направено по сградата и в какъв срок.

- Какво ще стане с апартаментите, които се използват за търговски цели?

- Разходите за обект, в който се осъществява търговска дейност, ще се покриват на 100 процента от собствениците. Ще се гледа дали се осъществява реална търговска дейност, а не дали на дадено жилище има някаква регистрация на фирма. Има хора, които са си регистрирали фирмите на собствените си адреси, но не осъществяват в техните апартаменти търговска дейност. Когато обаче имаме магазин, адвокат, зъболекар, нотариус и се печели от дейността, която се осъществява там, няма да има финансова подкрепа. Защото  целта ни е да подпомогнем хората, които използват апартаментите си да живеят в тях. Същото важи и за гаражите.

- Възможно ли е, когато се регистрира Сдружението на собствениците битовите сметки на отделни хора да се прехвърлят върху него?

- Няма такава опасност. Сдружението се регистрира по закона за управление на етажната собственост. Всеки клиент, собственик има отделна партида за плащане на ток, топла вода, парно. Сдружението може да се създаде единствено и само за целите на проекта и за никаква друга дейност. То няма да покрива сметки на този, който е взел заем от фонда за жилищно обновяване или друга банка и не си ги плаща.

Има две възможности. Едната от тях е всеки да тегли отделно като индивидуален кредитополучател. Ако иска да тегли кредит като колективен орган каквото е Сдружението, той ще знае какви са условията предварително. Това не означава, че ще покрива вноските на съседа си. В повечето случаи, ако ще се тегли колективен кредит той ще се обезпечава с приходи, които има самото Сдружение - например от наем. Всеки преценява сам, след като му се каже колко ще струва инвестицията. Банката може да  предложи варианти на заем, но това е тяхно решение, никой не им налага какво да правят. В самия индикативен бюджет и документите, които ще се попълват всеки един от собствениците ще трябва да удостовери по какъв начин ще осигури своя дял - със собствени средства или със заем.

- Неплатените задължения ще бъдат ли от значение за получаване на финансова помощ?

- За получаването на финансовата помощ, това няма отношение, само при отпускането на кредит. Банката ще излезе със своите финансови пакети, в които ще бъдат поставени конкретни условия.

- Как виждате развитието на проекта във времето?

- Оставихме възможността всеки, когато е готов да подава заявление. Може би след година, когато видим колко заявления са подадени и на какъв етап е проекта ще се търси някакъв вариант, в който да се сложат срокове. Първите две години са достатъчно време, в което хората могат да кандидатстват. Около година и половина е времето, за което може да бъде завършена една сграда - от момента на кандидатстването. Това обаче зависи от активността на гражданите. Защото понякога се иска технологично време, когато  когато разберат колко ще им струва. Трябва да си изяснят откъде ще могат да осигурят средствата. Все пак, ако приемем, че една сграда подаде заявления сега и отговоря на критериите за допустимост през септември може да се започне с техническо обследване, след това с енергийно, през зимата да се изготвят техническите паспорти и да се стартира със саниране напролет догодина.
Но всяка сграда въври в ритъма, който си определят собствениците в нея. Ако някой е много активен не трябва да го спира друг, който не е толкова активен. Направената сграда е добра реклама. Важно е хората да кандидатстват по-рано, защото има органичен финансов ресурс от 50 млн., който е за около 200 сгради. Т.е, който чака, във времето му се намалява шансът да получи финансиране.

- Как точно ще се прави обследването?

- През февруари беше публикувана обществена поръчка за техническото обследване заедно с проектните мениджъри. За два от районите Северен Централен и Югоизточен не успяхме да изберем, но отново ще обявим обществена поръчка. Тя ще се публикува до края на месец юли, за да можем да имаме техническо обследване и в тези райони. Изискали сме всякакви специалисти в екипите. Те трябва  да разполагат със съответната апаратура, за да направят самото обследване.

- Ще се налага ли разкопаване, за да се види дали блокът е конструктивно устойчив?

