Регистрация Забравена парола

home home   Мобилна версия

Дадени отговори - личен профил

Успешно добавено в бележника!

Изпрати съобщение

Милена Миткова

24056
точки

Адвокат

263
кредити

Няма проблем, има възможност!

Отговори: 2134 Съвети: 1 Посещения:30717
Въпроси: 0 Публикации: 1 Коментари: 0
Website: http://www.mitkovalawyers.com
Фирма: Адвокатска кантора Още от тази фирма
Включи се към моята мрежа: http://ceb.bg/index/register/inv/331 - Линк за покана
Дадени отговори: 2134
Дължа ли данък?
Здравейте, преди 20 години получих имот /къща и земя/ от майка си под формата на дарение. Като физическо лице в резултат на замяна на безвъзмездно учредено право на строеж върху тази земя получих от строителя апартамент с акт 16 от м.май 2012 г. Декларирах го в общината в двумесечния срок и си плащам годишния данък. Ако го продам тази година като сключа нотариално заверен предварителен договор, а изповядам сделката след изтичане на 3-годишния срок от акт 16, ще дължа ли данък съгласно ЗДДФЛ? Благодаря предварително!
Раздел:

Продажба на имот

Населено място:

София

Зададен на: 09.06.2014 Последен отговор: 09.06.2014
 

Отговор на Милена Миткова : не, няма да дължите данък върху този доход и няма да го декларирате.

Дата на отговора: 09.06.2014  
 
Отговори на въпроса
Свързани въпроси
Фалшив доход и допир с НАП
Здравейте, искам да си купя апартамент с ипотечен кредит. От банката искат от работодателя бележка за доходите ми. Той ме осигурява на минималната раб. заплата. Въпроса ми е: ако той ми издаде бележка с фалшив доход (1000лв.) да представя пред банката, възможно ли е тази бележка да попадне(мине) в НАП и да му направят глоба?
Раздел:

Покупка на имот

Населено място:

София

Зададен на: 09.06.2014 Последен отговор: 09.06.2014
 

Отговор на Милена Миткова : Малко вероятно, но не невъзможно. Аз се съмнявам, че работодателят Ви ще е склонен да издаде подобна служебна бележка.

Дата на отговора: 09.06.2014  
 
Отговори на въпроса
Свързани въпроси
Наследствени земи
Здравейте. Не съм на ясно даже как да формулирам въпроса си, така че, ако не е много ясно, се извинявам предварително. Баща ми, който почина преди 12 г., е наследник на земи, които не са разделени и не притежава документ. Те са на неговия дядо, наследниците са много, повечето дори не познавам. Въпросът ми е можем ли само аз и сестра ми да потърсим своя дял и ако да, как? Земите са в ралични землища, има гори, има и такива, които са в рвгулация. Знам единствено, че трябват удостоверения за наследници на баща ми, дядо ми и прадядо ми, но оттам нататък нищо не ми е ясно. Къде да ходя какво да правя...? Благодаря предварително.
Раздел:

Правни казуси

Населено място:

Варна

Зададен на: 09.06.2014 Последен отговор: 09.06.2014
 

Отговор на Милена Миткова : С удостоверенията за наследници трябва да отидете в съответните поземлени комисии и да се снабдите с преписи от решенията за възстановяване на земите, както и скици. След това, можете да водите дело за съдебна делба, ако няма как да се разберете с другите наследници или ако не ги откривате.

Дата на отговора: 09.06.2014  
 
Отговори на въпроса
Свързани въпроси
Бъдещо наследство
Баща ми има втора съпруга от повече от 15 години. Има единствено жилище, което е закупено преди брака с нея. Скоро разбрах, че преди години той й е дарил 1/2 от това жилище. Може ли да ми кажете какви са правата ми и какво наследавам в този случай?
Раздел:

Правни казуси

Населено място:

София

Зададен на: 09.06.2014 Последен отговор: 09.06.2014
 

Отговор на Милена Миткова : Какво наследявате, зависи от това, кой пръв ще почине. Ако това е съпругата, делът й ще се наследява между баща Ви и евентуално, нейни деца или братя, сестри, родители. Ако пръв почине баща Ви, неговата 1/2 ще се дели между съпругата и Вас, неговите деца.

