Регистрация Забравена парола

home home   Мобилна версия

Дадени отговори - личен профил

Успешно добавено в бележника!

Изпрати съобщение

Милена Миткова

29465
точки

Адвокат

323
кредити

Няма проблем, има възможност!

Отговори: 2607 Съвети: 2 Посещения:39484
Въпроси: 0 Публикации: 1 Коментари: 0
Website: http://www.mitkovalawyers.com
Фирма: Адвокатска кантора Още от тази фирма
Включи се към моята мрежа: http://ceb.bg/index/register/inv/331 - Линк за покана
Дадени отговори: 2607
Покупка на еднофамилна къща - незавършен строеж
Харесах, къща строена по проект, но първи етаж завършен и обитаван, а втори етаж на груб строеж. Къщата има разрешение за строеж, работено е по-проект, но собственика сам си я строил и няма никакви актове. Моля за съвет как мога да я купя като не е издаден акт 16. На какви документи трябва да обърна внимание за да мога впоследствие да я въведа в експлоатация.
Раздел:

Покупка на имот

Населено място:

София

Зададен на: 04.02.2015 Последен отговор: 05.02.2015
 

Отговор на Милена Миткова : Бих Ви посъветвала да изчакате, докато собственика вземе акт 16 за първия етаж и акт 14 за втория. Ще Ви е много трудно Вие да я узаконявате, след като я купите. Ако е спешно, подпишете предварителен договор с условие - че сделка ще има, когато се представят тези документи. Можете да отидете заедно със собственика до съответната община, за да разберете за колко време и как ще се случат нещата, на база докуметите, които има за строежа.

Дата на отговора: 05.02.2015  
 
Отговори на въпроса
Свързани въпроси
На какво разстояние от жилищна сграда е редно да преминават превозните средства по неасфалтиран път
Здравейте! Моля посъветвайте ме! Става въпрос за къщата в която живеем, тя е едноетажна а до нея има и селскостопанска сграда.Границите на постройките съвпадат с външната граница на парцела от към улицата, която е не асфалтиран селски път.На какво разстояние от сградите е редно да преминават превозните средства?Улицата е широка10 м. и отсреща няма други сгради,в регулация е.Недоброжелатели ежедневно изместват и разширяват с колите си пътя все по-близо на 2,50м. от стените,което би се отразило зле на здравината на постройките и на сигурността на семейството ми.Как да тълкувам закона в моя случай?Моля посъветвайте ме как да постъпя!?
Раздел:

Правни казуси

Населено място:

Бургас област

Зададен на: 04.02.2015 Последен отговор: 05.02.2015
 

Отговор на Милена Миткова : ЗУТ, Чл. 80. (1) (Нова - ДВ, бр. 65 от 2003 г.) Широчината на обслужващите улици в населените места се определя с подробния устройствен план и в зависимост от необходимостта от изграждане на инфраструктура, гарантираща нормалното функциониране на територията. (2) (Предишна ал. 1, доп. - ДВ, бр. 65 от 2003 г.) За малки населени места и вилни зони широчината на обслужващите улици между регулационните линии, предвидени без тротоари, е най-малко 6 м в населените места и курортите и 5 м - във вилните зони. В тези случаи минималната широчина на пътното платно е 4,50 м, съответно - 4 м. (3) (Нова - ДВ, бр. 65 от 2003 г.) Не се допускат улици без тротоари в населени места с население над 30 000 жители. (4) (Предишна ал. 2 - ДВ, бр. 65 от 2003 г.) Широчината на пешеходните алеи в населените места, в курортните и вилните зони е най-малко 2,25 м. (5) (Предишна ал. 3 - ДВ, бр. 65 от 2003 г.) Широчината на тротоарите в населените места, в курортните и вилните зони е: 1. най-малко 1,50 м - тротоари за пешеходци; 2. най-малко 0,75 м - за служебни тротоари. (6) (Предишна ал. 4, изм. - ДВ, бр. 65 от 2003 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 61 от 2007 г., в сила от 27.07.2007 г.) Разпоредбите на ал. 2, 3, 4 и 5 не се прилагат в населени места или в части от тях с историческо, археологическо, етнографско или архитектурно значение, както и в населени места или части от тях с много тежки теренни и други специфични условия или предназначени за застрояване със социални жилища. Щом сте в регулация, значи има ПУП,в който е отразена ширината на улицата. Проверете на място в техническата служба и си вземете копие от плана.

