Регистрация Забравена парола

home home   Мобилна версия

Анализи

Добави коментар

Фев 8, 2013

 

Месечен обзор на МОИТЕ ПАРИ - Януари 2013

За пореден месец, в случая първи за новата година, банките заложиха на корекции в сегмента, който в момента им коства най-големи разходи, а именно срочните депозити. Лихвите по тези банкови продукти отново поеха в посока надолу. Случаите не са изолирани и фактът, че 7 от 9 банки са предприели предимно такива стъпки е показателен. По всяка вероятност депозитите ще продължат да бъдат във фокуса на банките и през тази година, като този фокус засега показва, че ще следва миналогодишната тенденция. Понижението на лихвите е трайна тенденция вече повече от 3 години и като че ли ще продължи да е такава четвърта година. Средните лихвени нива през януари достигнаха стойности далеч по-ниски от тези в началото на кризата, а няма да преувеличим, ако кажем, че те в някои случаи са по-ниски вече и от периодите преди нея.

Не така се развиха тенденциите при жилищните кредити. Макар и да бяхме свидетели на някои подобрения по продукти, банките основно заложиха и този път на удължаване на промоционалните си срокове. Очевидно характерната напоследък стратегия на банките да удължават тези срокове ще се запази и през 2013 г., поне до пролетта. 
През отминалия месец банките направиха опит да насочат вниманието и към потребителските си кредити. Въпреки, че само 3 от тях показаха активност, 2 от тях предложиха нови, по-добри условия, а 1 продължи досегашните си.
 

Банките бяха активни при промяна на лихвите по депозитите си през първия месец от началото на новата година. Цели 9 бяха трезорите, като по-голямата част от тях влошила условията си. Една единствена банка предприе нова промоционална кампания и повиши значително предлаганите лихви.

Интернешънъл Асет Банк промени лихвените си проценти по срочни депозити от 01.01.2013 г. Част от депозитите на банката продължиха да се предлагат с около 0.50 по-ниски лихви. В същото време банката допълни продуктовото си портфолио, като пусна в продажба 5 нови депозитни продукта. Нови предложения на банката са: авансов депозит, наречен 24+, Асет Супер Изкушение 2, Асет Супер Изкушение 3, Асет Прогресия 2 и Асет Прогресия 3.

Райфайзенбанк удължи промоцията по 12-месечните си стандартни срочни депозити в лева и евро. Лихвените условия останаха непроменени, като са валидни за депозити, открити до 31.01.2013 г.

МКБ Юнионбанк не удължи промоционалната си коледна кампания по стандартните срочни депозити и депозит „Отличен 6”. Тя изтече на 31.12.2012 г., като банката възвърна стандартните лихвени нива (с 0.50 п.п. по-ниски) по тези предложения.

Уникредит Булбанк не удължи промоцията по 3, 6 и 12-месечните стандартни срочни депозити в евро и щатски долари, която беше до 31.12.2012 г. Вследствие на това бяха върнати стандартните по-ниски лихвени условия по тези депозити. В същото време банката удължи промоцията си по депозитите „Донна”, „Рокада” и „Под ръка”, като запази лихвите непроменени. Предложенията са валидни за депозити, открити до 31.01.2013 г.

От 07.01.2013 г. и СИБанк коригира лихвите си по срочни депозити. Депозитите в BGN продължиха да се предлагат с около 0.30 п.п. по-ниски лихви, докато при доларовите депозити на банката понижението беше по-голямо – с около 1.00 п.п. Трезорът преустанови предлагането на Доходен депозит.

Банка Пиреос България с нов Лихвен бюлетин от 10.01.2013 г. Част от левовите депозитите на банката продължиха да се предлагат с 0.25 п.п. по-ниски лихви. Това бяха Депозит 30+, Аз избирам, промоционален 4-месечен депозит, Депозит 18 и Депозит 24. 

Ти Би Ай Банк е с нови по-високи лихви по депозита си „Привилегия” от 14.01.2013 г. От тази датата трезора стартира промоция по 12-месечните си депозити в BGN и EUR. Така лихвите по депозитите с тази срочност се повишиха с 0.75 п.п. (от 6.25% на 7.00%) в лева и с 1.75 п.п. (от 5.75% на 7.00%) в евро. Промоцията е валидна за депозити, открити до 31.03.2013 г.

