Регистрация Забравена парола

home home   Мобилна версия

Наем на общинска земя

23.02.2016 - Земеделска земя - 2 Отговори     (0)

Здравейте,искам да попитам какъв е реда и условия за наемане на общинска земеделска земя под наем.Нямам нищо наследено на мое име(бях чела че има други условия за безимотни и малоимотни лица)

									radka lutskanova

radka lutskanova

Отговори (2)   

											Адвокат Николина Митова

Адвокат Николина Митова

24.02.2016

Отговор: Здравейте, редът и условията за наемане на земеделска земя - частна общинска собственост са регламентирани в Закона за общинската собственост и Наредба, издадена от съответния общински съвет. Според Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община Бургас в 14дневен срок от обявяване на решение на ОС - БУРГАС за отдаване под наем на земи от общинския поземлен фонд, имате право да подадете искане в този смисъл. Следва да сте с постоянно местоживеене в населеното място, в чието землище се намират земите, както и да не притежавате право на собственост върху други земеделски земи в страната - за безимотните, а малоимотните да не притежават повече от 2 дка земеделска земя.
Тези обстоятелства се установяват с декларация за гражданство и имотно състояние.



За контакти

											Таня Китик

Таня Китик

17.03.2016

Отговор: В допълнение към отговора на колегата Митова:
Земите от общинския поземлен фонд могат да се отдават под наем или аренда без търг или конкурс:
1. когато са заети с трайни насаждения;
2. когато не са били използвани две или повече стопански години;
3. които не могат да се обособят в самостоятелни масиви и за тях не са сключени договори за наем или за аренда, преди издаването на заповед за разпределение за ползване (т.нар. бели петна) могат да бъдат предоставени на ползватели на съответните масиви по тяхно искане със заповед на министъра на земеделието и храните или на оправомощено от него лице, съответно на кмета на общината. Договорът се сключва за едногодишно ползване след заплащане на по-високата сума между най-високата тръжна цена за землището за земите от държавния поземлен фонд за годината и размера на средното годишно рентно плащане за землището в общината.
4.на собственици или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ, когато земите са пасища, мери или ливади ( в случай, че се занимавате с животновъдство);
5.както и в други случаи, определени със закон

Общинският съвет по предложение на кмета на общината определя маломерни имоти от общинския поземлен фонд, които могат да се отдават под наем за една година без търг или конкурс.
Министърът на земеделието и храните или оправомощени от него лица и общинските съвети могат да предоставят на гражданите безвъзмездно правото на ползване от държавния или общинския поземлен фонд върху слабопродуктивни земи и върху земи в обезлюдени райони, определени от Министерския съвет. Лицата, обработвали предоставената им земя повече от десет години, могат да придобият безвъзмездно правото на собственост по решение на общинския съвет, а когато се придобива правото на собственост върху земя от държавния поземлен фонд - със заповед на министъра на земеделието и храните.



За контакти

Популярни въпроси - Земеделска земя

Виж всички въпроси

Земеделска земя Здравейте, моля да ми поясните дали наистина нотариусите са приключили вече сделките със земеделска земя? Има ли такава наредба или друг документ за... Последен отговор - 25.12.2017 от адв.Галина Чанкова

4 Отговори

Земеделска земя Здравейте! Преди десетина години подписах пълномощно на брат си да се разпорежда с общата ни наследствена земеделска земя, която е дадена под аренда,... Последен отговор - 9.01.2018 от адвокат Милена Миткова

3 Отговори

Отказване от наследствена земя Здравейте, моля за съдействие! Общо сме 10 наследника на земеделска земя. 9те наследници искат да се откажат от наследствените земи в моя полза... Последен отговор - 11.01.2018 от адвокат Милена Миткова

3 Отговори

Взимането на рента Здравейте, Имам земя, която давам под аренда. Проблемът ми е, че арендаторът не си плати в срок рентата и не си вдига телефона. Какъв е начинът да си... Последен отговор - 13.12.2017 от Адвокат Николина Митова

1 Отговори

Рента от земеделска земя За да се получава рента от земеделска земя необходимо ли е всеки един от наследниците да подписва договор с кооперацията ? Или е достатъчно един от... Последен отговор - 20.12.2017 от инж. Петър Петров

1 Отговори
Виж всички въпроси

Задай въпрос!

Колебаете се дали да закупите имот в даден район? Искате да научите каква е реалната стойност на вашия дом? Получете съвет от тези, които знаят! Ceb.bg дава възможност на потребителите да задават въпроси относно покупка, продажба, наем, стопанисване, управление, ремонт и всичко останало около имотите. Питайте и ще получите отговор от експертите в бранша!

Задай въпрос!

Полезни сайтове

  • bgtop.net

    Топ класацията на българските сайтове

Анкета

Имаме ли нужда от закон, който да регламентира дейността на брокерите?
Резултати Архив