Дата на отговора: 05.02.2015  
 
Отговори на въпроса
Свързани въпроси
Продажба на парцел
Синовете наследяват парцел от покойната си майка,За да го продадат какви документи трябва да подготвят,Освен нотариален акт,скица на имота,документ за платени данъци и удостоверение за наследници трябва ли да вадят удостоверение по чл,87 от НАП
Раздел:

Продажба на имот

Населено място:

Плевен

Зададен на: 04.02.2015 Последен отговор: 05.02.2015
 

Отговор на Милена Миткова : Удостоверението по чл.87 не е сред задължителните документи и не е необходимо да го вадите. Обикновено го изискват банките, ако ще отпускат ипотечен кредит на купувача за покупката на имота.

Дата на отговора: 05.02.2015  
 
Отговори на въпроса
Свързани въпроси
Делба
Две сестри сме и имаме наслетствен апартамент който родителите ни го дариха докато бяха живи с дарение по 50% на всяка.Сестра ми остана да живее там слет тяхната смърт.И двете имаме нотариален акт за имота.апартамента е малък и е неделяем за обитаване от двете.Как да си получа моята част в парична стойност.Благодаря!
Раздел:

Правни казуси

Населено място:

София

Зададен на: 05.02.2015 Последен отговор: 05.02.2015
 

Отговор на Милена Миткова : Разбира се, най-добрият варинат е да се разберете за цена и сестра Ви да Ви изплати дела. А Вие, да й прехвърлите частта си. Ако не успеете да се разберете, остава съдебна делба. При нея има два варианта - имотът да се възложи в дял на една от Вас, като заплати дела на другата. Ако никоя от Вас не желае да вземе имота, той отива на публична продан. След продажбата му, получената сума се поделя между собствениците, съобразно дяловете им.

Дата на отговора: 05.02.2015  
 
Отговори на въпроса
Свързани въпроси
Частен съдебен изпълнител
Здравейте,имам следния казус надявам се да може да ми погогнете с отговор. Наемател съм в имот , който се продаде чрез ЧСИ, ето и хронологията: От 2009 съм наемател на имот за срок от 10 години/ договора за наем не е вписан/ Фирмата собственик на имота тегли кредит през 2010 , който не се обслужва и през декември 2014 г. се продава на търг чрез ЧСИ. Какви права имам , като наемател на имота, като се има предви че съм извършила ремонт и подобрения на стойност 240000 лева , всичко е доказано с фактури. Кога новия купувач става собсвеник на имота? Когато внесе сумата за покупката? Когато внесе държавната такса за придобиване? Когато получи постановление за възлагане? Или когато има въвод във владение? ЧСИ длъжен ли е да ме уведоми за въвода и продажбата и в какъв срок? В момента съм преотдала имота на трето лице , откога новия купувач трябва да започне да получава наемните вноски? Благодаря предварително за отговора. Поздрави Светла Иванова,
Раздел:

Правни казуси

Населено място:

Варна

Зададен на: 03.02.2015 Последен отговор: 04.02.2015
 

Отговор на Милена Миткова : Отговор на въпроса има в предходното Ви /идентично/ запитване.