Дата на отговора: 09.06.2014  
 
Отговори на въпроса
Свързани въпроси
Разваляне на покупко-продажба на къща
Здравейте, мой роднина, който няма свои деца, прави покупко-продажба на къща, в която имат 1/6 дял наследниците на жена му, на трето лице. с което не е в роднинска връзка. Стойността на сделката е 9 хил.лв. (много по-ниска от данъчната оценка). Парите за сделката не са превеждани по банков път. Два дни след това той умира, а след шест дни сделката е вписана в регистъра. Въпросът ми е: Може ли такава покупко-продажба да се развали? Има ли срокове за вписване в регистъра и може ли в нотариалния акт да се посочи кои части точно притежават наследниците на жена му, като преди това те не са посочени.
Раздел:

Продажба на имот

Населено място:

Перник

Зададен на: 04.06.2014 Последен отговор: 05.06.2014
 

Отговор на Милена Миткова : Той е продал собствените си 5/6 идеални части от имота. Плащания по сделки с цена под 10 000 лева, не минават по банков път. Единствената възможност е иск по чл.33, ал.2 от Закона за собствеността. Той е възможен, ако делът не е бил предложен за закупуване първо на другите съсобственици и ако от узнаването за продажбата не са минали повече от два месеца.

Дата на отговора: 05.06.2014  
 
Отговори на въпроса
Свързани въпроси
Покажи въпросът и останалите отговори
Възниква ли семейна съсобственост от възстановените земи и делба?
Здравейте, на майка ми и лелите ми са възстановени земи от техния дядо. Преди няколко години те си поделиха земите с доброволна делба. Баща ми почина през април и не сме на ясно дали земите си остават само на майка ми или и ние със сестра ми, заедно с майка ми, поделяме по 1/3 от неговия дял. Ако е така, трябва ли да ходим в Поземлена комисия, за да декларираме новото обстоятелство както при всички други инстанции?
Раздел:

Земеделска земя

Населено място:

Стара Загора област

Зададен на: 05.06.2014 Последен отговор: 05.06.2014
 

Отговор на Милена Миткова : Ако при делбата е имало парично уравение на дяловете и майка Ви е плащала суми на другите съделители, се води, че имотите са придобити възмездно по време на брака. Тоест, сосбтвеност са и на двамата съпрузи. Ако по делбата няма уравнение в пари или е имало, но майка Ви не е тябвало да плаща уравнение, то земите, които е получила, чрез тази делба, са само нейни.

Дата на отговора: 05.06.2014  
 
Отговори на въпроса
Свързани въпроси
Покажи въпросът и останалите отговори
Апартамент, купен от ЧСИ
Привет! Закупих апартамент от ЧСИ, след това длъжникът обжалва. На 24.04.2014 г. излезе обявление от СГС; ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Л.Л.И. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред САС в едноседмичен срок от връчването му на жалбоподателя. Ходих до САС, но по това изпълнително дело нямаше постъпила жалба. ЧСИ ми каза, че при тях няма все още официален документ от СГС. Интересува ме в има ли някакъв шанс този месец вече да вляза във владение и какъв е срокът старите собственици да напуснат? Предварително благодаря за отделеното време и внимание!
Раздел:

Покупка на имот

Населено място:

София

Зададен на: 04.06.2014 Последен отговор: 04.06.2014
 

Отговор на Милена Миткова : В САС по номера на изпълнителното дело няма как да има информация. Търсете по номера на делото на СГС /по номер на предишна инстанция/. Ако длъжникът обжалва, вероятно няма да влезете в имота този месец. Срок за напускане собствениците нямат, но съдебният изпънител ще Ви направи въвод във владение, веднага щом постановлението за възлагане влезе в сила и се впише.

Дата на отговора: 04.06.2014  
 
Отговори на въпроса
Свързани въпроси
Писмо-съобщение за дължимите данък сгради и такса смет?
Здравейте, В ГРАО ми казаха, че имам вписани: постоянен и настоящ адрес; Къде се вписва този адрес за кореспонденция? Отговор: В ДОПК - адрес за кореспонденция, който може да не съвпада с постоянен или настоящ адрес. Здравейте, В кой закон е определено, че писмо-съобщението за дължимите данък сгради и такса смет се праща по настоящ адрес? Благодаря предварително!
Раздел:

Данъци и такси

Населено място:

Шумен

Зададен на: 04.06.2014 Последен отговор: 04.06.2014
 

Отговор на Милена Миткова : Адресът за кореспонденция се заявяба пред съответния орган, чиито писма и съобщения желаете да получавате на него. В случая, това е НАП. Ако не сте заявил изрично адрес за кореспонденция, писмата се изпращат на постоянния Ви адрес и се считат за редовно връчени. Това е разпоредбата на ДОПК, чл. 28. (1) Адресът за кореспонденция е: 1. постоянният адрес - за физическите лица, ако не е посочен писмено друг адрес, за регистрираните в регистър БУЛСТАТ лица - вписаният в регистъра адрес за кореспонденция, а за едноличните търговци - адресът на управление;