От 18.01.2013 г. ПИБ коригира лихвите си по срочни депозити. Вследствие на това голяма част от срочните депозити на банката бяха с 0.20 п.п. по-ниски лихви. Това бяха част от стандартните срочни депозити, депозит Рекорд, промоционален 3-месечен депозит, промоционален 6-месечен депозит, Пенсия и Заплата. 

БАКБ коригира лихвите по срочни депозити на 28.01.2013 г. Трезорът понижи лихвите по срочни депозити между 0.30 и 0.50 п.п. С по-ниски лихви продължиха да се предлагат: Гъвкав 12-месечен депозит, 6-месечен депозит с растяща лихва, 4-месечен авансов, 9-месечен авансов, Промоционален 3, 6 и 12-месечен и стандартни срочни депозити. Банката преустанови предлагането на 13-месечен авансов депозит.
 

При потребителските заеми 3 банки промениха условията си, като започнаха нови или удължиха съществуващи промоционални кампании. 

Societe Generale Експресбанк удължи промоцията по потребителските си кредити „Експресо”, като същевременно измени малко първоначалните условия. Банката запази лихвата за кредити до 7 години непроменена, а за над този срок тя беше леко завишена. Така при кредита без поръчител и с превод на РЗ в банката лихвата за заеми до 7 г. остана на 9.75%, а над този срок се повиши с 0.30 п.п. (от 9.95% на 10.25%). Промоцията по тези заеми е валидна до 31.01.2013 г.

Алианц Банк България започна предлагане на нов потребителски кредит. От началото на 2013 Банката има оферта за кредит без поръчители. Годишният лихвен процент по кредита е 12.40%, като таксите, съпътстващи заема са стандартните, които банката прилага по потребителските си кредити.

Пощенска банка стартира нова промоция по потребителските си кредити. За всички подадени заявления за необезпечен потребителски кредит в срок до 31 март 2013 г. таксата за разглеждане на документи e дължима само от клиентите, които усвоят сумата на кредита. Промоционалното предложение е валидно за предлаганите от банката продукти с плаващ лихвен процент – стандартен потребителски кредит и кредит за обединение на задълженията. Офертата е приложима и за потребителски кредит с фиксирана лихва за целия срок на изплащане на кредита. Промоцията е валидна за подадени искания в периода от 23.01.2013 – 31.03.2013 г.

Жилищни и ипотечни кредити

Разнопосочни бяха новините от банките в началото на новата година. Макар и не много на брой, банките все пак предложиха новости.

В средата на месеца Societe Generale Експресбанк предложи нови, по-ниски лихви по жилищните си кредити. Лихвения процент за кредити до 20 години в лева и евро вече е 6,95% (7,25% за срок от 15 до 20 г. досега). За срочностите над 20 г. лихвите вече са по-ниски с 45 базисни пункта.

В допълнение към новото предложение е по-ниската такса за усвояване на кредита, намалена от 1.5% на 1%. Банката запазва и другите си предимства по офертата - без такса разглеждане на документи и управление на кредита и без такса за предсрочно погасяване със собствени средства след 3-тата година на кредита.

По-изгодните условия на банката са в сила до 28.02.2013 г.

На ново предложение станахме свидетели и от Пощенска банка. Новият продукт се нарича „Новодомци”. Кредитът е с кредит с 2% по-ниска лихва за първата година и с допълнителна отстъпка от 10 б.т. от лихвата по стандартните предложения на банката за останалия период.

Продуктът е насочен към лица, които са сключили брак през последните 24 месеца и им предстои покупка на първо жилище.

Банка Пиреос България повиши минимално таксата си за усвояване по своя нецелеви кредит от 1.45% на 1.50%.

Alpha bank беше поредната банка, която промени своята такса за усвояване на кредит. По своя продукт „Перфекто” банката премахна таксата (1.50% досега). Предложението е в сила до 30.04.2013 г.

В края на месеца 3 банки взеха решение за удължаване на срока, в който ще бъдат валидни досегашните им условия по продукти.

Райфайзенбанк удължава действащите в момента промоции по кредити за граждани до 28.02.2013 г. Също така считано от 01.02.2013 г. влиза в сила и допълнителна промоция - отпада изискването за 50 б.т. по-висока лихва по жилщни кредити със срок над 20 г. 