Дата на отговора: 04.02.2015  
 
Отговори на въпроса
Свързани въпроси
Наметел в имот продаден от ЧСИ
Здравейте,имам следния казус надявам се да може да ми погогнете с отговор. Наемател съм в имот , който се продаде чрез ЧСИ, ето и хронологията: От 2009 съм наемател на имот за срок от 10 години/ договора за наем не е вписан/ Фирмата собственик на имота тегли кредит през 2010 , който не се обслужва и през декември 2014 г. се продава на търг чрез ЧСИ. Какви права имам , като наемател на имота, като се има предви че съм извършила ремонт и подобрения на стойност 240000 лева , всичко е доказано с фактури. Кога новия купувач става собсвеник на имота? Когато внесе сумата за покупката? Когато внесе държавната такса за придобиване? Когато получи постановление за възлагане? Или когато има въвод във владение? ЧСИ длъжен ли е да ме уведоми за въвода и продажбата и в какъв срок? В момента съм преотдала имота на трето лице , откога новия купувач трябва да започне да получава наемните вноски? Благодаря предварително за отговора. Поздрави Светла Иванова, svet.ivanova@abv.bg
Раздел:

Правни казуси

Населено място:

Варна

Зададен на: 03.02.2015 Последен отговор: 04.02.2015
 

Отговор на Милена Миткова : Тъй като договорът Ви за наем не е вписан и е минала една година от сключването му, същия е безсрочен. Тоест, може да бъде прекратен от собственика по всяко време с месечно предизвестие. В най-добрия случай, можете да търсите суми за подобренията, зависи какво пише в договора Ви за наем. Купувачът придобивакачеството на собственик, след като постановлението за възлагане влезе в сила и се впише в АВ. Дали новия купувач ще иска да остане наемателя и да плаща наем или ще предпочете да си ползва имота лично, зависи единствено от желанието му и ако се договорите. Наема ще се плаща на него, считано от датата на влизане в сила на постановлението за възлагане.

Дата на отговора: 04.02.2015  
 
Отговори на въпроса
Свързани въпроси
Покажи въпросът и останалите отговори
покупка на недвижим имот
Здравейте! Искам да закупя недвижим имот от единствен наследник - нотариалният акт е на името на починалите родители на продавача. След проверка за тежести се оказа,че къщата няма тежести, но този човек има запор на поземлени имоти, на които е съсобственик. Въпросът ми е има ли вероятност след като купя жилището то да ми бъде взето от кредитори и как мога да се подсигуря срещу това. Благодаря предварително!
Раздел:

Покупка на имот

Населено място:

Пазарджик област

Зададен на: 02.02.2015 Последен отговор: 04.02.2015
 

Отговор на Милена Миткова : Ако това е реално договорената цена, не е проблем плащането в брой. Ако продавачът има притеснения от запорирани банкови сметки, то продажната цена може да бъде платена и на трето лице, като се записва в акта, че е съгласен.

Дата на отговора: 04.02.2015  
 
Отговори на въпроса
Свързани въпроси
Покажи въпросът и останалите отговори
Подвеждане от страна на продавачи и нотариус
Здравейте , закупихме имот в селищно образувание , което преди е било със статут на зем. земя.Закупихме дворно място с къща , за която предишните собственици имат нот.акт за земята и масивна жил.сграда за сезонно ползване.След изповядване и подписване на сделката нотариуса и продавачите ни казаха , че всъщност сградата е с 10 кв.м повече , които ние да сме си узаконяли.Ходихме в общината за тези 10кв. ни обясниха , че нито можем да ги узаконим,нито да ни издадат У-верение за търпимост, нито можем да правим ремонт или да строим , защото в тази зона било много сложно.Ходихме при нотариуса, която вдига ръце - работила по документи, не сме ли чули , че сградата била с по-малката квадратура при изповядването.Това , което тя каза е , че е изисквала от продавача У-верение за търпимост, както се разбра те не са представили, но сделката е минала.Как можем да развалим сделката и да ни бъдат върнати средствата?От друга страна може ли да се узаконят тези 10кв.м. надстроена площ?
Раздел:

Покупка на имот

Населено място:

Бургас област

Зададен на: 03.02.2015 Последен отговор: 04.02.2015
 

Отговор на Милена Миткова : Нямате основание за разваляне на сделката. Ако ще строите, разрешението за строеж ще бъде въз основа на ПУП-а за имота. Тоест, най-прекия път е да си пуснете заявление за издаване на виза за проектиране. Така ще разберете какво точно може да строите. Ако ще правите допълващо застрояване - също.