Дата на отговора: 04.06.2014  
 
Отговори на въпроса
Свързани въпроси
Неизпълнение на договор за ремонт
Здравейте, Мога ли да поискам от частен съдебен изпълнител да документира неизпълнение на договор за ремонт? Ако се наложи да съдя фирмата, която извършва ремонта, ЧСИ би могъл да заснеме неизпълнението на договора и състоянието на имота, въпреки плащане на 2/3 от договорената сума. Става въпрос за неизпълнение на срок за завършване на ремонта и качеството на ремонта.
Раздел:

Правни казуси

Населено място:

София

Зададен на: 31.05.2014 Последен отговор: 03.06.2014
 

Отговор на Милена Миткова : Не говорим за гении, а за лице със строително-техническо образование. Което да констатира реалното състояние на обекта към днешна дата. Интересно ми е, ако заведете дело срещу фирмата и тя възрази, че твърденията Ви са неверни и към датата е имало извършен етап от ремонта, как ще докажете обратното? Или предпочитате, докато завърши делото, обектът да стои, както е, за да могат да го оглеждат вещи лица, които да установяват състоянието му.

Дата на отговора: 03.06.2014  
 
Отговори на въпроса
Свързани въпроси
Покажи въпросът и останалите отговори
Писмо-съобщение за дължимите данък сгради и такса смет?
Здравейте, В кой закон е определено, че писмо-съобщението за дължимите данък сгради и такса смет се праща по настоящ адрес? Благодаря предварително!
Раздел:

Данъци и такси

Населено място:

Шумен

Зададен на: 03.06.2014 Последен отговор: 03.06.2014
 

Отговор на Милена Миткова : В ДОПК- адрес за кореспонденция, който може да не съвпада с постоянен или настоящ адрес.