Банка ДСК удължава срока на валидност на настоящите условия по продукти до 29.03., а Креди Агрикол България до 30.04.2013 г

МКБ Юнионбанк прекрати предлагането на промоционалните си продукти, които бяха:

1. Ипотечен кредит, при който се заплаща такса за управление само за първата година от сключване на договора за кредит, платима при разрешаване на кредита. За всяка следваща година от срока на договора - без годишна такса за управление;

2. Ипотечен кредит с 0% лихва за първите три месеца и 12 месечен гратисен период по главница.

Индекси МОИТЕ ПАРИ – анализ

3М депозити в лева и евро

Корекции в стойностите на индексите имаше и то се дължеше основно на технически причини. Тези причини са съпътствани от промени в законодателството и влизане на данъка в размер на 10% върху получения лихвен доход от срочни депозити. Във връзка с това МОИТЕ ПАРИ започна да смята данъка, който се дължи, което пък доведе автоматично до корекция в размера на показателя Ефективна годишна лихва. В резултат на това стойностите и на двата индекса се понижиха с 10%. Отделно някои банки влошила условията по офертите, участващи в индексите. 

BGN

4 бяха банките, коригирали офертите си в левовия индекс. Това бяха: СИБанк, Piraeus bank, ПИБ и Интернешънъл Асет Банк. СИБанк преустанови предлагането на Доходен срочен депозит и на негово място в индекса вече е Евродепозит с ЕГЛ от 2.09%. ПИБ понижи лихвите си по 3-месечния промоционален депозит, като ЕГЛ спадна с 0.64 п.п. (след данъка). Интернешънъл Асет Банк понижи лихвите по депозит „Изкушение 3” , като на негово място в индекса зае нов депозит „Прогресия 3”. БАКБ понижи лихвите по 3-месечния промоционален депозит, като ЕГЛ се понижи с 0.81 п.п. (след данъка). Всичките тези корекции понижиха стойността на индекса с 0.38 п.п. от 3.36% през месец декември на 2.98% за месец януари.

EUR

И при евровия индекс банките, коригирали най-добрите си оферти по тримесечни депозити бяха 4. Това са: Уникредит Булбанк, ПИБ, Интернешънъл Асет Банк и БАКБ. Уникредит Булбанк преустанови промоцията по стандартните си срочни депозити. Вследствие на това бяха върнати стандартните условия, като ЕГЛ се понижи с 1.50 п.п. (след данък). Интернешънъл Асет Банк понижи лихвите по депозит „Изкушение 3” , като на негово място в индекса зае нов депозит „Прогресия 3”. ПИБ понижи лихвите си по 3-месечния промоционален депозит, като ЕГЛ спадна с 0.31 п.п. (след данъка). БАКБ понижи лихвите по 3-месечния промоционален депозит, като ЕГЛ се понижи с 1.09 п.п. (след данъка). Всичките тези корекции понижиха стойността на индекса с 0.48 п.п. от 3.42% през месец декември на 2.94% за месец януари.


Потребителски кредити с и без поръчител

През изминалия месец януари и двата индекса отчетоха повишение. Тенденцията на подобрение на офертите и задържането им такива в продължение на почти 1 година, беше нарушена. Индексът по кредити без поръчители достигна ниво от 16.11%, което е ръст от 0.63 п.п. спрямо декември 2012 г. Ръста се дължи на 1 основен фактор. Това е изтичането на промоции по оферти при 3 от банките, включени в индекса. След края на промоционалния период, най-добрите оферти на тези банки вече са по-скъпи.

По идентичен начин се развиха процесите и при индекса по кредити с поръчител. Неговият размер също нарасна, но в по-малък размер – с 0.55 п.п. Така новото ниво, което достигна е 15.97%. Изтеглите промоции при същите 3 банки бяха в основата за повишаване на стойността на индекса.

През януари е добавена нова банка в структурата и на двата индекса, но засега тя не оказва влияние върху техните размери ниското й тегло в тях.