Дата на отговора: 04.02.2015  
 
Отговори на въпроса
Свързани въпроси
Заграждане на паркомясто?!?
Здравейте закупих апартамент с паркомясто в нова кооперация.Паркомястото се явява на кота 0.Във нотариалния акт са описани заедно като апартамент номер: и паркомясто номер: като и от апартамента и от паркомястото имам проценти от идеалната част на земята.Въпросът ми е мога ли да зазидам стени за да напрявя паркомястото гараж?Има ли законова наредба която да възпрепятства заграждането?Ако останалите от собствениците нямат против би ли било осъществимо заграждането?
Раздел:

Правни казуси

Зададен на: 30.01.2015 Последен отговор: 02.02.2015
 

Отговор на Милена Миткова : Можете, но ще е незаконен строеж. Ако искате всичко да Ви е наред, минавате по общия ред - проект за преустройство, одобрение, разрешение за строеж.

Дата на отговора: 02.02.2015  
 
Отговори на въпроса
Свързани въпроси
Имот под наем
Здравейте, имам сключен договор за наем на помещение, което е част от по-голямо хале. Договорът е за 10 години и е вписан в Агенцията па вписванията. Оказва се, обаче, че Наемодателят и заложил въпросният имот към банка и не обслужва кредита си. Въпросът ми е: Ако се продаде имотът на търг, новият собственик ще трябва ли да се съобразява с тази тежест върху имота/моят договор за наем/ или ще може да ме изгони, когато си поиска? Поздрави,
Раздел:

Наем

Населено място:

София

Зададен на: 30.01.2015 Последен отговор: 02.02.2015
 

Отговор на Милена Миткова : Ако договорът за наем е вписан преди ипотеката, новият собственик ще чака да Ви изтече договора, като ще му плащате наем вече на него, разбира се. След като представи вписано постановление за възлагане.