- Изискали сме да няма разрушителен метод. Направили сме всичко, което ще гарантира, че обследването ще бъде направено коректно, защото не можем да си позволим да опаковаме страда, за да й направим лошо. Ефектът ще бъде негативен, ако бъде направена изолация, ако има нужда от първоначално да се изпълнят мерките по конструкция. Поискали сме в случаите, в които няма техническа документация на сградата, тя да бъде възстановена. Това за нуждите на целия процес е много важно, защото на голяма част от тези сгради най-вероятно няма да успеем да им намерим техническата документация. Ако не бъде намерена техническата документация, тя ще бъде възстановена от специалистите.

- Склонни ли сте са отстъпите от критерия сградите да са проектирани преди 26 април 1999 година?

- Това са критерии, които са определени с оглед на постигане на цели в проекта. Не е случайно е определена тази дата. През тази година се приема наредба, която определя по-високи изисквания към сградите. Всички, построени би следвало да са с по завишени енергийни характеристики и санирането не им е наложително. След 2004 година също се въвеждат по-високи изисквания. Редно е да се започне с тези сгради, които са най-нуждаещи се. В рамките на тези три години ще се осигури ресурс от 50 млн., но следващите  години отново ще се финансират мерки по енергийна ефективност. Ресурсът ще е много по-голям, тогава обхватът може би ще е различен. Има достатъчно сгради, които биха могли да получат финансиране. По същия начин е определено изискване сградите да са на три етажа. Защото има друга програма, която финансира енергийна ефективност на еднофамилни къщи по програма на Европейската банка за възстановяване и развитие. Обаждат ни се хора, които искат да санират еднофамилни къщи, но целта с толкова голяма финансова помощ от 50% да се стимулират сгради, където има много собственици. Много по-лесно е за двама или трима собственици, но друго е, когато има 20 собственика. Много по-трудно ще се убедят да участват и чрез тези стимули се надяваме да се включат в проекта. 

Райна Харалампиева

 

www.dartsnews.bg

 
 

Добави коментар

 

Още публикации

Тагове

саниране
  
плащат
  
направим
  
преди
  
пристъпи
  
блокира
  
обновяване
  
йорданова
  
стартира
  
заявления
  

хората

  
най-активни
  
заявленията
  
първо
  
проектните
  
мениджъри
  
имат
  
участват
  

проекта

  
технологично
  
време
  
вземат
  
подали
  
подава
  
срок
  
искат
  
наясно
  
санирането
  
етап
  
проблем
  
сградите
  
подадени
  
критериите
  
момента
  
направи
  
оглед
  
види
  
дали
  
блок
  
секция
  
окаже
  
зависи
  
изисквания
  
етажа
  
април
  
1999
  
година
  
подадат
  
документите
  
случаи
  
по-добре
  
собствениците
  
включат
  
заявление
  
направят
  
получат
  
сигурни
  
сградата
  
специалистите
  
енергийно
  
направено
  
сега
  
обследването
  
бюджет
  
техническо
  

обследване

  
кажат
  
могат
  
финансират
  
техническото
  
паспорт
  
продължат
  
конструктивни
  
мерки
  
голяма
  
биха
  
могли
  
важно
  
средства
  
техническият
  
излезе
  
начин
  
конструктивно
  
можем
  
технически
  
паспорти
  
имаме
  
сграда
  
изпълнят
  
апартаментите
  
използват
  
цели
  
осъществява
  
търговска
  
дейност
  
хора
  
обаче
  
финансова
  
целта
  
регистрира
  
сдружението
  
сметки
  
друга
  
покрива
  
заем
  
банка
  
тегли
  
иска
  
кредит
  
колективен
  
самото
  
струва
  
банката
  
налага
  
осигури
  
помощ
  
времето
  
години
  
достатъчно
  
кандидатстват
  
около
  
започне
  
активен
  
ресурс
  
сгради
  
финансиране
  
обществена
  
поръчка
  
отново
  
изискали
  
документация
  
възстановена
  
техническата
  
по-високи
  
енергийна
  
ефективност
  
програма
  
еднофамилни
  
къщи
  
собственици
  

Полезни сайтове

  • bgtop.net

    Топ класацията на българските сайтове

Анкета

Имаме ли нужда от закон, който да регламентира дейността на брокерите?
Резултати Архив