Ипотечни кредити в лева и евро

Без особени изненади и сътресения премина месец януари. Новостите от банките не бяха много, а там където имаше такива, не бяха в такъв мащаб, за да повлияят чувствително индекси. Следвайки тези тенденции и двата индекса останаха на нива, близки до тези от края на миналата година. Левовият индекс остана на ниво от 8.30% въпреки подобренията при 2 от банките. Една от банките поради прекратяване на предлагането на промоционалния си продукт се върна към малко по-скъпата си оферта, с която участва с индекса. Промяна в структурата на индекса също оказа влияние, което не позволи подобренията по офертите на двете банки да окажат положително влияние върху него.

По подобен сценарий отмина януари и за евровия индекс с разликата, че тук наблюдаваме подобрение, макар и минимално. Индексът достигна ниво от 8.32%. Това е 3 базисни пункта по-малко от декемврийската стойност. Тя се дължи на подобрението на 1 оферта и промяна в структурата на индекса. За жалост банката с по-добро предложение е с относително ниско тегло и това попречи подобрението на индекса да е по-изразително. Допълнително негативно повлия поскъпването на една оферта, причините за които са преустановяване на предлагането на друга, по-добра оферта.
 
 
 
Източник: Екип финансови анализатори на www.MoitePari.bg
 
 

Добави коментар

 

Още публикации

Тагове

моите
  
пари
  
януари
  
месец
  
новата
  
година
  
банките
  
заложиха
  
корекции
  
момента
  
срочните
  

депозити

  
лихвите
  
продукти
  
банки
  
такива
  
всяка
  
депозитите
  
засега
  
тенденция
  
понижението
  
вече
  
години
  
продължи
  
лихвени
  
нива
  
по-ниски
  
началото
  
някои
  
развиха
  
жилищните
  
кредити
  
макар
  
свидетели
  
основно
  
удължаване
  
промоционалните
  
срокове
  
запази
  

2013

  
потребителските
  
въпреки
  
предложиха
  
нови
  
условия
  
досегашните
  
бяха
  
промяна
  
част
  
влошила
  
условията
  
банка
  
нова
  
кампания
  
повиши
  
предлаганите
  
лихви
  
асет
  
лихвените
  
срочни
  

банката

  
продължиха
  
предлагат
  
около
  
същото
  
време
  
предложения
  
авансов
  

депозит

  
супер
  
изкушение
  
прогресия
  
промоцията
  
12-месечните
  
стандартни
  
лева
  
евро
  
останаха
  
непроменени
  
валидни
  
открити
  
удължи
  
стандартните
  
2012
  
вследствие
  
върнати
  
от
  
трезорът
  
преустанови
  
предлагането
  
доходен
  
пиреос
  
лихвен
  
промоционален
  
4-месечен
  
промоция
  
валидна
  
6-месечен
  
понижи
  
12-месечен
  
лихва
  
потребителски
  
кредити
  
заеми
  
generale
  
лихвата
  
срок
  
кредита
  
поръчител
  
остана
  
банк
  
потребителски
  
кредит
  
оферта
  
поръчители
  
процент
  
подадени
  
таксата
  
разглеждане
  
документи
  
предложение
  
офертата
  
  
в
  
досега
  
базисни
  
пункта
  
новото
  
такса
  
усвояване
  
управление
  
сила
  
продукт
  
първата
  
допълнителна
  
период
  
месеца
  
банка
  
минимално
  
своя
  
промени
  
края
  
срока
  
промоции
  
ипотечен
  
договора
  
годишна
  
евро
  
стойностите
  
индексите
  
имаше
  
причини
  
данъка
  
размер
  
дължи
  
двата
  
индекса
  
понижиха
  
офертите
  
коригирали
  
индекс
  
сибанк
  
интернешънъл
  
негово
  
място
  
3-месечния
  
спадна
  
„изкушение
  
„прогресия
  
бакб
  
всичките
  
стойността
  
декември
  
евровия
  
най-добрите
  
оферти
  
уникредит
  
булбанк
  
през
  
подобрение
  
индексът
  
достигна
  
ниво
  
промоционалния
  
по
  
структурата
  
влияние
  
тегло
  
подобренията
  
подобрението
  
 
  

Полезни сайтове

  • bgtop.net

    Топ класацията на българските сайтове

Анкета

Имаме ли нужда от закон, който да регламентира дейността на брокерите?
Резултати Архив