Дата на отговора: 02.02.2015  
 
Отговори на въпроса
Свързани въпроси
Покажи въпросът и останалите отговори

Тагове

банка
  

имота

  
възможност
  
разходи
  
могат
  
наем
  
застрояване
  
земи
  
ползването
  
площ
  
продукция
  
сгради
  
лица
  

част

  
договор
  
предмет
  
недвижим
  
имот
  
ограда
  
2010
  
лице
  
2005
  
нарушенията
  
него
  
длъжностно
  
наказателните
  
постановления
  
разлика
  
ремонт
  
съсобственик
  
собственик
  
земята
  
ателие
  
жилище
  
мазе
  
изложение
  
ателието
  
продавача
  
идеални
  

части

  
общите
  
сградата
  
банката
  
лицето
  
правото
  
ползване
  
съсобственици
  
обработвате
  
деца
  
изпълнителен
  
лист
  
собственост
  
преминаване
  
право
  
достъп
  
чужд
  
учредяване
  
заповед
  
майка
  
сестра
  
договора
  
следва
  
държавна
  
строеж
  
приемане
  
съпруг
  
брака
  
сила
  
общината
  
постройката
  
цена
  
данък
  
посредничество
  
брокера
  
данни
  
собствеността
  
основание
  
разрешение
  
наемодателят
  
отговаря
  
наемателят
  
иска
  
сметка
  
нивата
  
разходите
  
идеална
  
случая
  
дължите
  
цената
  
между
  
продажната
  
датата
  
дяловете
  
местите
  
плащате
  
наемателя
  
нормативно
  
узаконява
  
парцела
  
най-малко
  
метра
  
повърхност
  
решението
  
промяна
  
предназначението
  
къщата
  
работите
  
трудов
  
часа
  
време
  
наследяват
  
починалият
  
оставил
  
степен
  
кадастъра
  
бабата
  
сума
  
наследството
  
увеличението
  
образование
  
адрес
  
делба
  
имотът
  
десет
  
години
  
предизвестие
  
страна
  
брак
  
българия
  
гражданство
  
лична
  
плащане
  
съпруга
  
наследник
  
тогава
  
леля
  
такса
  
искова
  
молба
  
съдът
  
кадастралната
  
карта
  
сграда
  
скицата
  
общинската
  
служба
  
земеделие
  
държавен
  
вестник
  
плана
  
земеразделяне
  
суми
  
решение
  
домоуправителя
  
размера
  
сделката
  
лични
  
срок
  
земеделски
  
турция
  
търговски
  
обекта
  
кредит
  
необходима
  
погасяване
  
ипотеката
  
ипотека
  
купувача
  
комин
  
сделка
  
ползвателя
  
вариант
  
глобата
  
пари
  
купувачът
  
предназначение
  
обща
  
делбата
  
вещото
  
изготвя
  
имотите
  
протокол
  
декара
  
дело
  
кредиторът
  
съделителите
  
наследници
  
краен
  
резултат
  
оценка
  
получи
  
запазената
  
равна
  
доходите
  
агресивна
  
среда
  
вредни
  
места
  
публична
  
продан
  
разрешението
  
родителите
  
задължения
  
доходи
  
декларира
  
дали
  
данъчното
  
облекчение
  
ползва
  
година
  
данъчно
  
2009
  
задълженото
  
съгласно
  
издадено
  
брачен
  
придобиват
  
земя
  
република
  
размер
  
разход
  
продавачът
  
имат
  
събрание
  
взето
  
собственици
  
имущество
  
разликата
  
удостоверение
  
зддфл
  
жилфонд
  
заличаване
  
нищожност
  
давност
  
запазена
  
низходящи
  
продажба
  
министерството
  
имате
  
дарение
  
продадете
  
купили
  
продавате
  
лева
  
завещание
  
двора
  
зуес
  
линия
  
дела
  
начина
  
трайно
  
извършва
  
реда
  
съгласие
  
искът
  
доказан
  
уважение
  
правилно
  
съда
  
стопанска
  
помещението
  
проектиране
  
обекти
  
търговска
  
дейност
  
маси
  
доход
  
декларация
  
облагаеми
  
другата
  
ремонта
  
2011
  
раждане
  
баба
  
продадат
  
къща
  
лихвата
  
превежда
  
взискателя
  
длъжника
  
договорът
  
изпълнител
  
двамата
  
имоти
  
служи
  
банките
  
дъщеря
  
застраховка
  
момента
  
закона
  
прехвърлянето
  
нотариуса
  
купил
  
търг
  
завещанието
  
данъците
  
тавана
  
баща
  
етажи
  
общи
  
стени
  
помещения
  
град
  
софия
  
апартамент
  
трети
  
купи
  
агенцията
  
заплатата
  
цялата
  
чичо
  
възнаграждение
  
удържа
  
осъденото
  
получава
  
месечно
  
издържа;
  