Дата на отговора: 03.06.2014  
 
Отговори на въпроса
Свързани въпроси

Тагове

банка
  

имота

  
възможност
  
разходи
  
могат
  
наем
  
застрояване
  
земи
  
ползването
  
площ
  
продукция
  
сгради
  
лица
  

част

  
договор
  
предмет
  
недвижим
  
имот
  
ограда
  
2010
  
лице
  
2005
  
нарушенията
  
него
  
длъжностно
  
наказателните
  
постановления
  
разлика
  
ремонт
  
съсобственик
  
собственик
  
земята
  
ателие
  
жилище
  
мазе
  
изложение
  
ателието
  
продавача
  
идеални
  

части

  
общите
  
сградата
  
банката
  
лицето
  
правото
  
ползване
  
съсобственици
  
обработвате
  
деца
  
изпълнителен
  
лист
  
собственост
  
преминаване
  
право
  
достъп
  
чужд
  
учредяване
  
заповед
  
майка
  
сестра
  
договора
  
следва
  
държавна
  
строеж
  
приемане
  
съпруг
  
брака
  
сила
  
общината
  
постройката
  
цена
  
данък
  
посредничество
  
брокера
  
данни
  
собствеността
  
основание
  
разрешение
  
наемодателят
  
отговаря
  
наемателят
  
иска
  
сметка
  
нивата
  
разходите
  
идеална
  
случая
  
дължите
  
цената
  
между
  
продажната
  
датата
  
дяловете
  
местите
  
плащате
  
наемателя
  
нормативно
  
узаконява
  
парцела
  
най-малко
  
метра
  
повърхност
  
решението
  
промяна
  
предназначението
  
къщата
  
работите
  
трудов
  
часа
  
време
  
наследяват
  
починалият
  
оставил
  
степен
  
кадастъра
  
бабата
  
сума
  
наследството
  
увеличението
  
образование
  
адрес
  
делба
  
имотът
  
десет
  
години
  
предизвестие
  
страна
  
брак
  
българия
  
гражданство
  
лична
  
плащане
  
съпруга
  
наследник
  
тогава
  
леля
  
такса
  
искова
  
молба
  
съдът
  
кадастралната
  
карта
  
сграда
  
скицата
  
общинската
  
служба
  
земеделие
  
държавен
  
вестник
  
плана
  
земеразделяне
  
суми
  
решение
  
домоуправителя
  
размера
  
сделката
  
лични
  
срок
  
земеделски
  
турция
  
търговски
  
обекта
  
кредит
  
необходима
  
погасяване
  
ипотеката
  
ипотека
  
купувача
  
комин
  
сделка
  
ползвателя
  
вариант
  
глобата
  
пари
  
купувачът
  
предназначение
  
обща
  
делбата
  
вещото
  
изготвя
  
имотите
  
протокол
  
декара
  
дело
  
кредиторът
  
съделителите
  
наследници
  
краен
  
резултат
  
оценка
  
получи
  
запазената
  
равна
  
доходите
  
агресивна
  
среда
  
вредни
  
места
  
публична
  
продан
  
разрешението
  
родителите
  
задължения
  
доходи
  
декларира
  
дали
  
данъчното
  
облекчение
  
ползва
  
година
  
данъчно
  
2009
  
задълженото
  
съгласно
  
издадено
  
брачен
  
придобиват
  
земя
  
република
  
размер
  
разход
  
продавачът
  
имат
  
събрание
  
взето
  
собственици
  
имущество
  
разликата
  
удостоверение
  
зддфл
  
жилфонд
  
заличаване
  
нищожност
  
давност
  
запазена
  
низходящи
  
продажба
  
министерството
  
имате
  
дарение
  
продадете
  
купили
  
продавате
  
лева
  
завещание
  
двора
  
зуес
  
линия
  
дела
  
начина
  
трайно
  
извършва
  
реда
  
съгласие
  
искът
  
доказан
  
уважение
  
правилно
  
съда
  
стопанска
  
помещението
  
проектиране
  
обекти
  
търговска
  
дейност
  
маси
  
доход
  
декларация
  
облагаеми
  
другата
  
ремонта
  
2011
  
раждане
  
баба
  
продадат
  
къща
  
лихвата
  
превежда
  
взискателя
  
длъжника
  
договорът
  
изпълнител
  
двамата
  
имоти
  
служи
  
банките
  
дъщеря
  
застраховка
  
момента
  
закона
  
прехвърлянето
  
нотариуса
  
купил
  
търг
  
завещанието
  
данъците
  
тавана
  
баща
  
етажи
  
общи
  
стени
  
помещения
  
град
  
софия
  
апартамент
  
трети
  
купи
  
агенцията
  
заплатата
  
цялата
  
чичо
  
възнаграждение
  
удържа
  
осъденото
  
получава
  
месечно
  
издържа;
  
целта
  
следите
  
съгласен
  
съдебна
  
възбрана
  
основа
  
автомобила
  
януари
  
децата
  
частта
  
дядото
  
скица
  
апартамента
  
защита
  
първата
  
втората
  
плаща
  
учредяването
  
процедурата
  
авансово
  
признати
  
съвет
  
проект
  
платите
  
оградата
  
границата
  
дарителят
  
техническите
  
паспорти
  
производствени
  
технически
  
паспорт
  
жилищни
  
категория
  
височина
  
етажа
  
декември
  
втази
  
влизат
  
смесени
  
съоръжения
  
обществено
  
обслужване
  
застроена
  
капацитет
  
1000
  
посетители
  
работни
  
веднага
  
плати
  
възбраната
  
дядо
  
собственика
  
режим
  
разделност
  
придобие
  
кредитори
  
ползвателят
  
вписване
  
кооперацията
  
половина
  
документ
  
ползвате
  
братовчедката
  
родител
  
етаж
  
по-малки
  
търга
  
основно
  
купите
  
павилион
  
целия
  
копия
  
атакува
  
смъртта
  
продава
  
търсите
  
аренда
  
развод
  
близнак
  
парцел
  
името
  
данъка
  
платил
  
придобиване
  
общинска
  
възраст
  
декларацията
  
делото
  
срещу
  
входират
  
стари
  
данъци
  
права
  
декларирате
  
пълномощното
  
оценката
  
обезщетение
  
дължи
  
повърхност;
  
заявлението
  
таван
  
възлагане
  
заповедта
  
тече
  
изпълнителното
  
отговорност
  
тежести
  
надстрояване
  
правите
  
покрив
  
адвокат
  
сумата
  
изплати
  
колата
  
пълномощно
  
община
  
таванско
  
помещение
  
възразите
  
разноски
  
прехвърлят
  
швейцария
  
база
  
детски
  
надбавки
  
мазета
  
друго
  
жалба
  
комисия
  
издръжката
  
опише
  
копие
  
прадядо
  
покана
  
заличаването
  
отказ
  
физическото
  
наследяването
  
урежда
  
наследодателят
  
дете
  
справка
  
около
  
адресът
  
кореспонденция
  
октомври
  
показанията
  
детето
  
починал
  
преди
  
брат
  
обявено
  
банков
  
възстановени
  
дарението
  
живеете
  
данъчна
  
вещта
  
закон
  
гледане
  
починалия
  
наследява
  
поземлен
  
гараж
  
съпругата
  
синът
  
наследство
  
пенсии
  
наследствена
  
пенсия
  
наследниците
  
сградите
  
2003
  
широчината
  
улици
  
населените
  
предишна
  
населени
  
зони
  
тротоари
  
вилните
  
бащата
  
възбрани
  
купувач
  
приземния
  
2008
  
общинския
  
2007
  
цени
  
виза
  
кредитите
  
търпимост
  
парите
  
Свържете се с нас

Полезни сайтове

  • bgtop.net

    Топ класацията на българските сайтове

Анкета

Имаме ли нужда от закон, който да регламентира дейността на брокерите?
Резултати Архив