целта
  
следите
  
съгласен
  
съдебна
  
възбрана
  
основа
  
автомобила
  
януари
  
децата
  
частта
  
дядото
  
скица
  
апартамента
  
защита
  
първата
  
втората
  
плаща
  
учредяването
  
процедурата
  
авансово
  
признати
  
съвет
  
проект
  
платите
  
оградата
  
границата
  
дарителят
  
техническите
  
паспорти
  
производствени
  
технически
  
паспорт
  
жилищни
  
категория
  
височина
  
етажа
  
декември
  
втази
  
влизат
  
смесени
  
съоръжения
  
обществено
  
обслужване
  
застроена
  
капацитет
  
1000
  
посетители
  
работни
  
веднага
  
плати
  
възбраната
  
дядо
  
собственика
  
режим
  
разделност
  
придобие
  
кредитори
  
ползвателят
  
вписване
  
кооперацията
  
половина
  
документ
  
ползвате
  
братовчедката
  
родител
  
етаж
  
по-малки
  
търга
  
основно
  
купите
  
павилион
  
целия
  
копия
  
атакува
  
смъртта
  
продава
  
търсите
  
аренда
  
развод
  
близнак
  
парцел
  
името
  
данъка
  
платил
  
придобиване
  
общинска
  
възраст
  
декларацията
  
делото
  
срещу
  
входират
  
стари
  
данъци
  
права
  
декларирате
  
пълномощното
  
оценката
  
обезщетение
  
дължи
  
повърхност;
  
заявлението
  
таван
  
възлагане
  
заповедта
  
тече
  
изпълнителното
  
отговорност
  
тежести
  
надстрояване
  
правите
  
покрив
  
адвокат
  
сумата
  
изплати
  
колата
  
пълномощно
  
община
  
таванско
  
помещение
  
възразите
  
разноски
  
прехвърлят
  
швейцария
  
база
  
детски
  
надбавки
  
мазета
  
друго
  
жалба
  
комисия
  
издръжката
  
опише
  
копие
  
прадядо
  
покана
  
заличаването
  
отказ
  
физическото
  
наследяването
  
урежда
  
наследодателят
  
дете
  
справка
  
около
  
адресът
  
кореспонденция
  
октомври
  
показанията
  
детето
  
починал
  
преди
  
брат
  
обявено
  
банков
  
възстановени
  
дарението
  
живеете
  
данъчна
  
вещта
  
закон
  
гледане
  
починалия
  
наследява
  
поземлен
  
гараж
  
съпругата
  
синът
  
наследство
  
пенсии
  
наследствена
  
пенсия
  
наследниците
  
сградите
  
2003
  
широчината
  
улици
  
населените
  
предишна
  
населени
  
зони
  
тротоари
  
вилните
  
бащата
  
възбрани
  
купувач
  
приземния
  
2008
  
общинския
  
2007
  
цени
  
виза
  
кредитите
  
търпимост
  
парите
  
представите
  
наема
  
мазето
  
била
  
регистър
  
кредитора
  
заличена
  
период
  
братовчеди
  
тоест
  
заплата
  
лихва
  
братовчед
  
общото
  
приблизително
  
направи
  
давността
  
дялове
  
значение
  
прехвърли
  
изминали
  
трудово
  
починалата
  
камерите
  
нанесен
  
младоженците
  
представят
  
семейно
  
положение
  
обжалва
  
останалата
  
стоп
  
капарото
  
платеното
  
признаване
  
зспзз
  
комина
  
110кв
  
съответните
  
промени
  
водите
  
предаде
  
паркомясто
  
издръжка
  
разваляне
  
внесе
  
молбата
  
нива
  
сдружението
  
кредита
  
наследодателя
  
независимо
  
гражданин
  
срокът
  
общински
  
завещателя
  
разпределяне
  
премахване
  
жалбата
  
такава
  
границите
  
сина
  
предвидено
  
завърши
  
строителни
  
книжа
  
рднск
  
търпим
  
нотариус
  
документи
  
подала
  
хипотеза
  
узнаването
  
разрешения
  
място
  
агенция
  
самоуправство
  
налице
  
дълговете
  
причината
  
прекратяване
  
данъчната
  
пише
  
редове
  
номер
  
условия
  

Полезни сайтове

  • bgtop.net

    Топ класацията на българските сайтове

Анкета

Имаме ли нужда от закон, който да регламентира дейността на брокерите?
Резултати Архив